REGISTER_Ö LÖPNR SIDNR ORDN/RADNR FÖD.DAT DOPDAT KÖN_M/K/O FÖRNAMN F EFT.NAMN E ADRESS A TITEL T FÖRNAMN F EFT.NAMN E TITEL T FÖRNAMN F EFT.NAMN E ÅLDER ÖVRIGT REG_AV NONAME28 ÖVRIGT_2 ÖVRIGT_3
Uddevalla (O) 1700-1724 1 1700-02-23 1700-02-25 K Maren .. Ödegården x/Ödeg. u. Brattås, Bäve .. ?? ?? .. Britta ?? Döpt af Hr. Willum Torgiersson Brun, dertil faddrar 1. Hans Torckelson Smed, 2. Gabriel Andersson i Ödegården, 3. Engelbrett Andersson i Sörwijk, 4. Olof Andersson ibidm, 1. Commater Kirstin Larsdoter i Sörwijk, 2. Anna Erichsdoter Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 forts. ibidem. Detta barnet blef Christnadt i Hr Willum Torgerssons huus.
Uddevalla (O) 1700-1724 2 1700-03-01 1700-03-03 M Peter? .. .. Hans Pehrsson Elsa Madzdotter Döpt af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Tullnaren Anders Bengtsson Waldenström, 2. Sergeant Pehr Andersson Skough, 1. Commater Rådhman Frandtz Pehrsons hustru, 2. Maria Pehr Söffrensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 3 1700-03-07 1700-03-11 K Karin .. Ugglehult x/Uggelhult, Bäve Tord Olofsson Anna Olofsdotter Döpt af Hr Barthel Seijerus. 1. Anders Olofson på Bärget, 2. Tord Toreson i Ugglehult, 3. Erich Jonson i Siglehult, 1 Com: Essbiörn Swensons hustru på H??, 2. Anders Olofsons hustru i Ugglehult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 4 1700-03-10 1700-03-12 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Bengt Johansson Kirstin Olofsdotter Döpt av Hr Bertel Seijerus. Fadd: 1. Pehr Hansson, 2. Hans Arfweson, 3. Pehr Sofrenson, 1. Comm. Joachim Lemmeckz hustru, 2.Christen He[iede]marckz hustru, 3. Arfwe Johanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 5 1700-03-18 1700-03-20 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Swen på Odden Maren Jsaachsdotter Döpt af Hr Swen Fagrell. Fadd: Tulskrifwaren Anders Glimming, 2. Matthis Andersson Plyss, 1. Commater Hans Jsaachsons hustru, 2. Styreman Lars Börgessons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 6 1700-03-.. 1700-03-23 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Ryttaren och skrädaren Rasmus Olofsson .. Andersdotter Döpt af Hr Swen Fagrell. Fadd: 1. Arfwe Olofson Skrädare, 2. Jöns Olofson Skom.., 3. Anders Olofson af Skredswijk  sockn, 1. Comm: Snidkaren Anders Olofsons hustru, 2.   Guldsmed Jonas Groons hustru, 3. Jacob Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 7 1700-03-25 1700-03-27 K Kirstin .. ?? Pehr Nilsson Karin Hansdoter Döpt af Swen Fagrell. Fadd: 1. Hans Christensons son i Rosserödh, 2. Jacob i Rosserödh, 1. Olof Swenssons hustru i Rosseröd, 2. Erich ?? [hustru] i Rosseröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 8 1700-03-.. 1700-03-.. M Erich .. Brattåhs x/Brattås, Bäve .. ?? Erichsson .. .. .. Döpt af Swen Fagrell. 1. Hr Willun Torgerson Brun, 2. Johan Holst, 3. Cornelius Önnerman, 4. Jör?? Jörgenson Wärner, 1. Comm: Elias Andersons hustru, 2. Fiscalen Pehr Jönsons hustru, 3. Marcus Erichsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 9 1700-03-28 1700-03-.. M Pehr .. Uddewalla Uddevalla Semskemackar Jöns Andersson Else Pehrsdoter .. Döpt af Hr Swen Fagrell. 1. Nils Arfweson Swartebecken, 2. Swen Swenson, 1. Gunmun Murmesters hustru, 2. Pehr Pehrsons hustru i Fossums qwarn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 10 1700-03-30 1700-04-.. K Mallena .. Uddewalla Uddevalla Tullskrifwaren Anders Glimmingh .. Jngebor Larsdoter Döpt af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Tullnären Lars Larson, 2. Contraleuren Michäl Dahlkar, 3. Anders Wännerqwist, 1. Påstmästaren Elias Spaakz hustru, 2. Anna Sal. Haffenbegz, 3. Elias Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 11 1700-04-06 1700-04-.. M Lars .. Aneröd och Ryrs socken x/Anneröd, Lane Ryr .. Olof Olofsson .. Malij Larsdotter Döpt af Hr Bartel i dess huus. 1. Håckan i Teignelsröd, 2. Hans i Aneröd, 3. Olof i Kyrkeby, 4. Ambiörn i Teignelsröd, 5. Erich Jbdm, 1. Comm: Johanna i Finsbo, 2. Anna i Finsbo, 3. Kirstin i Aneröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 12 1700-04-14 1700-04-17 K Marichen .. Uddewalla Uddevalla Påstmästare Biörn Christensson .. Cathrina Johansdoter Wätterman Döpt af Hr S. Fagrell. 1. Borgmäster Lars Silentz, 2. Rådhman Arfwe Lijdbergh, 3. Rådhman Samuel Reuterbergh, 1. Comm: Påstmästar Elias Spaakz hustru, 2. Casten Wärners hustru, 3. Hindrich Christensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 13 1700-04-15 1700-04-.. M Claes .. Grinhult x/Grindhult, Bäve Bonden Hellie Hansson Hustrun Britta Clasdoter Döpt af Hr Swen Fagrell. 1. Ryttaren Olof Andersson på Skougen och Ryr sockn, 2. Nils Hanson i Racknebo, 1. Marta Sal. Swen Anderssons i Grinhult, 2. Hans hustru i Mosen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 14 1700-04-18 1700-04-.. M Pehr .. Siuglehult x/Sigelhult, Bäve Bonden Erich Jonsson Hustrun Karin Pehrsdotter Döpt af Vice Pastor Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Pehr Börgeson på Kullen, 2. Pehr Andersson i Esperöd, 1. Comm: Anders Olofsons hustru på Bärget i Siuglehult, 2. Pehr Pehrsons hustru i Fossum qwarn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 15 1700-04-17 1700-04-22 M Erich .. Uddewalla Uddevalla Leutenant Anders Nilsson Knape .. Johanna ?? .. Döpt af Hr Swen Fagrell. 1. Tullnär Anders Bengtson Waldenström, 2. Rådhman Frandtz Pehrson Sahlgren, 3. Matthias Pehrson Rodhe, 4. Tullskrifwaren Anders Anderson Glimming, 1. Comm: Jöns Gerdes hustru, 2. Skepparen Anders Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anderson Knapes hustru, 3. Andoor Olofsons hustru, 4. Christopher Rasmusons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 16 1700-04-29 1700-05-01 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Controlleuren Michäel Johansson Dahlkarl Hustrun Brita Andersdotter Ljinberg Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seijerus. 1. Hr Capitein Anders Anderson, 2. Hr Rådhman Anders Olofson Lijnbergh, 1. Comm: Hr Tullneren Waldenströms hustru, 2. Hr Rådhman Arfwe Lidbergz hustru, 3. Tullneren Lars Larssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 17 1700-04-30 1700-05-03 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Besökaren Cornelius Corneli Önnerman Hustru Anna Hansdotter Döpt i Kyrkian af Hr Bartel Seijerus. 1. Marcus Erichsson, 2. Hr Johan Holst, 3. Carl Olofson, 4. Nils Marcusson, 1. Comm: Tullnären Anders Waldenströms hustru, 2. Hr Rådhman Frandtz Pehrsons hustru, 3. Häradzskrifwaren Jonas Erichsons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, 4. Hustru Brita Sal. Nils ??.
Uddevalla (O) 1700-1724 18 1700-05-06 1700-05-06 M Anders .. Groröd Såug x/Groröd, Bäve Huusmannen Jöns Andersson .. Ellij Andersdoter .. Medelst swagheet blef hemmadöpt af Hr Bartel i dess huus. Fadd: 1. Måns Nilsson i Groröd, Comm: Olofs hustru på Kodebacken, 2. Anders Larssons hustru i Engebacken, 3. Gertru Pehrsdoter i Kodebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 19 1700-05-06 1700-05-08 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Handelsmannen Samuel Swensson Hustrun Kirstin Andersdoter Döpt af Hr Bartel Seijerus. 1. Casten Wärner, 2. Rear Påfwelsson, 3. Christen Rasmusson, 4. Hans [An]dersson den yngre, 1. Comm: Hr Barthol Seijeri hustru, 2. Tullnären Lars Larssons hustru, 3. Lars ??sons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 20 1700-04-30 1700-05-12 O .. .. Swijnbohult x/Svinbohult, Lane Ryr Ryttare under Welb: Hr M. ?? Compagnie Johan Holm .. Anna Andersdoter Oechta barn. Döpt i Uddevalla Kyrkia af Hr Barthel Seijerus. 1. Zachris Andersson, 2. Anders Toreson på Lijan, 3. Rytt. .., 4. Anders Erichsson i Swijnbohult, 1. Comm: Kirstin? i ??, 2. Britta Jons i Sörbu. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 21 1700-05-23 1700-05-25 K Malij .. Sanchte Anna Engh Sankt Anna äng, Uddevalla ??raren Tore Andersson Hustru .. .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Harald Erichson i Bräcke, 2. Erich Torstenson Plogman, 1. Comm: Marta Christen Olofsons i Uddewalla, 2. Marta Anders Dahlboos, 3. Brita Sal. Anders Duus. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 22 1700-05-24 1700-05-26 K Karin .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Pehr Börgesson Anna Olofsdotter Döpt i Hr Bartels huus af Hr Bartel. 1. Erich Olofson på Bärgetz hustru, 2. Nils Pehrssons hustru i Öfre Bräcke, 3. Bryngel Pehrsons doter ibidem, 1. Ryttaren Olof Pehrson, 2. Tord Elufson, 3. Olof Pehrson. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 23 1700-05-30 1700-06-01 M Erich .. Uddewalla Uddevalla Skrädaren Bengt Swensson Mäldin Hustru Gertru Erichsdoter Döpt af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Anders Olofson Skrädare, 2. Torkel Andersson  Stensholt, 3. Jacob Torbiörnson Skrädare, 1. Comm: Essbiörn Swenssons hustru, 2. Biörn Snidkers hustru, 3. Anders Christensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 24 1700-06-01 1700-06-03 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Möllnaren Pehr Pehrsson Hustru Anna Pehrsdotter Döpt af Hr Swen Fagrell. Fadd: 1. Rear Nilsson i Fossum qwarn, 2. Olof Jons. i Qwarna, 3. Rear i Fossum qwarn dräng, 1. Comm: Christen Olofsons hustru, 2. Jon Olofsons hustru, 3. Lars Olofsons hustru i Härstad. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 25 1700-06-10 1700-06-15 M Olof .. Rijsebohl x/Rössebol?, Bäve Bonden Olof Olofsson Hustrun Karin Gummunsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. Fadd: 1. Nils Pehrson i Öfre Bräcke, 2. Pehr Börgeson Jbdm, 3. Anders Gunmunson i Skottene, 4. Lars Pehrson i Helliebohl, 1. Comm: Karin Olofsdoter i Helliebohl, 2. Britta Biörnsdoter i Skottene, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Elij Larsdoter i Högen, 4. Britta Gummunsdoter i Kyrkiobyn.
Uddevalla (O) 1700-1724 26 1700-06-14 1700-06-.. M Påfwel .. Uddewalla Uddevalla Borgaren Rear Påfwelsson Hustru Maren Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Barthel Seijerus. Fad: 1. Christen Hammar, 2. Nils Marcusson, 3. Pehr Sofrenson, 1. Comm: Claes Påfwelsons hustru, 2. Samuel Swenssons hustru, 3. Hans Arffwessons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 27 1700-06-17 1700-06-19 M Påfwel .. Uddewalla Uddevalla Skepmannen Jöns Olofsson Hustrun Jngrj Påfwelsdoter .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Biörn Swenson Snidker, 2. Bengt Swenson Skrädar, 1. Comm: Essbiörn Swensons hustru, 2. Jon Påfwelsons hustru, 3. Nils Olofson  i Bårödz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 28 1700-06-17 1700-06-19 K Helena Margreta .. Uddewalla Uddevalla Skepparen Anders Andersson Knape Hustru Gunnella Nilsdoter .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Hr Fendric Dahlpihl, 2. Matthias Rodhe, 3. Jon Bengdtson, 1. Comm: Jöns Gierdtzons hustru, 2. Andoor Nilssons hustru 3. Lieutnant Anders Nilsson Knapes hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 29 1700-06-20 1700-06-20 K Annicken .. Uddewalla Uddevalla .. Hans Gustafsson Hustru Appolona Olofsdoter .. Döpt hemma i huuset af Hr Bartel Seijerus. 1. Torsten Biörnson, 2. Nils Olofson Samneröd, 1. Comm: Karin Torsten Hattemakars, 2. Swen Andersons hustru Elsa Hindrichzdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 30 1700-06-20 1700-06-22 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Arfwe Johansson Hasselgren Hustru Boel Johansdoter Bagge .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. 1. Hr Borgmästar Lars Silentz, 2. Hr Vice Borgmästar Börgie Nilson Bagge, 3. Matthias Rodhe, 4. Christen Rasmusson, 1. Comm: Joachim Lemmichs hustru, 2. Rådhman Frandtz Pehrsons hustru, 3. Hans Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Arfwesons hustru, 4. Bengt Johansons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 31 1700-06-22 1700-06-24 K Karin .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Jon Jonsson Hustrun Brita Andersdoter .. Döpt af Hr Willum Torgiersson. 1. Pehr Swenson i Bijen, 2. Torbiörn Hindrichson i Kuröd, 1. Comm: Johan Nilsson Båtzmans hustru, 2. Nils Arfweson af Swartebechz hustru, 3. Nils Olofsons Samnerödz pigia Britta Giermunsdoter, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Pigian Anna Andersdoter i Kurödz qwarn.
Uddevalla (O) 1700-1724 32 1700-06-23 1700-06-25 M Hans .. Uddewalla Uddevalla För detta corporal Swen Andersson Pijl Hustru Karin Jönsdoter Gjedda Döpt af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Marcus Erichson, 2. Olof Hermunson, 3. Anders Olofson, 1. Comm: Bengdt Johansons hustru, 2. Collega Hr Swen Fagrells hustru, 3. Nils Simonsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 33 1700-06-23 1700-06-26 K Ellsa .. Fossum x/Fossum, Bäve Rådhman Anders Jonsson Cock Hustru Cathrina Nilsdotter .. Döpt af Hr mag. Elias Parnovius. Fadd: 1. Hr Capitein Anders Andersson, 2. Hr Rådhman Arfwe Lijdbergh, 3. Påstmästaren Elias Spaak, 1. Christen Hammars hustru bar henne till doppet. 2. Tullnaren Lars Larssons hustru, 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Nils Marcussons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 34 1700-07-03 1700-07-06 K Britta .. Bulij x/Bulid, Bäve ?? Anders Jonsson Hustrun Anna Olofsdotter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Jacob Lasseson i Bulij, 2. Nils Swenson Jbdm, 1. Comm: Erich Tollesons hustru i Nychlås, 2. Olof Olofsons hustru i Ödegården. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 35 1700-07-05 1700-07-07 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgaren Nils Olofsson Hustrun Anna Andersdoter .. Döpt af Bartel Seijurus. Fadd: 1. Friedrich Jönsson, 2. Anders Olofson Styreman, 3. Torsten Biörnson, 4. Nils Olofson Uddewalla, 1. Comm: Anna Jon Bengdtsons, 2. Anna Carl Olofsons, 3. Rangela Nils Anderssons, 4. Ellsa Swen Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anderssons.
Uddevalla (O) 1700-1724 36 1700-07-06 1700-07-09 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Tullnären Lars Larsson Fröding Hustru Karin Andersdotter .. Döpt af Bartel Hindriksson Seijerus. 1. Rådhman Arfwe Lidbergh, 2. Rådhman Pehr Bryngelson, 3. Jon Bengdtson, 4. Christen Hammar, 1. Comm: Controleuren  Michäl Dahlkarls hustru, 2. Påstmästaren Elias Spaakz hustru, 3. Samuel Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Swensons hustru,4. Anders Glimmings hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 37 1700-07-02 1700-07-10 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Johan Holst Hustru Mallena Bagge .. Blef hemmadöpt samma dagen af Tullnären Anders Waldenströms hustru Maria Holst och Ceremonen om Nöddop i Kyrkian af Hr Willum Torgersson Brun. Fadd: 1. Tullnär Anders Waldenström, 2. Vice Borgmästaren Börge Nilsson Bagge Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Elias Andersson, 4. Pehr Sofrenson, 1. Comm: Rådhman Frandtz Pehrsons hustru, 2. Påstmestaren Elias Spaakz hustru, 3. Rect: Schol. Hr Barthel Hindrichson Seijerus hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 38 1700-07-08 1700-07-11 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Påske Pehrsson Bagge Hustru Anna Pehrsdotter Sahlgreen Döpt i Kyrkian af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Tullnaren Anders Waldenström, 2. Anders Anderson Skough, 3. Pehr Anderson Skough, 1. Comm: Rådhman Frandtz Pehrsons hustru, 2. Jöns Pehrsons hustru, 3. Willum Pehrson Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 39 18 1700-07-15 1700-07-15 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Borgmästar Lars Silentz Hustru Maria Andersdotter .. Födt natten mellan 14-15 Juli och medelst dess Swaghet blef döpt den 15 Dito om Morgonen klåckan mellan 3 och 4 af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Rådman Samuel Reuterberg, 1. Comm: Rådman Arfwe Lidbergz hustru, 2. Sahl. Borgmästar Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anders Larsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 40 1700-07-14 1700-07-16 K Bengdta .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Bengdt Jonson Hustru Åhsa Månsdotter .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. 1. Pehr Sofrenson, 2. Christen Olofson, 3. Swen Nilsson, 1. Comm: Johan Rearsons hustru, 2. Anders på Lijans hustru, 3. Olof på Lijans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 41 1700-07-16 1700-07-20 K Karin .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve Bonde Michel Börgesson Hustru Marta Bryngelsdotter .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. 1. Erich Arneson i Bratteröd, 2. Eluf Torbiörnsson Ibdm, 3. Jacob Skrädare i Uddewalla, 1. Comm: Jon i Bratterödz hustru, 2. Erich Anderssons hustru Jbdm. 3. Jon Larssons hustru i Uddewalla. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 42 1700-07-22 1700-07-25 K Marta .. Lijstaskogen x/Listaskogen, Bäve Bonde Anders Olofsson Hustru Elij Erichsdotter .. Döpt af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Huusmannen Swen Swenson på Lijstaskogen, 2. Unge person Allgot Torstensson Jbdm, 1. Comm: Torsten Olofsons hustru i Lijstaskogen, 2. Anders Olofsons hustru i Lijstaskogen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 43 1700-07-29 1700-07-31 M Jöns .. Uddewalla Uddevalla Skiepman Hans Zacharisson Hustru Anna Jönsdoter .. Föd om afton klåckan 9 och döpt af Hr Bartel Hindriksson Seijerus. Fadd: 1. Tullnaren Lars Larsson, 2. Pehr Sofrenson, 3. Torsten Biörnson, 1. Comm: Hr Borgemästar Lars Silentz Moder Hust. Margreta Cammin, 2. Lieutenant Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anders Nilsson Knapes hustru, 3. Skepparen Christopher Rasmussons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 44 1700-07-28 1700-07-31 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Skepare Jon Påfwelsson Hustru Ragnela ??sdoter Döpt af Hr Bartel. Fadd: 1. Påske Pehrson Bagge, 2. Jfwer Torstenson af Rågårswijk, 3. Arfwe Johansson, 1. Comm: Nils Olofsons hustru af Båröd, 2. Jöns Olofssons hustru af Båröd, 3. Christenza Olof Halfwarssons af Strand. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 45 1700-08-02 1700-08-02 M Jacob .. Uddewalla Uddevalla Sahl. Ost Indiefarare Jacob Larsson Kåg Hustru Gertru Larsdotter Lusthuus Meddelst dess Swaghet blef döpt hemma i huuset af Hr Bartel Seijerus. Fadd: 1. Torsten Biörnson, 1. Comm: Fiscalen Pehr Jönsson Holstz hustru, 2. Hans Gustafsons hustru, 3. Karin Torsten Hattemackars. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 46 1700-08-02 1700-08-03 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Skeppzman Jon Andersson Hustru Hellwijk Andersdotter Födder natten emillan den 1 och 2 Augusti och döpt av Hr Swen Fagrell. 1. Erich Torkelson Smedh, 2. Sijfwer Michelson Wallman, 3. Fridrich Jönsson, 4. Nils Olofson, 1. Comm: Anna Jon Bengdtssons, 2. Kirstin Tore Erichsons, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Rangela Nils Anderssons, 4. Jännijka Jacob Hanssons.
Uddevalla (O) 1700-1724 47 1700-08-02 1700-08-03 K Anna .. Esperödz qwarn x/Äsperöd, Bäve Möllnare Olof Pehrsson Hustru Britta Bengdtzdoter .. Föd dersammastädes natten emillan d 1 och 2 Augustij och döpt af Hr Swen Fagrell. Fadd: 1. Rådman Anders Cockz såugskärare Rasmus Torbiörnsson, 1. Swen Nilssons hustru widh Esperödz qwarn, 2. Pehr Jfwersons hustru wid Fossum Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. qwarnen.
Uddevalla (O) 1700-1724 48 1700-08-02 1700-08-04 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Skepzman Olof Hermunson Hustru Karin Clasdoter .. Döpt af Hr Bartel Seijerus. 1. Styreman Anders Olofson, 2. Biörn Swenson Snedkar, 1. Comm: Styreman Lars Börgesons hustru, 2. Borgaren Olof Månssons hustru, 3. Olof Halfwarssons hustru af Strand. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 49 1700-08-04 1700-08-07 M Tore .. Uddewalla Uddevalla Skomackare Morten Christensson Hustru Jngeborg Toresdoter .. Döpt af Hr Bartel Hindrichson Seijerus. Fadd: 1. Anders Olofsson Skräddare, 2. Pehr Pehrson af Båröd, 3. Anders Christenson Skomackare, 1. Comm: Anna Olof Jonsons i Kasan, 2. Lars Anderssons hustru, 3. Jon Olofsons hustru i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Uddewalla.
Uddevalla (O) 1700-1724 50 1700-08-16 1700-08-18 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Hans Andersson Rott Hustru Kirstin Olofsdotter Döpt Hr Willum Brun. 1.Nils Simonson, 2. Anders Olofson Skräddare, 1. Comm: Christenza Olof Halfwarssons, 2, Karin Essbiörn Swenssons 3. Anders Christensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 51 1700-08-16 1700-08-19 K Jngeborg .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve Dragoun Jöns Jacobsson Hustrun Kirstin Nilsdotter Döpt af Swen Fagrell. 1. Börgie Larsson i Öfre Bräke, 2. Börgie Erichson Jbdm, 1. Comm: Marta Nilssons i Öfre Bräcke, 2. Anna Olofsdoter Jbdm, 3. Elij Jöns Anderssons wid Groröd såugh, 4. Marta Börgiesdoter i Esperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 52 1700-08-26 1700-08-26 M Jonas .. Uddewalla Uddevalla Borgiaren Hans Andersson den yngre Hustru Margreta Jonasdoter Födt den 26 Augusti kl 3 eftermiddag och medelst dess Swagheet döpt hemma samma dagen af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. M: Fridrich Lewien Seidendoph, 1. Comm: Samuel Swensons hustru,  2. Lars Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 53 1700-08-26 1700-08-28 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Jacob Andersson Hustru Gunbor Olofsdoter Döpt af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Olof Arneson, 2. Morten Christenson, 3. Essbiörn Swensson, 4. Anders Christenson, 1. Comm: Pehr Pehrsons hustru, 2. Biörn Snidkers hustru, 3. Pehr Pehrsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 54 1700-09-07 1700-09-08 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Muurmästare Gummun Olofson Hustru Kirstin Jönsdoter Döpt af Hr Bartell. 1. Christen Olofson, 2. Jon Olofson, 1. Comm: Torsten Biörnsons hustru, 2. Pehr Anderssons hustru, 3. Torckel Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 55 1700-09-12 1700-09-14 M Erich .. Uddewalla Uddevalla Corporal Olof Nilsson Dunner Hustrun Karin Erichsdotter Corporal under Wästerbottniske Regimente och Wällb. Hr Capitein Niclas Gerströms Compagnie. Döpt af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Wälb: Hr Capitein Niclas Gerström, 2. Wälb: Hr Capitein Hindrich Moritz, 3. Hr Fendrich Johan Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Kuupa, 1. Comm: Hr Leutnant Johan Hagenbäcks hustru, 2. Organisten M: Friedrich Lewien Seidendopz hustru, 3. Kirstin Jönsdoter Juul Sal. Erich Erichsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 56 1700-09-20 1700-09-22 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Klädesmackaren [färgare] Herman Kymmeritz Hustru Sara Hansdotter Medelst detz Swagheet blef döpt hemma i deras eget huus af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Organisten M: Friedrich Lewien Seidendoph, 2. Remesnidaren M: Hans Kråkman af Giötheborgh, 1. Comm: Organistens M: Friedrich Seidendopz Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, 2. Bengt Swensons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 57 1700-09-26 1700-10-02 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Rector Scholae Hr Bartel Hindrichsons Seijerus Matrona Hustru Antonetta De Clary Födder i Uddewalla natten emellan d. 25 och 26 September klåckan 2 och på stunden hemmadöpt af dess hederlige fader, hwilket Högehrwyrdige Hr Mag: Elias Parnovius Confirmerat dopet i kyrkian. 1. Tullnaren Anders Bengtson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Waldenström, 2. Johan Holst, 3. Anders Olofson Styreman, 1. Comm: Hög Ehrwyrdige Hr Mag: Elias Parnovi hustru, 2. Vice Borgmästar Börge Nilssons hustru, 3. Jon Bengtsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 58 1700-10-02 1700-10-04 K Mallena .. Uddewalla Uddevalla Borgaren Anders Larsson af Sund Hustru Gertru Carlsdoter Födder i Uddewalla d 2 octob. och döpt i Kyrkian af Hr Willun Torgiersson Brun. 1. Borgmäster Larss Silentz, Mons: Nils Juul, 3. Notarien Norström, 1. Comm: Hr Johan Holstz hustru, 2. Elias Anderssons hustru, 3. Pehr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Sofrensons hustru Maria Swensdoter.
Uddevalla (O) 1700-1724 59 1700-10-03 1700-10-05 K Jngrij .. Sancti Anna Engz qwarn Sankt Anna äng, Uddevalla Såugskiärare Nils Pehrsson Hustru Märta Andersdotter Födder dersammastädes och d. 3 8bris och döpt i Kyrkian af Hr Bartel Hindrichsson Seijerus. 1. Rear Nilson Fossums qwarn, 2. Pehr Pehrson i Fossum qwarna, 1. Comm: Christen Olofsons hustru, 2. Anders Anderssons hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 3. Jon Olofsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 60 1700-10-04 1700-10-06 K Helena .. Uddewalla Uddevalla Stockholms skomackare Lars Erichson Hustru Karin Andersdotter Födder i Uddevalla d. 4 8bris och döpt i Kyrkian af Hr Bartel Hindrichsson Seijerus. 1. Pehr Sofrenson, 2. Gunmun Muurmäster, 3. Gregorius Krokemackare, 1. Comm: Johan Rearsons hustru, 2. Anders Toresons hustru på Lijan, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Olof Larssons hustru på Lijan.
Uddevalla (O) 1700-1724 61 1700-10-06 1700-10-10 M Olof .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Bonde Olof Olofsson Hustru Marta Pellesdotter? Döpt af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Jfwer Halstenson i Engebacken, 2. Johan Pelleson af Racknebo, 3. Carl Olofson af Engebacken, 1. Comm: Corporal Olof Krookz hustru Bengta Håkansdoter, 2. Erich Andersson Swartz hustru i Racknebo. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 62 1700-10-10 1700-10-12 K Elij .. Skogen och Ryra Socken x/Skogen, Lane Ryr Ryttare Olof Andersson Hustru Marta Torckelsdotter Döpt i Uddevalla Kyrkia af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Hellie Hanson i Grinhult, 2. Lars Biörnson i Kiernhult, 1. Comm: Sal. Swen Anderssons hustru på Grinhult, 2. Swen Swensons hustru Karin Helliesdoter i Uddewalla. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 63 1700-10-12 1700-10-13 K Elsa .. Uddewalla Uddevalla Siöman Pehr Mortensson Hustrun Rangella Hindrichzdoter Födder i Uddevalla natten mellan 11 och 12 8bris och döpt i Kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Handelsman Jon Bengtson, 2. Styreman Anders Olofson, Skiepmannen Jon Påfwelson, 1. Comm: Tullskrifwaren Anders Andersson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Glimmingz hustru, 2. Styreman Willum Bromans hustru, 3. Jacob Jörgensons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 64 1700-10-13 1700-10-16 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Siöman Nils Andersson Hustru Rangella Olofsdoter Döpt i Kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Alexander Herman, 2. Nils Olofson Samneröd, 3. Nils Olofson Uddewalla, 1. Comm: Samuel Swensons hustru, 2. Tore Erichsons hustru, 3. Lars Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 65 1700-10-15 1700-10-17 K Elij .. Uddewalla Uddevalla Möllnare Claes Jonsson Hustru Johanna Olofsdoter Döpt i Kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Anders Erichson Skomackare, 2. Håckan Jonson, 3. Morten Hansson Möllnare, 1. Comm: Elissbet Olof Hanssons af Qwarna, 2. Nils Biörnson Båtzmans hustru, 3. Morten Jonsons Båtzmans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 66 1700-10-16 1700-10-18 M Börgie Olofson Esperöd x/Äsperöd, Bäve Bonde Olof Börgieson Hustru Britta Nilsdotter Döpt i Kyrkian af Hr Wellum Torgiersson Brun. 1. Jöns Olofson Smed i Esperöd, 2. Pehr Andersson Jbdm, 1. Comm: Anders Pehrsons hustru i Esperöd, 2. Sal. Engelbrett Nilsons hustru af Qwarnen, 3. Pigian Marta Andersdoter i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Esperöd, 4. Pigian Jnger Jönsdoter.
Uddevalla (O) 1700-1724 67 1700-10-17 1700-10-19 M Lars .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Christopher Rasmusson Hustru Cathrina Larsdotter Wandalin Födt i Uddewalla klåkan 4 efftermiddag och döpt i kyrkian af Hr Mag. Parnovius. 1. Rådman Frandtz Pehrson Salgreen, 2. Johan Holst, 3. Jöns Gertson, 4. Dne Hans Frandtzon Wandal, 1. Comm: Rasmus Christophersons hustru, 2. Matthias Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Rodhes hustru, 3. Lieutnant Anders Nilsson Knapes hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 68 1700-10-20 1700-10-22 K Marta .. Uddewalla Uddevalla Arbetzmand Håckan Jonsson Hustru Elijn Nilsdotter Döpt af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Hans Olson Snidker, 2. Jon Larson, 3. Rasmus Swenson, 1. Comm: Nils Jonson Spellemans hustru, 2. Morten Jonsons hustru, 3. Anders Erichson Skomackars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 69 1700-10-28 1700-10-30 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Fälberedare Anders Olofsson Hustru Anna Olofsdotter Döpt i Kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Erich Jonson Färgare, 2. Daniel Calmander Sadellmackare, 3. Skräddaren M:r Swen Pehrson Apelbergh, 1. Comm: Gunmun Murmästars hustru, 2. Anders Larsson Dahlbos hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 70 1700-11-04 1700-11-06 M Jsaach .. Uddewalla Uddevalla Sadelmackare Daniel Calmander Hustru Helena Jsraelsdotter Döpt i Kyrkian af Hr Willum B. 1. Guldsmeden Jonas Matthison Groon, 2. Borgaren Olof Månsson, 3. Felberedaren Anders Olofson, 1. Comm: Wisiteraren Hans Erichsons hustru, 2. Borgaren Hindrich Christensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 71 1700-11-07 1700-11-09 M Anders .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Hans Christensson Hustru Elij Biörnsdotter Döpt i Kyrkian af Hr Willum Torgiersson. 1. Erich Biörnson i Rosseröd, 2. Olof Swensson Jbdm, 3. Olof Hansson Jbdm, 1. Comm: Christen Olofsons hustru i Uddewalla, 2. Pehr Nilsons hustru i Rosseröd, 3. Jacob Erichsons hustru i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Rosseröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 72 1700-11-06 1700-11-09 K Kirstin .. Neder Brecke x/Bräcke, Bäve Huusman Erich Olofson Hustru Elij Erichsdoter Döpt i Kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. 1. Hermun Pehrson i Kuröd, 2. Nils Amunson i Kuröd, 1. Comm: Olof Hanssons hustru i Kuröd, 2. Jacob Olofsons hustru i Kuröd, 3. Anna Olofsdoter af Kuröd, 4. Britta Olofsdotter af Kuröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 73 1700-11-11 1700-11-12 M Olof .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Dragoun Lars Börgeson H. Elij Tordzdoter .. Döpt i kyrkan af Hr Willum Torgerson Brun, der til fadder: 1. Soldat Börgie Erikson i Öfre Brecke, 2. Dragoun Anders Larson Jbdm, 1. Commater Marta Nils Pehrssons hustru i Öfre Brecke, 2. Karin Nilss Pehrsons hustru Jbdm, 3. Pehr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Börgesons hustru Jbdm.
Uddevalla (O) 1700-1724 74 1700-11-10 1700-11-13 K Mallena .. Uddewalla Uddevalla Månadztienare Pehr Olofson H. Karin Torstensdoter .. Döpt i kyrkan av Hr Willum Torgersson Brun.  Faddrar: 1. Jacob Hansson Grönman, 2. Olof Larsson på Lijan, 3. Jon Påfwelsson af ??, 1. Commater Olof Halfwarssons af Strandz hustru, 2. Gunnar Börjessons hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. i Wegge 3. Ingemår Jonssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 75 1700-11-09 1700-11-14 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Skeppskrifwaren Hr Willum Gerde H. Britta Johansdoter Dahl .. Döpt i kyrkan af Hr Willum Torgiersson Brun, der till woro faddrar: 1. Hr Capitein Nicolaus Buchman, 2. Hr Lieutnant Matthias Ström, 3. Hr Lieutnant Anders Nilsson Knape uti dess stelle Hr Anders Andersson Kampe, 1. Commater Hr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Controleur Michael Dahlkars hustru, 2. Tullnaren Lars Larsson Frödingz hustru, 3. Jonas Wänerqwistz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 76 1700-11-12 1700-11-15 M Anders .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Erich Biörnsson H. Dorothea Olofsdotter .. Döpt i kyrkan af Hr Willum Brun.  1. Jacob Erichson i Rosseröd, 2. Olof Hanson Jbdm, 1. Commater Pehr Nilsons hustru Karin Hansdoter i Rosseröd, 2. Olof Swensons hustru Elij Andersdoter i Rosseröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 77 1700-11-17 1700-11-17 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Siöman Bengt Swensson H. Jngrij Jörgensdotter .. Medelst Swaghet blef af Hr Wellum Torgiersson döpt hemma i deras huus der til faddrar: 1. M: Herman Kijment, 2. Jacob Hansson Gullholm, 1. Commater: Hr Christen Hammars hustru, 2. Jacob Jörgenssons hustru, 3. Corneli hustru Johanna Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Zachrisdoter.
Uddevalla (O) 1700-1724 78 1700-11-18 1700-11-22 K Anna .. Hougane och Ryr Sokn x/Hogane, Lane Ryr Ryttaren Pehr Bångh H. Malij N. N. dotter .. Medelst dess Swaghet blef förd hijt til Uddewalla och härsammastädes döpt af Hr Barthel Seijerus i hans Wyrdighetz huus, der til woro fadder: 1. Borgaren Olof Hansson af Helle, 2. Bonden Matthis Gunbiörnsson i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Hougane, 1. Commater: Torkel Olofssons hustru Gunnella Larsdotter, 2. Karin Håkansdotter i Hougane.
Uddevalla (O) 1700-1724 79 1700-11-24 1700-11-27 K Anna Margreta .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Swen Andersson H. Elsa Hindrichsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun.  Faddrar: 1. Tullnaren Lars Larsson Fröding, 2. Hans Gustafsson, 3. Nils Olofsson, 4. Fridrich ??son, 1. Rector Schol. Hr Berthel Hindrichsson Seijerij hustru, 2. Anna Jon Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Bengtsons hustru, 3. Elij Anders Olofssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 80 1700-11-26 1700-11-28 K Catrina .. Uddewalla Uddevalla Wälbetrodde Hr Tullnaren Anders Bengtsson Waldenström Hustru Maria Holtz .. Födder om Morgon eller natten emellan d. 25 och 26 Dito och döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til faddrar: 1. Hr Capitein Nicolaus Girström, 2. Hr Capitein Hindrich Moritz, 3. Hr Capitein Andreas Andersson, 4. Hr Vice Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Borgemästaren Börge Nilsson Bagge, 5. Hr Handelsmannen Johan Holst, 1. Commater: Hr Mag. och Pastor Höglärde Elias Parnovi hustru, 2. Wyrdige Capellanen Hr Willum Bruns hustru, 3. Controlleuren Michael Dalkars hustru, 4. Hr Handelsmannen Påske Pehrssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 81 1700-11-25 1700-12-02 M Olof .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Bonde Anders Larsson H. Britta Olofsdotter .. Döpt i kyrkan och i Högmässan af Hr Willum Brun, der til woro faddrar: 1. Per Nilsson i Engebacken, 2. Nils Larsson ibm, 3. Lars Larsson i Skråröd och Ryr Sockn, 1. Commater: Olof Anderssons hustru Ellij i Glimmingen, 2. Ryttaren Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Pehr Störckz hustru i Engebacken.
Uddevalla (O) 1700-1724 82 1700-11-29 1700-12-02 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Borgaren Rasmus Swensson H. Britta Andersdotter .. Födder natten mellan Ondag och Torsdag emellan d. 28 och 29 Novemb. och döpt i kyrkan och högmessan af Hr Willum Brun. 1. Essbiörn Swenson på Hörnet, 2. Jon Larsson, 3. Oluf Olufsson Snidker, 1. Commater: Elij Håckan Jonssons, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 2. Kirstin Mårten Jonsons, 3. Marta Nils Biönssons.
Uddevalla (O) 1700-1724 83 1700-12-03 1700-12-05 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Lars Biörnson H Elijne Carlsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun.  1. Swen Swensson, 2. Swen Nilsson, 3. Pehr Pehrsson, 1. Commater: Gunella Olof Larssons på Lijan, 2. Glasmästaren Måns Johanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 84 1700-12-08 1700-12-09 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Swen Bryngelsson H. Anna Biörnsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Snidkaren Olof Olofsson, 2. Skomakaren Anders Christensson, 3. Båtzmannen Nils Olofsson af Hasslöen, 1. Commater: Essbiörn Swenssons hustru, 2. Nils Biörnssons hustru, 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Jacob Månssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 85 1700-12-15 1700-12-17 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Såugskärare Swen Nilsson H. Marta Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Willum Torgersson Brun, der till faddrar: 1. Anders Toresson på Bärget, 2. Lars Biörnsson i Wassnöden och 3. Olof Larsson på Lijan, 1. Commater: Christen Olofssons hustru, 2. Gunmun Muurmästers hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 86 1700-12-17 1700-12-19 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Swarfware Nils Larsson H. Anna Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun der til woro faddrar: 1. Essbiörn Swensson på Hörnet, 2. Nils Larsson på Hasslöen, 1. Commater: Nils Biörnssons hustru, 2. Anders Erichson Skomakars hustru, 3. Erich Jonsson Fägrares Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 87 1700-12-22 1700-12-24 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Christen Rassmusson Heidemark H. Helena Johansdotter .. Födder natten emellan d 21 och 22 December och döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Bengt Johansson, 2. Mattis Andersson Plys, 3. Jörgen Rassmusson, 1. Commater Rådhman Johan Bengtssons hustru, 2. Hans Arfwessons hustru, 3. Lars Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anderssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 88 1700-12-24 1700-12-26 M Swen .. Nedre Brecke x/Bräcke, Bäve Bonde Harall Erichsson H. Jngrj Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Ryttaren Lars Rytter i Groröd, 2. Jacob Olofsson i Kuröd, 3. Rears dräng i Fossums qwarn Olof Nilsson, 1. Commater: Elij Swens wid Esperöd qwarn, 2. Rear i Fossum qwarns hustru, 2. Tore i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Sancti Anna Engz hustru, 4. Hermun Pehrssons hustru i Kuröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 89 1701-01-12 1701-01-14 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Elias Andersson H. Anna Börgesdotter Bagge .. Döpt i kyrkian af Hr Mag. Parnovius.  1. Rådman Arfwe Lidbergh, 2. Rect: Sch. Hr. Bartell Seijerus, 3. Påstmästare Elias Spaak, 1. Commater: Johan Holstz hustru, 3. Rådhman Frandtz Pehrssons hustru, 3. Pehr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Soffrenssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 90 1701-01-20 1701-01-25 M Engelbrett .. Skiälröd och Ryr sockn x/Skäleröd, Lane Ryr Bonde Pehr Andersson .. Gunella Engelbretzdoter .. Döpt här i staden af Hr Bartel Seijerus i dess eget huus.  1. Anders Ericsson i Skiähleröd, 2. Biörn Halfworson ibm, 3. Tore Engelbretson ibm, 1. Commat: Anna Engelbrettzdoter i Skiähleröd, 2. Margreta Knudt Rosendahls i Köperöd, 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anna Swensdoter i Samneröd som är Anders Toressons pigia  ibm, 4. Siri Engelbrettzdoter i Skiäleröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 91 1701-01-19 1701-01-25 M Elias .. Uddewalla Uddevalla Hög Ehrewyrdige, höglärde Hr Mag. Past. Elias Parnovius Ehredygdesamma Matrona Johanna Johansdotter Parnovia .. Född om aftonen kl. 6 och döpt i kyrkian af hans Ehrewyrdighet Hr Capellanen Hr Willum Brun. 1. Hr Borgmästaren Lars Silentz, 2. Hr Rådman Pehr Bryngelsson, 3. Hr Rect: Schol: Bartel Seijerus, 1. Commater Hr Rådhman Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Arfwe Lidbergs hustru, 2. Hr Rådhman Frantz Pehrssons hustru, 3. Hr Påstmästar Elias Spaakz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 92 1701-01-24 1701-01-27 K Elsa .. Uddewalla Uddevalla Ehrewyrdige och wällärde man Hr Willum Torgersson Brun Hustru Ehredygdesamma Matrona Cathrina Feman .. Kl. .. och på stunden hemmadöpt af des hederlige fader, och confirmerat dopet i kyrkian af Hr Mag. Parnovius der til fadder: 1. Borgmästare Lars Silentz, 2. Controleuren Michäel Dahlkar, 3. Jochum Lemmeke, 4. Påske Persson, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Commater: Rådman Arfwe Lidbergz hustru, 2. Rådhman Frandtz Pehrsson Sahlgrens hustru, 3. Casten Werners hustru, 4. Lieutnant Matthis Ströms hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 93 1701-01-27 1701-01-29 M Hans .. Uddewalla Uddevalla Månadztienare Jacob Hansson Grönman H. Jänicka Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Sifwer ??, 2. Alexander Herman, 3. Jonas Matthisson Groon, 1. Comm: Cornelius Önnermans hustru, 2. Kirstin Sahl. Erich Gröns? 3. Jon Anderssons hustru ben: Hellwig Andersdoter Wallman. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 94 1701-02-01 1701-02-03 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Sahl. Månadztienaren Jacob Jörgensson Enckiehustru Anna Jacobsdotter .. Medelst swaghet döpt hemma i huset af Hr Willum Torgersson Brun. 1. Skepper Anders Andersson Knape, 2. Borgaren Carl Olofsson, 1. Commater: Olof Hansson Helles hustru, 2.Bengdt Swenssons hustru, 3. Skepzmanen Nils Simonssons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 95 1701-02-02 1701-02-05 K Britta .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve Bonde Anders Essbiörnsson H. Marta Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag. Parnovius.  1. Jon Andersson i Fagerhult, 2. Anders Jonson ibm, 3. Pehr Nilsson ibm, 1. Commater: Gunella Nilsdoter Jon Jacobssons i Fagerhult, 2. Nils Swenssons hustru i Brodten, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. detta barnet döpt i Högmässan på den Stora Tacksägelsedagen.
Uddevalla (O) 1700-1724 96 1701-02-04 1701-02-06 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Skepzman Nils Olofsson af Båröd H. Johanna Jfwersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til faddrar:  1. Påske Pehrsson Bagge, 2. Anders Andersson Knape, 3. Willum Pehrsson Broman, 1. Commater: Jon Påfwelssons hustru, 2. Tullskrifwaren Anders Glimmingz hustru, 3. Hans Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Gustafssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 97 1701-02-14 1701-02-16 M Johannes .. Uddewalla Uddevalla Casseuren Wälbetrodde Olof Falbohm H. Eleonora Müller .. Döpt i kyrkian af Hr Mag. Elias Parnovius.  1. Rådhman Arfwe Lidbergh, 2. Controlleuren Michäel Dahlkar, 3. Casten Wärner, 1. Commater: Tullnarens Lars Larssons hustru, 2. Rådhman Frandtz Pehrssons hustru, 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Påske Pehrson Bagges hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 98 1701-02-15 1701-02-17 M Börgie .. Krogwatn Krokevattnet, Uddevalla ??ttaren Jon Swensson Hustru Marta Torbiörnsdoter Döpt i kyrkian af Hr S: Fagrell.  1. Jacob Larson i B??dahlen, 2. Jon Olofsson på Skougen, 3. ?? Swensson i Krogwatn, 1. Commater: Olof i Mållsiöns hustru, 2. Swen Erichssons hustru i Haugen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 99 1701-02-17 1701-02-19 M Johan Fridric .. Uddewalla Uddevalla Vice Borgmästare Hr Börge Nilsson Bagge H. Margreta Hansdotter .. Födder natten mellan d. 16 och 17 Febr. och döpt i kyrkian af Hr Mag. Elias Parnovius der til woro faddrar som fölgier Nämbl. Rector Scholae härstades Hr Bartel Hindrichsson Seigerus, 2. Arfwe Johansson Hasselgreen, 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Elias Andersson, Commater: Hr Johan Holsts hustru, 2. Rådhman Hr Frandtz Pehrssons Sahlgreens hustru, 3. Pehr    Söfrenssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 100 1701-02-20 1701-02-23 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Jonas Wänerqwist H. Metta Jönsdotter Nebel .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun.  1. Bengt Johansson, 2. Hög Båtzman Anders Andersson, 3. Christian Uthfall, 1. Commater: Controleuren Michäel Dalkarls hustru, 2. Willum Gerdes hustru, 3. Pehr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Söffrensons hustru den yngre.
Uddevalla (O) 1700-1724 101 1701-03-01 1701-03-02 K Mallena .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Biörn Swensson H. Anna Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgersson Brun.  1. Essbjörn Swensson, 2. Jacob Skrädare, 3. Erich Olofsson, 1. Commater: Gunbor Jacob Snidkers hustru, 2. Pehr Pehrssons hustru, 3. Jöns Olofssons hustru af Båröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 102 1701-03-03 1701-03-06 M Lars .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Nils Swensson H. Anna Swensdoter .. Födder natten mellan d. 2 och 3 Martij, döpt i kyrkian af Hr Willum Torgersson Brun der til woro faddrar: Erich Tollesson af Nyklåhs, Tolle Andersson i Bulij, Jacob Lasseson ibm, Commater: Börgie Anderssons hustru i Bulij, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Essbiörn Swenssons hustru i Uddevalla.
Uddevalla (O) 1700-1724 103 1701-03-06 1701-03-07 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Hattmackare Rear Andersson H. Maricken Larsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. Faddrar: Mons:r Nils Juul, Hans Arfwesson, Lars Jochumsson Lemmick, Musikanten Fredrich Seidendoppz hustru, M:r Hermun Klädesmackares hustru, Olof Halfwarssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 104 1701-03-13 1701-03-15 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Skräddare Olof Arfweson H. Anna Hermunsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. Faddrar: Hans Torkelsson Smed, Arfwe Olofsson Skräddare, Commater: Christen Olofssons hustru, Nils Arfwessons Båtzmans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 105 1701-03-16 1701-03-19 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Styreman Anders Olofsson H. Elijna Hindrichsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun. Faddrar: Jon Bengtsson, Hans Arfwesson, Nils Olofsson, Commater: Rect: Sch: Hr Bartel Seijeri hustru, Swen Anderssons hustru, Olof Christensons skomackares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 106 1701-03-24 1701-03-26 M Pehr .. Uddewalla Uddevalla Skräddare Jacob Torbiörnsson H. Anna Margreta Andersdoter .. Blef medels swaghet hemmadöpt af Elsa Biörnsdotter och enckia och dopet confirmerat med Nöddop i kyrkian aff Hr Swen Fagrell, der til faddrar: Anders Erichsson skomackare, Anders Christensson skomackar, Bengt Swensson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. skrädare, Commater: Håckan Jonssons hustru, Essbiörn Swenssons hustru, Morten Jonssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 107 1701-03-31 1701-04-02 M Arfwe .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Jon Bengtsson H. Anna Hindrichsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgersson Brun. Faddrar: Skepper Anders Andersson Knape, Matthis Rodhe, Samuel Swensson, Nils Olofsson, Commater: Rect: Sch: Hr Bartel Seyerij hustru, Tore Erichssons hustru, Swen Anderssons hu. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 108 1701-04-07 1701-04-09 K Britta .. Backetofften Baggetofta, Uddevalla Bonde Swen Olofsson H. Kirstin Olofsdotter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Swen Fagrell. Faddrar: Börge Olofsson i Backetofta, Jon Påfwelsson, Nils Larsson på Öen, Commater: Olof Halfwarssons hustru af Strand, Olof Hermunssons hustru, Olof Swenssons doter i Backetofftan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 109 1701-04-07 1701-04-10 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Hans Arfwesson Wässlau H. Cathrina Johansdotter .. Medelst Swaghet blef hemmadöpt af Hr Rådhman Johan Bengtssons hustru och confirmerat dopet i kyrkian af Hr Mag: och Pastor HögEhrwyrdige Elias Parnovius och der til faddrar: Rådhmannen Frandtz Pehrsson, Handelsmannen Arfwe Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Johansson Hasselgren, Matthias Plys, Commater: Rådman Johan Bengtssons hustru, Joachim Larsson Lemmeckz hustru, Bengt Johanssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 110 1701-04-14 1701-04-15 K Barbro .. Uddewalla Uddevalla Siöman Lars Andersson H. Hellwig Rasmusdotter .. Medelst Swaghet döpt hemma af Hr Willum Torgiersson Brun. Faddrar: Hr Johan Rassmusson, Samuel Swensson, Christen Rassmusson, Jörgen Rassmusson, Commater: Samuel Swenssons hustru, Jacob Swenssons hustru i Giötheborg, Christen Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Rassmussons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 111 1701-04-16 1701-04-18 M Olof .. Fossums Qwarn Fossum, Uddevalla Miöllnare Pehr Jfwersson H. Britta Olofsdoter .. Döpt af Hr Bartel Seyerus. Faddrar: Reor Nilsson i Fossume qwarn, Drängen Olof Nilsson, Commater: Torsten Biörnssons hustru, Karin som tiente hos Jon Bengtsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 112 1701-04-.. 1701-04-22 M Anders .. Nödhult x/Nöthult, Bäve Bonde Tore Larsson H. Olug Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. Faddrar: Hans Pehrsson i Nödhult, Anders Larsson ibm, Anders Olofsson i Siuglehult, Commater: Olof Larssons hustru på Lijan, Swen Jonssons hustru i Esperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 113 1701-04-26 1701-04-29 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Ryttare Pehr Olofsson Håhl H. Bengta Jonsdotter .. Döpt i kyrkian af hr Swen Fagrell, der til faddrar: Pehr Swensson i Byyn, Ryttaren Olof Müller, Commater: Nils Arfwesson af Swartebeckz hustru, Båtzman Pehr Olofssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 114 1701-05-06 1701-05-08 M Tore .. Ugglehult x/Uggelhult, Bäve Bonde Thord Toresson H. Jngiärd Christensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. Faddrar: Anders Torsson på Bärget, Morten Hansson Möllnare, Anders Christensson Skomackar, Commater: Tord Pehrssons hustru i Ugglehult, Anders Olofssons hustru i Siuglehult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 115 1701-05-07 1701-05-09 K Anna Catrina .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Söfren Schawenius H. Edella Margreta .. .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. Faddrar: Rådhm: Samuel Rytterbergh, Casseuren Olof Falbohm, Erich Marcusson, Commater: Borgmäst: Lars Silentz hustru, Lieutn: Matthis Ströms hustru, Tullskrifwaren Cornelius Corneli Önnermans Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 116 1701-05-13 1701-05-19 K Malij .. Gnellen Gnällen, Uddevalla Torpare Olof Andersson H. Gunnella Söfrensdoter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Wilhelm Brun. Faddrar: Arfwe Olofsson i Swartebecken, Jöns Torbiörnsson Krogwatn, Olof Arfwesson i Swartebecken, Rear Nilssons dräng wid Fossum qwarn Olof Nilsson ben. Commater: Torsten Biörnssons hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. i Uddevalla, Kirstin Olofsdoter, Karin Andersdoter af Gnellen, Sissela Arfwesdoter af Swartebecken.
Uddevalla (O) 1700-1724 117 1701-05-18 1701-05-22 K Maren .. Uddewalla Uddevalla Borgiare Jacob Månsson H. Marta Biörnsdoter .. Döpt i Uddewalla kyrkia af Hr Wellum. Faddrar: Olof Arfwesson Skräddare, Anders Olofsson Krabbe, Commater: Nils Biörnsson Skräddares hustru, Swen Bryngelsson Snidkers hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 118 1701-05-22 1701-05-24 K Sara .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Larsson Dahlbo H. Marta Hindrichsdoter Duus .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun, der til woro faddrar: Stockholms Skomackar Lars Erichsson, M. Swen Pehrsson Skräddare, Anders Olofsson Felberedare, Commater: Gunmun Muurmästers hustru, Britta Sahl. Duusis hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Anders Olofsson Krabbes hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 119 1701-05-24 1701-05-27 K Marta .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Nils Simonsson H. Margreta Erichsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgersson Brun, der til woro faddrar: Hr Controleuren Michäel Dahlkarl, Hr Johan Holst, Olof Erichson, Commater: Jacob Hansson Gulholms hustru, Olof Hansson Helles hustru, Sal. Staphen Guldsmedz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 120 1701-05-29 1701-05-31 M Carl .. Uddewalla Uddevalla Rådhman Samuel Reüterberg H. Elsa Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun, der til woro faddrar: Hr Mag: och Past: Elias Parnovius, Hr Borgmäster Lars Silentz, Hr Rådman Frandtz Pehrsson Salgren, Comm: Hr Rådhman Arfwe Lijdbergz hustru, Hr Påstmästaren Elias Spaakz Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, Handelsmannen Arfwe Johansson Hasselgrens hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 121 1701-06-02 1701-06-05 M Pehr .. Uddewalla Uddevalla Rådhman Frandtz Pehrsson Sahlgreen H. Mallena Johansdoter Bagge .. Döpt i kyrkian af Rector Scholae Hr Bartel Seyerus, der til woro faddrar: Hr Mag: och Past: Elias Parnovius, Påske Pehrsson, Elias Andersson, Hans Arfwesson, Commater: Fru Magisterskan Johanna Parnovia, Fru Tullnerskan Maria Holst, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Hr Johan Holstz hustru, Arfwe Johanssons hustru, Pehr Söfrenssons hustru den yngre.
Uddevalla (O) 1700-1724 122 1701-06-06 1701-06-08 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Hans Gustafsson H. Apolona Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr willum Brun. Faddrar: Håkan Andersson Kollebroten, Torsten Biörnsson, Nils Olofsson Samneröd, Commater: Christen Olofssons hustru, Torkel Anderssons hustru, Pehr Olofssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 123 1701-06-22 1701-06-25 M Erich .. Brattåhs x/Brattås, Bäve Handelsman Gabriel Ericsson Stiernberg H. Margreta Jörgensdoter Wärner .. Döpt i kyrkian af Hr Comminister Willum Torgersson Brun, der til woro faddrar: Rådhman Arfwe Lijdberg, Jörgen Jörgensson Wärner, Erich Marcusson, Commater: Elisbeth Casten Werners, Lieutnant Matthias Ströms hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 124 1701-07-21 1701-07-23 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Skomackare Olof Christensson H. Elisbeth Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til woro faddrar: Handelsmannen Anders Olofsson, Commater: Styreman Anders Olofssons hustru, Marcus Ericssons hustru, Skepper Nils Simonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 125 1701-08-01 1701-08-03 K Börta .. Uddewalla Uddevalla Skomackare Anders Ehrichsson H. Malij Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til woro faddrar: Swen Bryngelsson, Anders Christensson, Jon Erichsson, Håkan Jonssons hustru, Jacob Torbiörnssons hustru, Nils Biörnssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 126 1701-08-05 1701-08-07 M Börge .. Uddewalla Uddevalla Skomackare Gunnar Börgesson H. Britta Mortensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. Faddrar: Essbiörn Swensson, Swenning Pijl, Jngemår Jonsson, Commater: Pehr Olofssons hustru, Jon Larssons hustru, Olof Olofssons Snedkers hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 127 1701-08-08 1701-08-10 M Johannes .. Uddewalla Uddevalla För detta notarie Petter Blummendahl H. Kirstin Hansdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. Faddrar: Påstmästaren Elias Spaak, Commater Musicanten M. Fridrich Seidentopz hustru, Måns Nilssons hustru, Christian Uthfalls hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 128 1701-08-10 1701-08-13 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Skräddare M. Swen Pehrsson .. Maria Rassmusdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, dertil faddrar: Anders Larsson af Sundh, Erich Jonsson Färgare, Commater: Christen Olofssons hustru, Ryttaren Gunmun Wässmans hustru, Anders Felberedares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 129 1701-08-14 1701-08-18 K Kirsti .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Olof Swensson H. Elij Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til faddrar: 1. Pehr Nilsson i Rosseröd, 2. Erich Biörnsson ibm, 3. Olof Hansson ibm, Commater: Karin Tord Pehrssons i Ugglehult,2. Elij Hans Christenssons ibm, 3. Jacob Erichssons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 130 1701-08-14 1701-08-18 K Jngrj .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Bonde Pehr Börgeson H. Anna Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. Fadd: 1. Nils Pehrsson i Brecke, 2. Drag. Jöns Jacobsson ibm, 3. Drag. Anders Larsson ibm, 4. Olof Pehrson ibm, Commater: Karij Olof Olofssons i Ryssebohl, 2. Elij Lars Börjessons i Brecke, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 3. Anna Börgesdoter i Brecke, 4. Britta Bryngelsdoter i Öfre Brecke.
Uddevalla (O) 1700-1724 131 1701-08-17 1701-08-19 K Anna .. Stadsqwarnen i Uddewalla Uddevalla Möllnare Morten Hansson H. Karin Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, Fadd: 1. Handelsm: Anders Olofsson, 2. Anders Christensson, 3. Gregorius Kruckemackare, Morten Christenssons hustru i Kasan, 2. Anders Toressons hustru på Lijan, 3. Olof Larssons hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. på Lijan.
Uddevalla (O) 1700-1724 132 1701-08-22 1701-08-25 O .. .. Bulij x/Bulid, Bäve 3 Männings Ryttare Lars Biörnsson H. Karin Jacobsdoter .. Döpt af Hr Swen Fagrell. Fadd: 1. Nils Swensson i Bulij, 2. Tolle Andersson i Bulij, 3. Börgie Andersson ibm, Commater: Hans Arfwessons hustru i Bulij, 2. Jacob Lassesons hustru, Sahl. Arfwe i Bulij Doter, Hans i Bulij Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Doter.
Uddevalla (O) 1700-1724 133 1701-08-25 1701-08-26 K Catrina .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Pehr Söfrensson H. Maria Swensdotter .. Medelst swaghet blef döpt hemma af Hr Bartel Seyerus. Fadd: 1. Christen Hammar, 2. Hans Pehrsson, Commater: Sahl. Hr Past. Hustru Trina Bagge, 2. Hans Zachrissons hustru, 3. Torsten Hattemackars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 134 1701-08-25 1701-09-01 K Kirstin .. Brodten x/Bråten, Bäve Bonde Nils Swensson H. Karin Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. Fadd: 1. Hans Nilsson i Raknebo, 2. Nills Pehrsson i Brecke, 3. Jon Jacobsson i Fagerhult, Commater: Britta Erich Sweningsons i Brecke, 2. Marta Anders Essbiörnssons i Fagerhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 135 1701-09-05 1701-09-07 K Karin .. Uddewalla Uddevalla Borgare Nils Olofsson H. Barbro Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. Fadd: 1. Jon Bengtsson, 2. Anders Toresson i Samneröd, 3. Hans Andersson den eldre, 4. Nils Andersson, Commater Tullnären Lars Larssons hustru, 2. Nils Olofssons hustru, 3. Swen Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 136 1701-09-07 1701-09-07 M Engelbret .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Pehr Nilsson H. Karin Hansdoter .. Twillingebarn. Medelst swaghet blefwo de döpte i Christen Olofssons huus af Hr Bartel Seyerus. Fadd: 1. Olof Hansson i Rosseröd, 2. Pehr Hansson ibm, 3. Olof Nilsson wid Fossum Qwarn, Commater: Elij Hans Christenssons i Rosseröd, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Commater: Ingebor Jacob Erichssons ibm, 3. Britta Olof Olofssons på Ödegården, 4. Marta Christen Olofssons i Uddevalla.
Uddevalla (O) 1700-1724 137 1701-09-07 1701-09-09 M Olof .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Pehr Nilsson H. Karin Hansdoter .. Twillingebarn. Medelst swaghet blefwo de döpte i Christen Olofssons huus af Hr Bartel Seyerus. Fadd: 1. Olof Hansson i Rosseröd, 2. Pehr Hansson ibm, 3. Olof Nilsson wid Fossum Qwarn, Commater: Elij Hans Christenssons i Rosseröd, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Commater: Ingebor Jacob Erichssons ibm, 3. Britta Olof Olofssons på Ödegården, 4. Marta Christen Olofssons i Uddevalla.
Uddevalla (O) 1700-1724 138 1701-09-07 1701-09-09 K Börta .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Pehr Olofsson H. Alherd? Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Sven Fagrell. Fadd: 1. Olof Gunnarsson på Hörnet, 2. Nils Biörnsson Båtzman, Commater: Pehr Olofssons hustru, 2. Nils Jonsson Spellemans hustru, Jacob Hanssons Stadztienares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 139 1701-09-12 1701-09-14 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Borgare Hindrich Christensson H. Cathrina Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til faddrar; 1. Christen Rasmusson Heidemarck, 2. Willum Pehrsson Bagge, 3. Jonas Matthisson Groon, 1. Påstmästar Biörn Christensons hustru, 2. Hans Arfwesons hustru, 3. Matthias Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Plys hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 140 1701-09-22 1701-09-24 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Borgiare Pehr Pehrsson H. Anna Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgiersson Brun, der til faddrar: 1. Pehr Christensson, 2. Pehr Andersson Kollebråten, 3. Zander Clason Skröder, Commater: Jacob Anderssons hustru, 2. Biörn Snidkers hustru, 3. Jon Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Påfwelssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 141 1701-09-25 1701-09-28 M Rassmus .. Uddewalla Uddevalla Husman Jörgen Rasmusson H. Barbro Toresdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til faddrar: 1. M. Herrman Kijment klädesmackare, 2. Hans Gustafsson, Commater: Organistens M. Fridrich Siedentopz hustru, 2. Bengt Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 142 1701-09-28 1701-10-01 K Jngeborg .. Uddewalla Uddevalla Borgiare Germun Tordson H. Jngeborg Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til woro faddrar: 1. Måns Johansson Glasmästar, 2. Johan Rearsson, 3. Gregorius krukemackar, Commater: Torsten Biörnssons hustru, 2. Anders Toresons hustru på Lijan, 3. Olof Larssons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru på Lijan.
Uddevalla (O) 1700-1724 143 1701-09-30 1701-10-02 M Clas .. Uddewalla Uddevalla Siöman Jean Collin H. Marichen Christensdoter .. Döpt i kyrkian af Rect. Scholae Hr Bartel Seyerus, der til woro faddrar: 1. Hr Willum Brun, 2. Controleuren Michäel Dahlkar, Commater: Påske Pehrssons hustru, 2. Anders Skogz hustru, 3. Christian Uthfalls hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 144 1701-09-30 1701-10-02 M Jon .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Jngemår Jonsson H. Jngeborgh Larsdoter .. Döpt i kyrkian af Rect: Sch: Hr Bartel Seyerus, der til woro faddrar: 1. Gunnar Börgesson skomackar, 2. Rasmus Swensson i Wägge, 3. Rear Andersson Hattmakar, Commater Jon Larssons hustru, 2. Olof Olofsson Snidkers hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Pehr Hanssons Snidkers hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 145 1701-10-02 1701-10-03 K .. Kollebroten x/Kållebråten, Lane Ryr Skräddare Nils H. Kirstin Pehrsdotter .. Erich Olofsson Kase och Anders Andersson begge boendes i Kollebråten och Ryr Sockn, bekenner sanferdeligen att hustru Kirstin Pehrsdotter af Sohlbrecke af Dalskog sockn på Dahls land, kom til mig Erich Olofsson i mitt huus i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Kollebroten d. 2 Octobris och sade sig att willie gå til sin echta man Nils Skrädare (tagen af wärfware) som hon täncker wara i Giötheborg, och på timmen hon kom blef hon behäffdat med barnsbörd och blef förlöst med en ung dotter, som nu är här i staden till dop och Christendom. Faddrar: Erich Olofsson i Kollebroten, Anders Andersson ibm, Commater Nils Håckanssons hustru i Fagerhult, Elij Erichsdotter af Kollebrodten. Barnets Nampn ..
Uddevalla (O) 1700-1724 146 1701-10-03 1701-10-05 K Kirstina .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Bengt Johansson H. Kerstin Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius, der til woro faddrar: 1. Controleuren Michäel Dahlkar, 2. Anders Lijnberg, 3. Magnus Pehrsson Wallengreen, Commater: Rådhman Johan Bengtssons hustru, 2. Joachim Larssons hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Arfwe Johanssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 147 1701-10-04 1701-10-05 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Nils Larsson af Hasslöen H. Marta Swensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag. och Past. Parnovius,der til woro faddrar: 1. Sofren Jönsson, 2. Hans Jsackson, 2. Anders Olofsson, 4. Anders Christensson, Commater: Blanseflor Marcus Erichssons, 2. Påstmästarens Biörn Christensons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, 3. Nils Simonssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 148 1701-10-04 1701-10-06 M Erich .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve Bonde Jon Jacobson H. Gunella Nilsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag. och Past. der til faddrar: 1. Jacob Jonson i Listaskogen, 2. Pehr Nilson i Fagerhult, 3. Anders Jonson ibm, Commater: Anders Essbiörnsons hustru i Fagerhult, 2. Morten i Fagerhultz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 149 1701-10-10 1701-10-13 M Pehr .. Dahlarne x/Dalarna u. Brattås, Bäve Bonde Jöns Pehrson H. Barbro Lassesdoter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Willum Brun, der til faddrar: 1. Hans Pehrson i Nödhult, 2. Olof Börgeson i Esperöd, Commater: Olof Anderssons hustru i Glimmingen, 2. Malij Jacobsdoter ibm, 3. Jngeborg Månsdoter i Groröd, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Anna Andersdotter i Rosseröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 150 1701-10-20 1701-10-22 K Anna Greta .. Uddewalla Uddevalla Jnspector Wälbetrodde Hr Peter Altin Matrona Maria Clasdotter .. Döpt hemma i Hr Inspecteurens huus af hans wurdighet Hr Bartel Seyerus, der til faddrar: 1. Hr Inspector Jmmanuell Widgreen, 2. Hr Vice Borgmästaren Börgie Nilsson Bagge, Commater: Hr Tullnären Anders Bengtssons hustru, 2. Hr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Tullnär Lars Larssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 151 1701-10-30 1701-11-01 M Andris .. Uddewalla Uddevalla Borgare Essbiörn Swensson H. Kari Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Jacob Torbiörnsson Skräddare, 2. Swen Bryngelsson Snidker, 3. Anders        Christensson Skomackar, Commater: Jöns Olofsons hustru af Båröd, 2. Håckan Jonsons hustru, 3. Nils Biörnsons hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Bengt Swenson Skräddars hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 152 1701-10-30 1701-11-01 M Håckan .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Dragoun Anders Swenningson H. Karin Torbiörnsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til faddrar: 1. Erich Andersson i Racknebo, 2. Johan Pelleson, 3. Olof Nilsson i Kodebacken, Commater: Olug Pehr Nilsons i Engebacken, 2. Gunnella Nils Hanssons i Racknebo, 3. Britta Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Biörnsdotter i Funneshult och Fosselle sockn.
Uddevalla (O) 1700-1724 153 1701-10-31 1701-11-01 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Styreman Willum Pehrsson Broman H. Marichen Albrettzdoter .. Medelst swagheet döpt i Hr Hindrich Nilssons huus om aftonen af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Pehr Christensson, 2. Styrman Anders Olofsson, Commater: Elsa Sahl. Hr Past. Christen Jacobssons, 2. Måns Nilsson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Visiterars hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 154 1701-10-30 1701-11-02 M Jean .. Uddewalla Uddevalla Bökkere M: Fridrich Schultz H. Jngeborg Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til faddrar: 1. Erich Jonsson Färgare, Lars Olofsson Härstadh, 3. Håckan Larsson Smed, Commater: Johan Nilson Båtzmans hustru, 2. M: Herman Kijmontz hustru, M: Lars Erichssons Stockholms Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. skomackars hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 155 1701-10-31 1701-11-03 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Borgare Jon Olofsson H. Karin Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til faddrar: 1. Morten Christenson i Kasan, 2. Torkell Andersson, 3. Swen Swensson, Commater: Christen Olofssons hustru, 2. Pehr Olofssons hustru, 3. Nils Olofsson Uddevallas hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 156 1701-10-31 1701-11-03 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Skiärgårdsman Johan Rearson H. Esther Oudesdotter? .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Lars Börgesson, 2. Biörn Nilsson sågskärare, 3. Gregorius Michelson Kruckemackare, Commater: Gunella Olof Larssons på Lijan, 2. Gunella Anders Toresons på Lijan, 3. Marcus Larson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Spellemans hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 157 1701-11-10 1701-11-12 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Petter Jonson Bärg H. Elisbeth Andersdotter Skotte .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Jöns Olofson, 2. Jacob Hansson, 3. Rasmus Olofson, Commater: Nils i Bårödz hustru, 2. Jonas Groons hustru, 3. Jon Slachtars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 158 1701-11-15 1701-11-17 K Marta .. Krogwatn Krokevattnet, Uddevalla Fiellsittare Jöns Torbiörnson Hustru .. .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Pehr wid Såugen, 2. Jon Olofson på Skougen, 3. .. 4. Oluf Arfweson i Swartebecken, Commater: Gunella Sofrensdoter på Gnellen, 2. Marta i Krogwatnet, 3. Torstens Anna, 4. En pigia i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Trolgild Marta.
Uddevalla (O) 1700-1724 159 1701-11-15 1701-11-18 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Påstmästare Hr Elias Spaak H. Elisbeth Johansdotter Wetterman .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Jnspectoren Hr Peter Altin, 2. Rådhman Frandtz Pehrsson, 3. Carsten Wärner, 4. Danske Påstmästaren Biörn Christenson, Commater: Fru Magisterskan Johanna Parnovia, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Borgmästerskan Maria Hr Lars Silentz, 3. Tullnerskan Karin Hr Lars Fröding, 4. Hustru Anna Bagge Hr Elias Anderssons.
Uddevalla (O) 1700-1724 160 1701-11-15 1701-11-18 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Jon Pehrsson H. Elij Jonsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Rasmus Mortensson, 2. Joon Sabbel, 3. Erich Färgare, 4 Sifwer Norman, Commater: Båtzman Johan Nilsons hustru, 2. Giöa Larsis på Hagarne, 3. Olof Plättes hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 161 1701-11-18 1701-11-20 M Clas .. Uddewalla Uddevalla Borgiare Olof Germunson H. Karin Clasdotter .. Blef döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Jon Påfwelson, 2. Anders Olofson, 3. Nils Simonson, Commater: Nils Larssons hustru på Öen, 2. Olof Månssons hustru, 3. Zander Classons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 162 1701-11-21 1701-11-23 M Nils .. Orqwisla x/Orrekvissla, Lane Ryr Bonde Pehr Olofson H. Anna Biörnsdotter .. Döpt af Hr Bartel Hindrichson Seyerus  i eget huus, der til faddrar: 1. Hans Håkonson i Suröd, 2. Torkel Olofson i Hougane, 3. Olof Nilsson i Rödh, 4. Jacob Matthisson i Kiöperöd, Commater Lars Olofsons hustru i Kiöperöd, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 2. Pigian Torbor Olofsdoter i Kiöperöd.
Uddevalla (O) 1700-1724 163 1701-11-20 1701-11-23 K Kirstj .. Nordars Hufweröd x/Norra Huveröd, Lane Ryr Bonde Håckan Hansson H. Karin Larsdotter .. Faddrar: Matthis Hansson i Holmen, 2. Erich Larsson i Teignelse, 3. Olof Swenson i Gräskier, Commater: Olof Jacobsons hustru i Norder Hufweröd, 2. Elij Larssdoter i Gräskiär, 3. Torbor Hansdoter i Kiöperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 164 1701-11-20 1701-11-24 K Anna .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Bonde Nils Pehrson H. Marta Swensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Hindrichsson Seyerus.  1. Hindrich Olofson i Öfre Brecke, 2. Tord Elufson ibm, 3. Olof Pehrsson i Brecke, Commater: Karin Nils Swenssons i Brodten, 2. Pigian Elij Tordsdoter i Brecke, 3. Pigian Anna Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Olofsdotter i Öfre Brecke.
Uddevalla (O) 1700-1724 165 1701-11-26 1701-11-29 M Tormo .. Uddewalla Uddevalla Lieutnant Matthis Ström H. Britta Marcusdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Marcus Erichson, 2. Anders Andersson Knape, 3. Hr Jöns Holst, 4. Nils Marcusson, Commater: Fru Tullnerskan Maria Holst, 2. Gabriel Stiernbergz hustru, 3 Cornelius Önnermans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 166 1701-11-29 1701-12-09 K Elsa .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Arfwe Johansson Hasselgreen H. Boel Johansdotter Bagge .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: Elias Parnovius, der til faddrar som fölger: 1. Hr Borgmästar Lars silentz, 2. Vice Borgmästar Börge Nilson Bagge, 3. Joachim Larsson Lemmeck, 4. Hr Matthias Rodhe, 5. Bengt Johanson, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Commater: Fru Magisterskan Johanna Parnovia, 2. Jnspectorskan Silla Fridrichsdoter Bagge, 3. Rådhman Arfwe Lidbergz hustru, 4. Rådhman Frandtz Pehrssons hustru, 5. Hans Arfwessons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 167 1701-11-30 1701-12-10 K Jngeborg .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Nils Marcusson H. Britta Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Mag: och Past: Elias Parnovius. 1. Rådhman Pehr Bryngelson, 2. Christen Hammar, 3. Rear Påfwelsson, 4. Alexander Herman, Commater: Marcus Erichsons hustru, 2. Rådhman Anders Cokz hustru, 3. Magnus Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Pehrssons hustru, 4. Cornelius Önnermans hustru, 5. Skeppar Christopher Rasmussons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 168 1701-12-19 1701-12-21 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Skomakare Jon Erichsson H. Britta Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Pehr Swenson i Lunnebreckan, 2. Anders Olofson, 3. Anders Christenson, Commater: Jon Larssons hustru, 2. Anna Pehrsdotter, 3. Jngebor Larsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 169 1701-12-20 1701-12-23 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Felberedare Anders Olofson H. Anna Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Anders Anderson, 2. Anders Olofson, Commater: Karin Pehr Olofsons, 2. Jon Olofsons hustru, 3. M: Swen Pehrsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 170 1701-12-22 1701-12-24 K Britta .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Bonde Hans Nilsson H. Britta Biörnsdotter .. Döpt af Hr Bartel i Hr Bartels huus de kommo straxt effter Bönen. 1. Morten Erichson, 2. Jngån Hansson, Commater: Sahl Anders Swenssons hustru, 2. Swenning Olssons hustru i Racknebo. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 171 1701-12-24 1701-12-26 K Jngeborgh .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve Bonde Swen Jonsson H. Karin Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Anders Pehrson i Esperöd, 2. Tord Pehrson i Ugglehult, 3. Pehr Andersson i Esperöd, Commater: Elij Swen Nilssons i Esperödz qwarn, 2. Sissella Bryngel Månsons i Esperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 172 1701-12-24 1701-12-27 M David .. Uddewalla Uddevalla För detta Rustmästar Jacob Blum H. Margreta Blum .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: til faddrar: 1. M: Fridrich Schultz, 2. M: Herman Kijment, Commater Biörn Snidkers hustru, 2. Jacob Snidkers hustru, 3. Jöns Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 173 1701-12-25 1701-12-27 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Glasmästare Måns Johansson H. Malij Andersdoter .. Föddes juledag om aftonen kl. 8 och döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past:, der til faddrar: 1. Anders Toreson på Lijan, 2. Johan Rearson på Lijan, Commater: Pehr Andersson Kollebrotens hustru, 2. Gunmun Muremesters hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 174 1701-12-25 1701-12-27 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgiare Torkel Andersson H. Elij Erichsdoter .. Födder juledagh om morgonen kl. 9 och döpt i kyrkian af Hr Mag: och Pastor, til faddrar: 1. Anders Olofson skräddare, 2. Swen Swenson, 3. Håkan Andersson i Kollebroten, Commater: Christen Olofsons hustru, 2. Karin Pehr Olofsons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 3. Jon Olofsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 175 1701-12-29 1701-12-29 K Anna Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Borgiare Matthias Andersson Plys H. Hellwijk Jönsdotter Juul .. Födder om aftonen kl. 7 och medelst swagheet döpt hemma i huuset samma afton af Hr Bartel Hindrichsson Seyerus, der til faddrar: 1. Barnets fader Matthis Plys, 2. Claes klockare, Commater: Sahl. Rådhman Pehr Torgiersons hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Fru Capiteinskan Jnger Hindrichsdoter Teigner, 3. Hustru Jngri Torgiersdoter.
Uddevalla (O) 1700-1724 176 1702-01-05 1702-01-07 K Annicka .. Uddewalla Uddevalla Siöman Halfwor Halfworson H. Jngebor Månsdoter .. Döpt af Hr Swen Fagrell, der til faddrar: 1. Arfwe Swensson Wächtare, Commater: Feltwebel Olof Krooks hustru, 2. Lars Bengtson Skräddars hustru, 3. Anders Toresons hustru på Lijan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 177 1702-01-07 1702-01-09 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Siöman Anders Andersson Hustru Anna Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Nils Olofson Samneröd, 2. Nils Pehrson Sancti Anna Eng, 3. Anders Olofson felberedar, Commater: Jonas Wennerqwistz hustru, 2. Hellwig Jon Anderssons, 3. Hellwig Lars Andersons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 178 1702-01-09 1702-01-11 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Siöman Willum Pehrsson Bagge H. Gunnella Hansdotter Glaser .. Döpt i kyrkian af Colleg: Hr Swen Fagrell, der til faddrar: 1. Arfwe Johansson, 2. Carsten Jörgenson Wärner, Commater: Christen Uthfalls hustru, 2. Påske Pehrssons hustru, 3. Sofren Jönsson Styremans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 179 1702-01-09 1702-01-11 M Påfvel .. Uddewalla Uddevalla Borgare Zander Classon Skröder H. Margreta Påfwelsdoter .. Döpt i kyrkian af Colleg: Hr Swen Fagrell. 1. Pehr Pehrsson, 2. Jöns Olofson af Båröd, Commater: Olof Hermunssons hustru, 2. Nils Olofsons hustru af Båröd, 3. Jon Påfwelsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 180 1702-01-16 1702-01-19 M Pehr .. Grorödsåug x/Groröds såg, Bäve Möllnare Olof Pehrson Hustru Britta Bengtsdotter Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Måns Nilsson i Groröd, 2. Hr Capitein A: Andersons dreng Olof Hansson, 3. Rear i Fosums dreng Olof Nilsson, 1. Comm: Olof Nilssons hustru i Kodebacken, 2. Hans Olofsons hustru i Grorödsåug, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Pehr i Kodebackens doter, 4. Måns Nilsons doter i Groröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 181 1702-01-20 1702-01-20 M Torbiörn .. Gräskiärr x/Gräskärr, Bäve Bonde och skomackare Olof Swenson Hustru Marta Larsdoter Medelst swagheet döpt hemma i Hr Bartels huus af Hr Barthell. 1. Jon Olofson i Uddevalla, 2. Bryngell Anderson i Samneröd, 3. Morten Erichson i Uddevalla, 1. Comm: Hermun Pehrsons hustru i Kuröd, 2. Anders Olofsons hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. i Nödhult, 3. Lars i Gräskiärs doter.
Uddevalla (O) 1700-1724 182 1702-01-22 1702-01-24 K Olina .. Uddewalla Uddevalla Huusman Lars Olofson H. Dorothea Börgesdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Jöns Olofson Dagziär 2. Lars Olofson i Härstad, Commater: Sadelmackaren Daniel Callmanders hustru, 2. Bökkaren Fridrich Schultz hustru, Detta barnets fader är från Kiärra i Härstad sockn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 183 1702-01-24 1702-01-26 K Amborg .. Biörbeck x/Björbäck, Bäve Bonde Ambiörn E??son H. Kirstin Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius, der til woro faddrar: 1. Hans Pehrson i Nödhult, 2. Börge Andersson i Biörbeck, 3. Jacob Olofsson i Kuröd, Commater. Olof Hanssons hustru i Kuröd, 2. Anders Nilssons hustru i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Biörbeck.
Uddevalla (O) 1700-1724 184 1702-02-03 1702-02-05 M Pehr .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Bonde Erich Andersson H. Anna Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Jfwer Halstensson i Engebacken, 2. Anders Swenningson i Racknebo, Commater: Sahl. Anders Swensons hustru i Racknebo, 2. Olof Olofsons hustru i Engebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 185 1702-02-05 1702-02-07 M Magnus .. Uddewalla Uddevalla Kongl. Maij:ts Tullnär Wälbetrodde Hr Anders Wallenström H. Maria Holst .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius. 1. Lieutnant Hr Matthias Ström, Rådhman Hr Frandtz Pehrson, 3. Påske Pehrson Bagge, 4. Hr Matthias Pehrson Rode, Commater: Capitein Anders Andersons hustru i Groröd, 2. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Jnspectoren Emanuel Widgreens hustru, 3. Inspectoren Petter Altins hustru, 4. Johan Holstz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 186 1702-02-08 1702-02-09 K Rangela .. Uddewalla Uddevalla Borgare Swen Swenson Rode H. Karin Helliesdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Hans Nordtman. 1. Gunmun Murmestar, 2. Torkel Andersson af Stenshult, 3. Hr Matthis Rodes dreng Börgie Swenson, Commater: Karin Jon Olofsons, 2. Marta Christen Olofsons, 3. Karin Pehr Olofsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 187 1702-02-13 1702-02-17 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Rådman Arfwe Bengtson H. Wibecka Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius, der til woro faddrar som föllier: 1. Siö Tullnaren Anders Bengtson Wallenström, 2. Rådhman Samuel Reuterberg, 3. Tullnaren Lars Larsson Fröding, 4. Hr Matthias Pehrson Rodhe, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Commater: Hr Mag: och Past: hustru Johanna Parnovia, 2. Hr Borgmästar Lars Silentz hustru, 3. Hr Controleuren Michäel Dahlkars hustru, 4. Påstmästar Elias Spaackz hustru, 5. Hr Handelsman Arfwe Johanson Hasselgrens hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 188 1702-02-19 1702-02-23 K Elij .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Bonde Jacob Jonson H. Marta Jonsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til faddrar: 1. Olof Jacobson Smed i Uddevalla, 2. Pehr Nilsson i Fagerhult, Commater: Jon Jacobsons hustru i Fagerhult, 2. Johan Nilsson Anders hustru här i Uddevalla. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 189 1702-03-04 1702-03-06 M Rasmus .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Nils Biörnson H. Marta Rasmusdoter .. Döpt i kyrkian af Colleg: Hr Swen Fagrell, der til       faddrar: 1. Morten Jonsson, 2. Anders Christenson        skomackar, 3. Olof Olofson snedker, Commater: Essbiörn Swensons hustru, 2. Anders Erichsons hustru, 3. Swen Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Bryngelsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 190 1702-03-04 1702-03-07 K Annickan .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Nils Arfweson H. Kirstin Jonsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Olof Arfweson, 2. Germun Toreson, Commater: Feltwebel Olof Krooks hustru, 2. Måns Johanson Glasmästars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 191 1702-03-08 1702-03-11 K Elij .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Hans Andersson Rott H. Kirstin Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartell Seyerus. 1. Morten Christenson i Kasan, 2. Jöns Olofson, 3. Anders Christenson, 4. Jacob Skräddare, Commater: Jacob Snidkers hustru, 2. Essbiörn Swensons hustru, 3. Bengt Skräddars h. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 192 1702-03-13 1702-03-14 M Peter .. Uddewalla Uddevalla Borgare Christen Olofson H. Marta Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Pehr Andersson Kollebroten, 2. Håckan Anderson dito, 3. Måns Johanson glasmäster, Commater: Jon Olofsons hustru, 2. Torckell Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 193 1702-03-12 1702-03-14 K Kirsten .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Tolle Andersson H. Johanna Larsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Jacob Lasseson i Bulij, 2. Hans Arfweson ibm, 3. Börgie Andersson ibm, Commater: Erich Tollesons hustru i Nycklåhs, 2. Swen Nilssons hustru i Bulij, 3. Lars Biörnsons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru i Bulij.
Uddevalla (O) 1700-1724 194 1702-03-.. 1702-03-15 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Slachtare Jöns Olofson H. Anna Jönsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Anders Toreson på Lijan, 2. Jon Andersson Slachtare, 3. Anders Olofson snedker, Commater: Nils Olofsons hustru af Båröd, 2. Johan Rearsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 195 1702-03-13 1702-03-15 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Snedkare Olof Olofsson H. Brita Larsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun, der til faddrar. Hr Willum confirmerat dopet med Sermon af Nöddop. 1. Pehr Hanson snidker, 2. Nils Biörnson, 3. Hans Olofson snidker, Commater: Jon Larsons hustru, 2. Ingemår Jonsons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p hustru, 3. Gunnar i Wegges hustru. Detta barnet hemmadöpt af Elsa Biörnsdotter, sahl. Nils Wachtars, som är nu Jordegumma.
Uddevalla (O) 1700-1724 196 1702-03-.. 1702-03-16 M Christen .. Nedre Brecke x/Bräcke, Bäve Bonde Haral Erichson H. Jngrij Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Tord wid Sancti Anna Engh, 2. Jacob i Nedre Kuröd, Commater: Torsten Biörnsons hustru, 2. Rear i Fossum Qwarns hustru, 3. Swen i Esperödz Qwarn hustru, 4. Hermuns hustru i Nedre Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Kuröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 197 1702-03-17 1702-03-18 M Nils .. Faurhälsnäs x/Fagerhultsnäs, Lane Ryr Bonde Anders Rasmusson H. Anna Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Pehr Jacobson i Sågen och Härstad sockn, 2. Arfwe Jacobson sammastedes, Commater Jöns Torbiörnsons hustru i Krogwatn och Bäfwe sockn, 2. Dorthea Andersdotter i Krogwatn och Härstad sockn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 198 1702-03-20 1702-03-21 M Jonas .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Håckan Andersson Kollebroten H. Kirstin Jonasdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson B. 1. Måns Johanson glasmästar, Commater: Pehr Andersons Kollebrottens hustru, 2. Swen Anderson Bulij hustru, 3. Jon Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 199 1702-03-20 1702-03-22 K Estrj .. Sugelhult x/Sigelhult, Bäve Bonde Erich Jonson H. Karin Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Pehr Anderson i Esperöd, 2. Tord Pehrson i Ugglehult, 3. Tord Olofson i Lille Ugglehult, Commater: Pehr Jfwarsons hustru wid Fossum qwarn, 2. Anders Olofsons hustru i Suglehult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 200 1702-03-21 1702-03-23 M Jon .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve Tre Männingsryttare Pehr Anderson H. Marta Knutzdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Swen Jonson i Esperöd, 2. Jöns Olson smed ibm, 3. Pehr Hanson, Commater: Swen Nilssons hustru Esperöds qwarn, 2. Bryngel Månssons hustru i Esperöd, 3. Olof Börgesons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 201 1702-03-20 1702-03-23 K Britta .. Ödegården x/Ödeg. u. Brattås, Bäve Bonde Olof Olofson H. Britta Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Biörn Swenson, 2. Hans Torckelson, 3. Engelbret Anderson, 4. Olof Anderson, Commater: Erich Tollesons hustru i Bulij, 2. Cissela Olofsdoter, 3. Anna Erichsdoter, 4. Karin Pehrsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 202 1702-03-22 1702-03-24 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Elias Andersson H. Anna Börgesdoter Bagge .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Rådhman Frandtz Pehrson, 2. Matthis Rodhe, 3. Johan Holst, Commater: vice Borgmästare Börge Nilsons hustru, 2. Jnspectoren Jmmanuel Widgreens hustru, 3. Påstmästare Elias Spaackz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 203 1702-03-22 1702-03-25 M Hans .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Pehr Hansson H. Kirstin Torstensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Hans Olofson snidker, 2. Jon Erichson skomackar, 3. Christen Nilsson, Commater: Jon Larssons hustru, 2. Jngemår Jonsons hustru, 3. Anders Christenson skomackars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 204 1702-03-23 1702-03-25 K Dorthea .. Samneröd x/Samneröd, Bäve Wächtare Essbiörn Erichson H. Britta Olofsdoter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Willum Brun. 1. Jacob Olofson i Samneröd, 2. Swenning Erichson i Hagen, 3. Bryngel i Samneröd, Commater: Elij Sahl. Lars Grubbes i Samneröd, 2. Åhsa Sahl. Rasmus Jonsons ibm, 3. Anders Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Toresons doter ibm, 4. Elij Sahl. Lars Grubbes doter.
Uddevalla (O) 1700-1724 205 1702-03-22 1702-03-25 K Kirstin .. Ugglehult x/Uggelhult, Bäve Bonde Tord Pehrson H. Karij Börgesdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Swen Jonson i Esperöd, 2. Pehr Börgeson i Kullen, 3. Tord Olofson i Ugglehult, Commater: Swen Nilsons hustru i Esperöd, 2. Tord Toresons hustru i Ugglehult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 206 1702-03-31 1702-04-02 M Olof .. Nödhult x/Nöthult, Bäve Bonde Tord Larsson H. Olug Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum B. der til faddrar. 1. Hans Pehrson i Nödhult, 2. Anders Pehrson i Esperöd, Commater: Anders Olofsons hustru i Siuglehult, 2. Anders Larsons hustru i Nödhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 207 1702-03-30 1702-04-02 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Borgare Olof Månson Compagnie H. Anna Hermunsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun, der til faddrar. 1. Arfwe Olofson skräddare, 2. Swen Anderson Pijl, 3. Daniel Sadelmackar, 4. Jacob Hansson Grönman, Commater: Olof Hermuns hustru, 2. Jonas Guldsmedz hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Hindrich Christensons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 208 1702-04-04 1702-04-05 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Stadsmålare Pehr Sofrenson den äldre H. Elisbeth Olofsdoter .. Född natten emellan d. 3 och 4 April kl. 12. och döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Pehr Anderson Kollebrodten, 2. Christen Olofson Hattedahl, 3. Måns Johanson glasmästar, Commater: Organist M: Fridrich Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Seidendopz hustru, 2. Anders Toresons hustru på Lijan, 3. Olof Larsons hustru på Lijan.
Uddevalla (O) 1700-1724 209 1702-04-04 1702-04-06 K Elij .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Bonde Nils Larsson H. Anna Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Pehr Nilsson i Engebacken, 2. Olof Andersson Glimming, 3. Carl Olofson i Engebacken, 1. Marta Pehrsdoter, 2. Börta Olofsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 210 1702-04-04 1702-04-06 O .. .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Ryttare Pehr Störck H. Gunnela Larsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Olof Olofson på Engebacken, 2. Jfwer Halstenson ibm, 3. Anders Larsson ibm, Commater: Olug Pehr Nilssons ibm, 2. Germun Olofsons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 211 1702-04-07 1702-04-09 K Karin .. Grinhult x/Grindhult, Bäve Bonde Hellie Hansson H. Brita Clasdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Anders Swenson i Grinhult, 2. Nils Hansson i Racknebo, 3. Jngmår Hansson på Mosen, Commater: Pehr Nilssons hustru på Engebacken, 2. Lars Hanssons hustru på Grinhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 212 1702-04-13 1702-04-15 M Jacob .. Uddewalla Uddevalla Borgare Abraham Tijdeman H. Margreta Jonädoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Tullnaren Lars Larson. 2. Påstmestaren Elias Spaak, 3. Jon Bengtson, Commater: Olof Fallbohms hustru, 2. Jon Andersons hustru, 3. Håckan Andersons hustru i Kollebrodten. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 213 1702-04-13 1702-04-15 K Jngeborg .. Uddewalla Uddevalla Muurmestare Gunmun Olofson H. Kirstin Jönsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Anders Toreson på Lijan, 2. Christen Olofson, Commater: Måns Johansons hustru, 2. Torckel Andersons hustru af Stenshult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 214 1702-04-17 1702-04-19 K Jngeborg .. Kullen x/Kullen, Bäve Bonde Pehr Börgeson H. Jnger Elufsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Börgie i Backetofftan, 2. Essbiörn Swenson tenstöpare, Commater: Jon i Bratterödz hustru, 2. Michell i Bratterödz hustru, 3. Erich Andersons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 215 1702-04-20 1702-04-23 K Jnger .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Påske Pehrson H. Anna Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius. 1. Majouren Lilliehök, 2. Lieutnant Bundi, 3. Rect. Sch: Hr Bartell Seyerus, 4. Jöns Gerdtson, Commater: Tullnären A. Wallenströms hustru, 2. Jöns Pehrsons hustru, 3. Rådhman Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Frandtz Pehrsons hustru, 4. Johan Fehmans hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 216 1702-04-27 1702-04-29 K Kirstij .. Uddewalla Uddevalla Huusman Rasmus Torbiörnson H. Sissela Arfwedzdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Hans Torckelson smed, 2. Olof Arfweson skräddare, 3. Christen Nilsson, Commater: Båtzman Nils Arfwesons hustru, 2. Hans i Kurfwerödz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 217 1702-04-29 1702-05-02 K Maria Elisbeth .. Uddewalla Uddevalla Jnspector Jmmanuel Wijdgreen H. Matrona Silcken Fredrichsdotter Bagge .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: Elias Parnovius. 1. Jnspectoren Petter Altin, 2. Sjötullnaren Anders Wallenström, 3. Johan Holst, 4. Elias Andersson, Commater: Trina Sahl. Hr Pastoren Hans Erdtmans, 2. Maren Matthis Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Rodhes. 3. Margreta Börge Nilsson Bagges, 4. Mallena Sahl. Frandts Pehrson Salgreens.
Uddevalla (O) 1700-1724 218 1702-04-30 1702-05-03 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Borgmestare Lars Silentz Hustru Matrona Maria Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: 1. Matthias Rodhe, 2. Påstmäst. Elias Spaack, 3. Christen Heidemarck, Commater Rådhman Arfwe Lidbergz hustru, 2. Notarien Huss hustru, 3. Arfwe Johanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 219 1702-05-03 1702-05-03 M Jacob .. Uddewalla Uddevalla Ehrewyrdige och Höglärde Hr Mag. o Past. Elias Parnovius H. Matrona Johanna Parnovia .. Medelst swaghet döpt hemma i deras huus samma dagen kl. 2 af Hr Rect: Scholae Hr Bartel Seyerus. 1. Colleg: Scholae Hr Swen Fagrell, 2. Christen Hanson Hammar, Commater:    Rådhman Johan Bengtsons hustru, 2. Rådhman Arfwe Lidbergz Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, 3. Handelsman Arfwe Johansons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 220 1702-05-04 1702-05-06 M Morten .. Uddewalla Uddevalla Borgare Rasmus Torbiörnson H. Jngebor Hermunsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Essbiörn Wachtars broder Swening Erichson i Haugen, 2. Olof Arweson af Swartebecken, Commater: Båtzman Johan Nilsson Anders hustru, 2. Hansis hustru af Kurfweröd och Härstad sockn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 221 1702-05-06 1702-05-08 K Jnger Nilsdoter Uddewalla Uddevalla Båtzman Nils Olufson af Hasslöen H. Torbor Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til woro faddrar: 1. Hans Rott, 2. Olof Christenson skomackar, 3. Olof Olofson snidker, Commater: Anders Christensons skomackars hustru, 2. Skepparen Nils Larsson Hasslöens hustru, 3. Olof Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Halfworsons hustru af Strandh.
Uddevalla (O) 1700-1724 222 1702-05-07 1702-05-09 K Anna Margreta .. Uddewalla Uddevalla Rector Scholae Wällärde Hr Bartel Seyerus Matrona hustru Antonetta de Clarijn .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: Parnov: 1. Hr Matthias Rodhe, 2. Hr Magnus Pehrson, 3. Anders Olofson Styreman, Commater: Vice Borgmästar Börge Nilsson Bagges hustru, 2. Rådhman Johan Bengtsons hustru, 3. Handelsman Jon Bengtsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 223 1702-05-09 1702-05-11 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Jon Jonsson Sabbel H. Britta Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Anders Erichson skomackar, 2. Erich Torstenson Plogman, Commater: Båtzman Johan Nilsson Anders hustru, 2. Båtzman Nils Arfweson Swartebeckz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 224 1702-05-04 1702-05-11 M Anders .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Dragoun Jöns Jacobson H. Kirstin Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Nils Pehrson i Brecke, 2. Lars Börgeson ibm, 3. Börgie Erichson ibm, Commater: Bryngel Jacobsons hustru ibm, 2. Erich Pehrsons hustru ibm, 3. Britta Bryngelsdoter ibm, 4. Anna Börgesdoter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 225 1702-05-10 1702-05-12 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Båteman Morten Jonson H. Kirstin Jonsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Anders Christenson skomackar, 2. Hans Olofson Smidt, 3. Bengt Mällin skräddare, Commater: Håckan Jonsons hustru, 2. Jacob Skräddars hustru, 3. Rasmus Swensons hustru i Wägge. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 226 1702-05-11 1702-05-15 M Olof .. Ramseröd x/Ramseröd, Bäve .. Anders Biörnson uthi Ramseröd ?? Dorthea Olofsdoter .. Oächta. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. Faddrar: 1. Börge i Biörbeck, 2. Swen Jonson i Ramseröd, 3. Olof Hanson i Kuröd, Commater: Britta Hansdoter Tolffs hustru i Kuröd, 2. Elij Olofsdoter Olofs hustru i Glimming. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 227 1702-05-18 1702-05-20 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Swarfware Nils Larsson H. Anna Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun. 1. Anders Olofson snidker i Höleby, Commater: Båtzman Johan Anckers hustru, 2. Erich Jonson fergares hustru Elij Börgesdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 228 1702-05-18 1702-05-21 K Karin .. Uddewalla Uddevalla Siöman Andor Olofson H. Maren Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Skepper Anders Knape, 2. Hans Arfweson, 3. Arfwe Johanson, Commater: Bengt Johansons hustru, 2. Maren Anders Skogz, 3. Cathrina Skipper Christopher Rasmussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 229 1702-05-21 1702-05-24 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Påstmästare Biörn Christenson H. Cathrina Wetterman .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Hr Willum Torgerson, 2. Rådhman Arfwe Lijdbergh, 3. Mathis Rodhe, Commater: Boel Arfwe Johansons, 2. Maren Anders Skougz, 3. Cathrina Hindrich Christensons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 230 1702-05-22 1702-05-24 M Erich .. Fagerhult i Bäfwe sockn x/Fagerhult, Bäve .. Tore Anderson .. Jngebor Jonsdoter .. Oächta. Fadern i Intaga och Giertum Sockn. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. Faddrar: 1. Anders Essbiörnson i Fagerhult, 2. Anders Jonson ibm, Commater: Jon Jacobsons hustru i Fagerhult, 2. Pigian Jngebor Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Larsdoter ibm.
Uddevalla (O) 1700-1724 231 1702-05-24 1702-05-27 K Cathrina Maria .. Uddewalla Uddevalla .. Cornelius Önnerman H. Anna Hansdotter .. Född Pingesafton och döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: 1. Hr Capitein Anders Andersson, 2. Hr Rådhman Frandtz Pehrson, 3. Hr Controlleur Michäl Dahlkar, 4. Magnus Pehrson, Commater Tullnerskan Hr Anders Waldenströms, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 2. Hr Rådhman Pehr Bryngelsons hustru, 3. Hr Anders Liinbergz hustru, 4. Hr Anders Skogz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 232 1702-05-25 1702-05-28 K Maren .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Bonde Anders Essbiörnson H. Anna Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgierson Brun, der til woro faddrar: 1. Jacob Essbiörnson i Bråen, 2. .. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 233 1702-06-02 1702-06-04 K Elij .. Uddewalla Uddevalla Skräddare Olof Arfweson H. Anna Germunsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Hans Torckelson Smed, 2. Håckan Larsson Smed, 1. Commater: Nils Arfwesons hustru, 2. Rasmus Torbiörnsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 234 1702-06-04 1702-06-06 M Pehr .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Hans Christenson H. Elij Biörnsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Pehr Nilsson i Rosseröd, 2. Pehr Hansson i Esperöd, 3. Olof Hansson i Rosseröd, Commater: Tord Pehrsons hustru i Ugglehult, 2. Jacob Erichsons hustru i Rosseröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 235 1702-06-.. 1702-06-11 M Pehr .. Sancti Anna Engs Qwarn Sankt Anna äng, Uddevalla Såugskärare Nils Pehrson H. Marta Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Torsten Biörnson, 2. Rear Nilsson i Fossum, 1. Commater: Christen Olofsons hustru, 2. Anders Anderssons hustru ben[embd] Anna Pehrsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 236 1702-06-18 1702-06-20 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Siöman Olof Larsson på Lijan H. Gunella Hansdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Pehr Sofrenson, 2. Marcuss Larsson, 3. Morten Hansson, 4. Gregorius Krukemakare, Commater: Johan Rearsons hustru, 2.Christen Olofsons hustru, 3. Anders Toresons hustru på Lijan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 237 1702-06-20 1702-06-21 K Dorothea .. Uddewalla Uddevalla Borgare Hans Andersson den yngre H. Margreta Jonasdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Lars Andersson, 2. Pehr Andersson Kollebroten, 3. Nils Olofson den mindre, Commater: Musicantens M: Fridrich Seidendopz hustru, 2. Nils Olofsons hustru Anna Andersdoter, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Pehr Sofrensons hustru den yngre Maria Swensdoter.
Uddevalla (O) 1700-1724 238 1702-06-22 1702-06-23 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Hr Controleur Michäel Dahlcarl Matrona Britta Andersdoter .. Tvillingebarn föddes moot affton den 22 Junij samma tid dett andra barn som är en dotter och wid dess födelse i Herranom Sahl. afliden, men sonen Anders blef döpt hemma i föräldrarnas huus af Hr Mag: och Past. Elias Parnovius, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 1.Hr Tullnären Anders Waldenström, 2. Mons: Olof Dahlcarl, Commater: Hr Rådhman Arfwe Lijdbergz hustru, 2. Mons: Willam Gerdes hustru, 3. Mons: Andreas Linborgz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 239 1702-06-24 1702-06-28 M Clas .. Uddewalla Uddevalla Chirurg Christopher Andersson H. Edella Clasdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Christen Hammar, 2. Christen Heidemarck, 3. Organist M: Frid: Seidentopf, Commater: Hans Arfwesons hustru, 2. Matthis Plyss hustru, 3. Hans Jsaachsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 240 1702-07-01 1702-07-03 M Hans .. Uddewalla Uddevalla Borgare Pehr Hansson H. Ellecka Hansdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til woro faddrar som fölger nämbl: 1. Hans Erichson, 2. Jonas Matthison Groon, 3. Olof DahlCarl, Commater: Måns Nilssons hustru, 2. Willum Bromans hustru, 3. Jacob Hansons hustru, 4. Erich Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Olofsons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 241 1702-07-01 1702-07-06 K Britta .. Rössebohl x/Rösebol, Bäve Bonde Olof Olofson H. Karin Gunmunsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Nils Pehrson i Bräcke, 2. Olof Pehrson ibm, 3. Lars Pehrson i Helliebohl, 4. Anders Gunnarson i Skottene, Commater: Karin Olofsdoter i Helliebohl, 2. Karin Nilsdoter på Brodten, 3. Anna Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Börgesdoter i Helliebo, 4. Britta Olofsdoter i Skottene.  Detta barnet födder i Rössebohl d. 1 Julij.
Uddevalla (O) 1700-1724 242 1702-07-10 1702-07-12 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Guldsmed Alexander Herman H. Anna Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Rådhman Pehr Bryngelsson, 2. Christen Hammar, 3. Magnus Pehrson, Commater: Olof Hansons Helles hustru, 2. Rear Påfwelsons hustru, 3. Nils Marcussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 243 1702-07-14 1702-07-20 M Håckan .. Aneröd och Ryr sockn x/Anneröd, Lane Ryr Bonde Olof Olofson H. Malij Andersdoter .. Döpt här i Uddevalla kyrkia af Hr Swen Fagrell. 1. Rasmus Anderson Fagerhult, 2. Erich Larson i Teignelsröd, 3. Ambiörn ibm, 4. Olof Hansson i Kyrckioby, 5. Olof Hansson i Aneröd, Commater: Gertru Hanses i Aneröd, 2. Gertru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Olofsdoter ibm, 3. Gertru Pehrsdoter i Fagerhult.
Uddevalla (O) 1700-1724 244 1702-07-16 1702-07-20 M Gunnar .. Bergh och Ryra sockn x/Berg, Lane Ryr Bonde Nils Olofson H. Kirstin Gunnarsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Hans Olofsson i Rööd, 2. Erich Nilsson ibm, 3. Hans Nilsson ibm, 4. Lars Håckanson i Oplehult, Commater: Anna Larses i Bergh, 2. Jngri Olofsdoter i Röödh, 3. Britta Olofsdoter på Bergh. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 245 1702-07-24 1702-07-26 M Bengt .. Uddewalla Uddevalla 3 Männings ryttare Jacob Bengtson H. Karin Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Com: Willum Brun, til fadder: 1. Pehr Mortenson, 2. Christen Nilsson, Commater: Marta Johan Anckers, 2. Jngebor Rasmus Mortensons alle sammans hemma i Uddevalla. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 246 1702-08-07 1702-08-09 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Andersson H. Jngeborg Andersdotter Brefwe .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Jon Påfwelson, 2. Willum Broman, 3. Zandor Classon, Commater: Nils Larssons hustru på Hasslöen, 2. Pehr Pehrsons hustru, 3. Olof Hermunsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 247 1702-08-07 1702-08-09 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Jon Andersson H. Hellwig Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Jon Bengtson, 2. Nils Simonson, 3. Abraham Tijdeman, Commater: Olof Fahlboms hustru, 2. Nils Olofsons hustru, 3. Håcka Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 248 1702-08-07 1702-08-10 M Olof .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Bonde Pehr Börgeson H. Anna Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Erich Olofson i Brecke, 2. Dragounen Jöns Jacobson ibm, 3. Olof Pehrson ibm, Commater: Nils Pehrsons hustru ibm, 2. Lars Pehrsons hustru ibm, 3. Britta Bryngels Doter ibm, 4. Anna Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Börgesdoter i Brecke.
Uddevalla (O) 1700-1724 249 1702-08-10 1702-08-12 K Sussanna .. Uddewalla Uddevalla Borgare Elias Strandberg H. .. .. .. Döpt i kyrkian af Hr Bartold Seyerus, der til woro faddrar: 1. Jörgen Wärner, 2. Abraham Tideman, Commater: Christen Olofsons hustru, 2. Gunmun Murmestars hustru, 3. M: Herman Kijmontz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 250 1702-08-10 1702-08-12 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Krabb? H. Karin? Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartol Seyerus. 1. Anders Krabbe, 2. Jon Olofson, 3. Torckel Andersson, 4. Swening Håkonson, Commater: Anders Larssons, 2. Hans Gustafsons, 3. Måns Glasmestars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 251 1702-08-17 1702-08-17 K Stina Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Anders Anderson Knape H. Gunella Nilsdoter .. Födder natten emellan d. 16 och 17 Aug. och medelst swaghet blef strax döpt af Hr Willum Brun och detta barnet lefde här i Uddevalla litet meer än 1 timma och i Herranom Sahl. afsomnade. Commater: Jöns Gerdtsons hustru, 2. Anders Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Olofsons hustru, 3. Jordegumman Åsa Sahl. Christen Olson skomackars.
Uddevalla (O) 1700-1724 252 1702-08-22 1702-08-23 M Torsten .. Uddewalla Uddevalla Borgare Pehr Olofson H. Karin Torstensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartol Seyerus. 1. Christen Olofson, 2. Nils Olofson, 3. Möllnaren Pehr Jfwerson, Commater: Jon Olofsons hustru, 2. Torckel Anderssons hustru, 3. Swen Swensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 253 1702-08-21 1702-08-24 M Erich .. Torpet Hagen Hagen, Uddevalla Torpare Swening Erichson H. .. Hermunsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Jacob i Myren, 2. Jon i Skogen, 3. Börge i Biörnekullen, Commater: Olof i Mollsiöns hustru, 2. Rasmus Mortensons hustru i Uddevalla. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 254 1702-08-28 1702-08-30 M Morten .. Uddewalla Uddevalla Siöman Pehr Mortenson H. Rangella Hindrichsdotter .. Döpt i kyrkian af hans Ehrwyrdigheet Hr Bartel Seyerus.  1. Hans Gustafson, 2. Nils Olofson, Commater: Styreman Anders Olofsons hustru, 2. Rect: Sch: Hr Bartels Seyerij hustru, 3. Handelsman Jon Bengtsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 255 1702-09-01 1702-09-03 M Olof .. Siugelhult x/Sigelhult, Bäve Bonde Anders Olofson H. Jngebor Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Pehr Sofrenson, 2. Anders Toreson på Lijan, 3. Tord Toreson i Ugglehult, Commater: Olof Larssons hustru på Lijan, 2. Erichs hustru i Siugelhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 256 1702-09-08 1702-09-10 K Gunella .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Anders Olofson H. Ambor Assmunsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. 1. Jöns Olofson, 2. Jon Andersson, 3. Lars Bengtson, Commater: Johanna Nils Olofsons af Båröd, 2. Lars Börgesons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 257 1702-09-14 1702-09-16 K Jngeborg .. Uddewalla Uddevalla Tullskrifware Anders Andersson Glimming H. Jngeborg Larsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Hindrichson Seyerus.  1. Rådhm. Pehr Bryngelson, 2. Carsten Jörgenson Wärner 3. Anders Andersson Skoug, Commater: Tullneren Lars Larssons hustru, 2. Jnspectoren Petter Altins hustru, 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Påstmästaren Elias Spaakz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 258 1702-09-15 1702-09-17 M Bernhard .. Uddewalla Uddevalla Hr Handelsman Johan Holst H. Mallena Burgesdotter Bagge .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Mag: och Past: Elias Parnovius, der til woro faddrar: 1. Jnspectoren Jmmanuel Widgreen, 2. Tullnaren Anders Bengtson Waldenström, 3. Vice Borgmästaren Burge Nilsson Bagge, Commater: Hr Past: Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Sal: Hans Erdtmans enckia, 2. Arfwe Johansons hustru, 3. Pehr Sofrensons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 259 1702-09-20 1702-09-23 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Zachris Nilsson .. Boel Bengtsdoter .. Oechta. Förmedelst swaghet döpt af Hr Willum Brun hemma i huuset. Bekiende moderen nämbl: Boel Bengtsdoter af     Tollungeröd och Langeland sockn på Oroust. Barnefaderen Zachris Nilsson af Buslett och Forssella sockn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 1. Halte Håckan skräddares hustru, 2. Jngebor Hansdotter af Korfweröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 260 1702-10-02 1702-10-04 M Lars .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Larsson H. Gertru Carlsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Rådhman Pehr Bryngelson, 2. Påstmästare Elias Spaak, 3. Jörgen Heidemark 1. Hans Jsachsons hustru, 2. Nils Marcussons hustru, 3. Elias Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 261 1702-10-03 1702-10-06 M Pehr .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve Ryttare Lars Kampe H. Elijn Börgesdoter .. 1. Erich Arneson i Bratteröd, 2. Erich Andersson ibm, 3. Michäel Börgeson ibm, 4. Olof Pehrson i Lundebrecka, 1. Olof Olofson Snidkers hustru 2. Jngrj Olofs i Röra, 3. Karin Borgmästar Lars Silentz pigia, 4. Margreta Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Elufsdoter af Bratteröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 262 1702-10-08 1702-10-10 K Kirstin .. S. Anna Eng Qwarn Sankt Anna äng, Uddevalla Såugskärare Tore Andersson H. Kirstij Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Haral Erichson i Neder Brecke, 2. Swen Andersson i Samneröd, Commater Marta Duus, 2. Britta Duus. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 263 1702-10-10 1702-10-12 M Olof .. Lilla Glimmingen x/Glimmingen, Bäve Bonde Olof Andersson H. Elij Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Ambiörn i Ramseröd, 2. Jöns Pehrson i Dahlarne, 3. Hr Capit: Anders Anderssons dreng Olof Hansson, 1. Ryttare Pehr Störckz hustru, 2. Anders Larssons hustru i Engebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 264 1702-10-.. 1702-10-17 M Nils .. Fattig man Christen Nilsson H. Åhsa Torstensdoter .. Copulerat! [döpt?] i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius. 1. Pehr Hansson Snidker, 2. Jacob Månsson, Commater: Jngebor Nilsdoter, 2. Giöa Lars Nilssons hustru på Hagarna. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 265 1702-10-19 1702-10-20 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Siöman Hans Zachrison H. Anna Jönsdoter .. För medelst swaghet döpt hemma i huset af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Jöns Jönsson, 2. Torsten Biörnson, Commater: Skepper Christopher Rasmussons hustru, 2. Torsten Hattemackers hustru, 3. Maria Jöns Jönssons doter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 266 1702-10-20 1702-10-22 O .. .. Kodebacken x/Kodebacken, Bäve Bonde Olof Nilsson H. Jngiar Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Jacob Essbiörnson  af Lijstaskog, 2. Olof Larsson i Teignelse, 3. Ambiörn    Toreson ibm, Commater: Olug Pehr Nilssons i Saldekiär, 2. Anna Anders Essbiörns i Lijstaskogen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 267 1702-10-21 1702-10-23 O .. .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve Bonde Erich Andersson H. Anna Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Ryttaren Lars Kampe i Bratteröd, 2. Eluf Torbiörnson ibm, 3. Olof Pehrson i Lundebrecka, Commater: Jon Erichson Skomackars hustru, 2. Jon i Bratterödz hustru, 3. Jnger Pehrs på Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Kullen.
Uddevalla (O) 1700-1724 268 1702-10-22 1702-10-24 K Malij .. Biörbeck x/Björbäck, Bäve Bonde Swen Andersson H. Siri Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. 1. Börgie Andersson i Biörbeck, 2. Ryttaren Olof Starck, 3. Håkan Hansson i Gräskiär, Commater: Lars Jonsons hustru ibm, 2. Anders Torstensons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 269 1702-10-25 1702-10-26 M Lars .. Hattedalen x/Hattedalen, Bäve Bonde Anders Andersson H. Karin Larsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Olof Swenson i Rosseröd, 2. Swen Jonson i Ramseröd, 3. Olof Hansson ibm, Commater: Karin Pehr Nilssons i Rosseröd, 2. Jngebor Jacob Erichsons ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 270 1702-10-28 1702-10-29 K Jngeborgh .. Kopperöd x/Kopperöd, Lane Ryr Bonde Anders Toreson H. Gertru Rasmusdoter .. Föddes natten emellan d. 27 och 28 Ottob. och medelst swaghet döpt i Uddevalla af Hr Bartell. 1. Biörn Hansson i Kopperöd, Olof Rasmusson ibm, Commater: Britta Anderses i Kopperöd, 2. Barbro Biörnsdoter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 271 1702-10-28 1702-10-29 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Siöman Christen Uthfall H. Johanna Jönsdoter .. Medelst swaghet döpt hemma i deras huus af Hr Swen.  1. Controleur Michäel Dahlkar, Commater: Jonas Wenerqwistz hustru, 2. Jöns Collins hustru, 3. Karin Sahl. Helie  Torgersons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 272 1702-10-31 1702-11-04 M Nicolaus .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Sofren Schawenius H. Edella Margreta Nicolaidoter .. Döpt i kyrkan af Hr Mag: och Past: 1 . Hr Johan Holst,   2. Hr Nils Juul, 3. Hr Pehr Skough, Commater: Fru Magisterskan Johanna Parnovia, 2. Wibecke Hr Rådhman Arfwe Lijdbergz, 3. Anna Elias Anderssons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 273 1702-10-31 1702-11-05 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Rear Påfwelson H. Maren Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Rådhman Pehr Bryngelson, 2. Hans Arfweson, 3. Nils Marcusson, 4. Alexander Herman, Commater: Clas Påfwelsons hustru, 2. Anders Liinbergz hustru, 3. Bengt Johansons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 274 1702-11-07 1702-11-09 M Lars .. Teignelse x/Tengelsröd, Lane Ryr Bonde Erich Larsson H. Kirstj Hansdoter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Bartel Seyerus.   1. Lars Andersson i Kiöperöd, 2. Olof Larsson i Teignelsse, 3. Olof Olofsson i Kiöperöd, Commater: Karin Gullichsdoter i Kiöperöd, 2. Karin Olofs i Kiöperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 274 1702-11-17 1702-11-19 K Elij .. Bulij x/Bulid, Bäve Huus och Båtzman Anders Rearson H. Tora Gunursdoter Döpt i kyrkian af Hr Bartel Hindrichson. 1. Jacob Lasseson i Bulij, 2. Nils Nilson ibd, 3. Börge Anderson ibdm, 1. Comm: Hans Arfwesons hustru i Bulij, 2. Tolle Andersons hustru ibdm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 275 1702-11-18 1702-11-20 K Britta .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Huusman Nils Hansson H. Gunella Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Lars Hansson ??, 2. Hellie Hansson i Grijnhult, Commater: Olug Pehr Nilssons i Engebacken, 2. Nils Swensons hustru i Racknebo. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 276 1702-11-27 1702-11-29 M Lars .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Nilsson H. Olug Larsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Håckan Jonson, 2. Jon Larsson, Commater: Essbiörn på Hörnetz hustru, 2. Rasmus i Wegges hustru, 3. Olof Snidkers hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 277 1702-11-30 1702-12-01 M Herman .. Uddewalla Uddevalla Sadelmackare Daniel Calmander H. Lena Jsraelsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Jonas Guldsmed, 2. Jöns Olofson, Commater: Willum Bromans hustru, 2. Hindrich  Christensons hustru, 3. Pehr Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 278 1702-11-30 1702-12-03 K Anna .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve Bonde Pehr Hansson H. Jngiärd Jönsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Swen Jonson i Esperöd, 2. Ryttaren Håckan Månsson F??, 3. Anders Andersson, Commater: Pehr Anderssons hustru i Esperöd, 2. Hans i Rosserödz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 279 1702-12-03 1702-12-06 K Jngrj .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Nils Simonson H. Margreta Erichsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Hr Swen Fagrell, 2. Musicant M: Fredrich Seidentopf, 3. Hans Arfweson, Commater: Anna Jacob Hanssons Gulholm, 2. Marta Nils Larssons, 3. Judit Erich Olofsons, 4. Barbro Nils Olofsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 280 1702-12-06 1702-12-09 K Marta .. Uddewalla Uddevalla Skomackare Anders Christenson H. Jngri Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Bengt Skräddare, 2. Morten Hansson i ??, 3. Nils Olofson ??, Commater: Nils Larssons hustru på ??, 2. Essbiörn Swensons hustru på Hörnet, 3. Hans Anderssons Rottz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 281 1702-12-11 1702-12-13 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Styreman Lars Börgeson H. Maren Rearsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Påstmästaren Elias Spaak, 2. Börgie Andersson, 3. Erich Marcusson, Commater: Anna ??, 2. Nils i Bårödz hustru, 3. Pehr Christenssons? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 282 1702-12-23 1702-12-24 K Maria .. Uddewalla Uddevalla Casseur? Christen Heidemarck H. H??a Johansdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Borgmästare Lars Silentz, 2. Arfwe Johanson, 3. Christopher Tack, 4. Jörgen Heidemark, 5. Lars Lemmeck, Commater: Hans Arfwesons hustru, 2. Bengt Johansons hustru, 3. Lars Anderssons hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 283 1702-12-30 1703-01-03 M Rasmus .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Lars Andersson H. Hellwig Rasmusdoter .. Döpt i kyrkan af Hr Bartel Seyerus. 1. Jon Bengtson, 2. Pehr Sofrenson, 3. Jörgen Heidemark, Commater: Tullnären Lars Larssons hustru, 2. Påstmäst: Elias Spaakz hustru, 3. Carsten Wärners hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 284 1703-01-04 1703-01-06 M Erich .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve Bonde Nils Swenson H. Marta Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Olof Börgeson i Esperöd, 2. Pehr Hansson ibm, 3. Anders Pehrsons son ibm, Commater: Bryngell Månssons hustru ibm, 2. Enckian Börgie  Anderssons doter i Listaskogen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 285 1703-01-03 1703-01-06 K Elij .. Fagerhult och Bäfwe sockn x/Fagerhult, Bäve Dragoun Anders Jonson H. Jngeborg Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Jöns Pehrson i Dalarne, 2. Nils Swenson i Brecke, 3. Pehr i Fagerhult, Commater: Jon Jacobsons hustru utj Fagerhult, 2. Anders Essbiörnsons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 286 1703-01-08 1703-01-11 O ?? .. Samneröd x/Samneröd, Bäve Bonde Bryngell Andersson H. Anna Sweningsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum B: 1. Jacob Olofson i Samneröd, 2. Olof Olofson ibm, 3. Rear Nilssons dreng i Fossum qwarn, Commater: Olug Pehr Nilssons i Engebacken, 2. Enckian Elij i Samnerödz dotter, 3. Rear Nilssons pigia Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. wid Fossum qwarn.
Uddevalla (O) 1700-1724 287 1703-01-10 1703-01-13 K Jngebor .. Uddewalla Uddevalla Skräddare Bengt Swenson H. Marta Larsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Essbiörn Swenson, 2. Anders Christenson, 3. Morten Jonson, Commater: Jacob Anderssons Snidkers hustru, 2. Jacob Skräddars hustru, 3. Börge Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 288 1703-01-16 1703-01-18 M Lars .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Lars Biörnson H. Karin Jacobsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Erich Tolleson i Nyklåhs, 2. Börge Andersson i Bulij, 3. Nils Biörnson i Kurfweröd, Commater: Hans Arfwesons hustru i Bulij, 2. Nils Swensons hustru ibm, 3. Nils Nilssons tienstepigia ibm, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 4. Erich Tollesons stefdoter Malij Arfwesdoter i Nyklåhs.
Uddevalla (O) 1700-1724 289 1703-01-23 1703-01-25 M Hans .. Wid Kurödz Qwarn x/Kuröd, Bäve Möllnare Pehr Pehrson H. Anna Pehrsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Anders Pehrson i Kuröd, 2. Erich i Sijgelhult, 3. Olof Nilsson, Commater: Olof Hanssons hustru i Kuröd, 2. Hermun Pehrsons hustru i Kuröd, 3. Rear i Fossums pigia Anna Hansdoter, 4. Jon i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Kurödz Qwarns pigia Anna Andersdoter.
Uddevalla (O) 1700-1724 290 1703-01-30 1703-01-31 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Borgare Pehr Andersson Kollebrotten H. Elij Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius, der till woro faddrar: 1. Pehr Christenson, 2. Pehr Pehrson, 3. Christen Olofson , Commater: Sch: Colleg: Hr Swen Fagrells hustru, 2. Jacob Anderssons hustru, 3. Håckan Anderssons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 291 1703-01-?? 1703-02-01 K Karin .. Wid Fossums Q[warn] Fossum, Uddevalla Möllnare Pehr Jfwerson H. Britta Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum B. der til woro faddrar: 1. Ryttaren Petter Sax, 2. Rear i Fossum Qwarn dreng Olof Nilsson, Commater: Pehr Olofsons hustru, 2. Swen Swenson Rodhes hustru Hustru Ellecka 3. Sal: Anders Andersons pigia Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Marta Swensdotter, 4. Anders Skogz pigia Anna Halfworsdotter.
Uddevalla (O) 1700-1724 292 1703-02-06 1703-02-08 M Lars .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Bonde Anders Larsson H. Britta Olofsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Pehr Nilsson i Engebacken, 2. Olof Nilsson Kodebacken, 3. Olof Andersson i Glimmingen, 1. Ryttaren Pehr Störckz hustru, 2. Nils Larssons hustru Anna Olofsdotter i Engebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 293 1703-02-05 1703-02-08 K Anna .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Olof Hansson H. Anna Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Tord Toreson i Ugglehult, 2. Olof Hansson i Rosseröd, 3. Pehr Nilsson ibm, 4. Pehr Hansson i Esperöd, Commater: Tord Pehrsons hustru i Ugglehult, 2. Erich Biörnsons hustru i Rosseröd, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Jacob Erichsons hustru ibm.
Uddevalla (O) 1700-1724 294 1703-02-11 1703-02-13 M Bryngel .. Uddewalla Uddevalla Borgare Swen Erichson H. Britta Germunsdoter .. Döpt i kyrkan af Hr Willum Brun. 1. Germun Toreson, 2. Gregorius krukkemackare, Commater: Olof Larsson Lijans hustru, 2. Anders Lijans hustru, 3. Johan Rearsons   hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 295 1703-02-13 1703-02-14 K Salome .. Uddewalla Uddevalla Organist M: Fredrich Seidentop H. Margreta Larsdotter .. Döpt i Uddevalla kyrkia. 1. Sofren Schawonius, 2. M: Herman Kijment, 3. Johan Collin, Commater: Coll: Sch: Hr Swen Fagrells hustru, 2. Christopher Tackz hustru, 3. Magnus Pehrsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 296 1703-02-13 1703-02-16 O ?? .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Pehr Sofrenson H. Maria Swensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Vice Borgmästare Börge Nilsson Bagge, 2. Christen Hammar, 3. Jonas Wennerqwist, Commater: Jnspectorskan Sissella Bagge, 2. Boel Bagge, 3. Christian Uthfalls hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 297 1703-02-16 1703-02-16 K Elijsbeth .. Uddewalla Uddevalla Casseur Olof Fahlbom H. Eleonora Müller .. Födder om morgonen och medelst swaghet döpt hemma af Hr Willum Brun. 1. Jon Bengtson?, 2. Jöran Wärner, 1. Tullnarskan Lars Larssons hustru, 2. Swen Anderssons hustru, 3. Jon Anderssons hustru alla i Uddevalla. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 298 1703-02-14 1703-02-16 K Margretta .. Uddewalla Uddevalla För detta Stadztienare Anders Kiälson H. Annicka Olofsdoter .. Der woro faddrar hos Hr Willum i Uddevalla kyrkia när det Stadfädes döptes nämbl: Hans Torckelson Smed, 2. Olof Arfweson Skräddar, Commater Åhsa Herman Räfs, 2. Göa Lars Nilssons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 299 1703-02-15 1703-02-17 K Anna .. Backetofftan Baggetofta, Uddevalla Bonde Swen Olofson Hustru Kirstin Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Jon Påfwelson, 2. Olof Pehrson i Lundebrecka, 3. Ambiörn Olofson i Backetoffta, Commater: Christenza Olof Halfworsons, 2. Jngemår Jonsons hustru, 3. Britta (är Pehr i Lundebrekas swäninna). Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 299 1703-..-.. 1703-02-19 M Lars .. .. .. .. .. Qwinfolcket Jngeborg .. .. Oächta. Anders Bryngelssons dotter. Döpt i kyrckian af Högl. Hr Mag: Parnovius. Faddrar: 1. Olof Sågskiäraren wid Groröd Sågh, 2. Bryngell M: på Glimmingen, Qf: 1. Olufs hustru på Glim:, 2. ?? hustru i Dahlarne. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 300 1703-02-20 1703-02-20 M Anders .. Uddewalla Uddevalla .. Erich Andersson .. Karin Jacobsdoter Glimming .. Kl. 2 förmiddag föd ett barn i Christen Nilssons huus  Uddevalla, moderen är Karin Jacobsdoter Glimming, bekänner faderen Erich Andersson Swentiener för Sörrwijk, förskjuter sig til wittnenom Echtenskapslöffte, Christen Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Nilsson i Uddevalla, Erich Båtzman ibm, Jacob i Staen och Hans Torckelson, barnet blef döpt samma dagh af Comminist: Hr Willum och blef kallat Anders, faddrar woro Olof Nilsson i Sörwijk, Commat: Kirstij Pehr Snidkers, Åhsa Christen Nilssons, war beder til fadder 1. Jacob Månson, 2. Rasmus Mortenson, 3. Olof Arfweson, hwilcket flest wägrat som de bör samt för rätta effter Högehrwurdige Hr Mag: och Past: tiltale
Uddevalla (O) 1700-1724 301 1703-03-03 1703-03-04 K Britta .. Uddewalla Uddevalla 3 Männings ryttare Lars Olofson Kiära H. Dorthea Börgesdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Lars Olofson i Herstad, Commater: Elsa Biörns, Olof Jacobsons Smedz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 302 1703-03-05 1703-03-07 K Nils .. Fagerhultznäs x/Fagerhultsnäs, Lane Ryr Bonde Anders Rasmusson H. Anna Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Swen Larsson i Eskedraget, 2. Jacob Larson i Myran, 3. Jacob Pehrson i Sougen och Hersta sochn, Commater: Dorothea Andersdoter i Krogwatn och dito sochn, 2. Kirstin Swensdoter i Krogwatn Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Och Bäfwe sockn.
Uddevalla (O) 1700-1724 303 1703-03-10 1703-03-11 M Clas Peter .. Uddewalla Uddevalla Hr Jnspectoren Petter Altin Matrona Maria Clasdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: E. Parnovius, der til woro faddrar: 1. Tulln: Anders Walldenström, 2. Anders Skog, Commater: Fru Magisterskan Johanna Parnovia, 2. Skeppar Anders Knapes hustru, 3. Påstmästaren Elias Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Spaakz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 304 1703-03-16 1703-03-18 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Jon Bengtson H. Anna Hindrichsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Tullnaren Lars Larsson Frödingh, 2. Anders Toreson i Samneröd, 3. Zander Classon Skröder, Commater: Anthonete Clarij Hr Bartel Seyerij, 2. Elsa Swen Anderssons, 3. Elij Anders Olofsons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Styrmans.
Uddevalla (O) 1700-1724 305 1703-03-19 1703-03-21 M Olof .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Bonde Anders Olofson H. Elij Erichsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Nils Anunson Kuröd, 2. Anders Essbiörnson i Listaskogen, 3 Anders Essbiörnson i Fagerhult, Commater: Gurj Swen Bengtsons på Listaskogen, 2. Kirstin Swen Swensons ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 306 1703-03-21 1703-03-23 M Hans .. Uddewalla Uddevalla Siöman Jacob Grönman H. Järtru Swensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Hans ?? Visiterare, 2. Oluf ?? i Compagniet, Commater: Pehr Hanssons hustru den yngre, 2. Jonas Matissons ?? hustru 3. Visiteraren Anders Anderson Glimmings hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 307 1703-04-10 1703-04-12 K Åhsa .. Casan x/Kasen? Skomackare Morten Christenson H. Jngebor Toresdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Anders Christensson Skomackar, 2. Mårten Hansson i Qwarnen, 3. Germun Jonsson Uthby, Comm: Karin Jon Olofsons i Uddevalla, 2. Biörn Snidkars hustru ibm, 3. Nils Olofsons hustru Barbro Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Andersdotter i Samneröd.
Uddevalla (O) 1700-1724 308 1703-04-16 1703-04-18 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Sågskäraren Swen Nilsson H. Marta Olofsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Marcus Larsson, Commater: Olof på Lijans hustru, 2. Anders på Lijans hustru, 3. Johan Rearsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 309 1703-04-.. 1703-04-19 K Anna .. Kodebacken x/Kodebacken, Bäve 3 Männings Ryttaren Olof Larsson H. Kirstin Jönsdoter .. Döpt i kyrkan af Hr Swen Fagrell. 1. 3 Männings Ryttaren Pehr Anderson i Esperöd, 2. 3 Männings Ryttaren Carl Olofson i Engebacken, 3. Johan Tolleson i Racknebo, Comm: Jngier Olof Nilsons i Kodebacken, 2. Ryttaren Pehr Störckz Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru i Engebacken, 3. Torsten Biörnsons pigia Anna, 4. Gertru Pehrs dot. i Kodebacken.
Uddevalla (O) 1700-1724 310 1703-04-24 1703-04-25 K Margreta .. Uddewalla Uddevalla Lieutnant Matthis Ström H. Britta Marcusdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til woro faddrar: 1. Christen Hammar, Magnus Pehrson, 3. Erich Marcuson, Comm: Tullnärskan Hr Anders Bengtsons hustru, 2. Comminist: Hr Willum Bruns hustru, 3. Jöns Gertzons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 311 1703-05-03 1703-05-03 M Johan .. Uddewalla Uddevalla .. Joachim Lemmeck H. Maren Johansdoter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Mag: och Past:, den samma dagen, der til faddrar: 1. Arfwe Johanson, 2. Magnus Pehrson, Comm: Karin Sahl. Hellies, 2. Maren Sahl. Pehr Andersons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 312 1703-05-06 1703-05-08 K Karin .. Uddewalla Uddevalla .. Jon Håfwelsons H. Margreta Toresdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Påske Pehrson, 2. Arfwe Johanson, 3. Zander Clason, Comm: Ingier Jöns Olofsons, 2. Johanna Nils Olofsons, 3. Christentz Olof Halworsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 313 1703-05-18 1703-05-25 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Swarfware Nils Larson H. Anna Andersdoter .. Födder mellan d. 17 och 18 Maij och döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til faddrar: 1. Anders Snidker, 2. Lars Gunnarson, Comm: Johan Anckars hustru, 2. Elij Börgesdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 314 1703-05-21 1703-05-25 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Spelleman Marcus Larson H. Kirstin Hansdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Swen Nilsson, 2. Morten Hanson, 3. Germun Toreson, Comm: Pehr Olofsons hustru, 2. Johan Rearsons hust. 3. Gunella Olof Larsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 314 1703-..-.. 1703-05-22 K Anna .. Fagerhullt x/Fagerhult, Bäve Dräng .. .. Hustru .. .. .. Oächta. Moder: Ryttarens hustru. Mf: 1. Lars Arfwedsson i Stennshullt, 2. Lars Pehrssons son i Fag:, 1. Jon Jacobssons hustru i Fauerhullt, 2. Jons And:sons hustru dito. Döpt af Hr Jean Giedda. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 315 1703-05-.. 1703-05-26 M Jacob .. .. Huusman Erich Jacobson H. Britta Jonsdotter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Willum, der til faddrar: 1. Hans Torckelson, 2. Olof Arfweson, 3. Christen Rearson, 1. Bengta Larsdoter, 2. Lena Daniel Sadelmackars, 3. Sissela Arfwesdoter. Detta barnet döde d. 5. Junij. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 316 1703-05-29 1703-05-31 K Jngebor .. Uddewalla Uddevalla Smed Håckan Larson H. Rangela Jacobsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past:  1. Erich Torckelson, 2. Fridrich Jönson, 3. Fridrich Schultz, 4. Hans Torckelson, Comm: Jon Andersons hustru, 2. Gertru Olof Jacobsons, 3. Jonas Gulsmedz hustru. Detta barnet döde d. 12 Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Julij.
Uddevalla (O) 1700-1724 317 1703-05-29 1703-05-31 M Nils .. Kiöperöd x/Köperöd, Lane Ryr Bonde Olof Rasmuson H. .. .. Döpt hemma i Hr Bartels huus af Hr Bartel. 1. Olof Larson Kodebacken, 2. Olof Olson i Kiöperöd, 3. Hans Anderson i Teignelse, Comm: Karin Lars Andersons i Kiöperöd, 2. Kirstin Erich Larsons i Teignelse. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 318 1703-06-11 1703-06-11 M Anders .. Nödhult x/Nöthult, Bäve Bonde Tore Larson H. Olug Pehrsdoter .. Medelst swaghet döpt i huset hos Hr Mag: och af Hr Mag:, der til faddrar: 1. Anders Larson i Nödhult, Comm: Elij i Samneröd, 2. Hans Pehrsons hustru i Nödhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 319 1703-06-08 1703-06-12 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Borgare Pehr Pehrson H. Anna Olofsdoter .. Döpt i Uddevalla af Hr Willum, der til faddrar: 1. Pehr Christenson, 2. Anders Olofson, 3. Erich Olofson, Comm: Anna Biörn Swensons, 2. Elij Pehr Andersons, 3. Gunbor Jacob Andersons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 320 1703-06-20 1703-06-22 M Tore? .. Uddewalla Uddevalla Borgare Zander Classon H. Margreta Påfwelsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen, der til faddrar: 1. Bengt Johanson, 2. Alexander Herman, 3. Pehr Pehrson,  Comm: Olof Hermuns hustru, 2. Nils Larsons hustru, 3. Jöns Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 321 1703-06-23 1703-06-25 M Jfwer .. Uddewalla Uddevalla Borgare Nils Olofson af Båröd H. Johanna Jfwersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum . 1. Påstmestaren Elias Spaak,  1. Visit: Hans Erichson, 1. Lars Börgesons hustru, 2. Zander Clasons hustru, 3. Jöns Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 322 1703-06-25 1703-06-27 M Nils .. Skråröd x/Skråröd, Lane Ryr Bonde Torsten Olofson H. Anna Erichsdotter .. Döpt af Hr Bartel i hans huus, der til faddrar: 1. Anders Erichson i Skiälleröd, 2. Biörn Halfworson ibm, 3. Nils Erichson i Eckeskär, 1. Malij Pehrsdoter i Normanröd, 2. Brita Olofsdoter i Kåröd, 3. Elij Pehrsdoter i Eckeskiär. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 323 1703-06-24 1703-06-28 K Kirsti .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Bonde Olof Jonson H. Marta Essbiörnsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: 1. Ryttaren Anders Skytt  2. Jacob Essbiörnson, 3. Bryngel Swenson, 1. Comm: Guri Swen Bryngelsons, 2 Anders Essbiörnsons hustru, 3. Marta Andersdoter, 4. Gertru Pehrsdoter på Kodebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 324 1703-06-27 1703-06-29 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Bökkare M[ester] Fridrich Skültz H. Jngebor Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum, der til faddrar: 1. M: Herman Kijmont, 2. Jonas Guldsmed, 3. Håckan Smed, Comm: Johan Anckers Hustru, 2. Stockholms Skomack: hustru, 3. Olof Smedz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 325 1703-07-04 1703-07-06 K Jngrj .. Uddewalla Uddevalla Scholae Colleg: Hr Swen Fagrell H. Britta Hindrichsdoter .. Döpt af Hr Bartel Seyerus. 1. Hr Willum Brun, 2. Anders Linberg, 3. Pehr Christenson, Comm: Wibecke Arfwe Lidbergz, 2. Tullnaren Lars Larsons hustru, 3. Elias Spacks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 326 1703-07-06 1703-07-08 K Kirstin .. Uddewalla Uddevalla Skomackare Olof Christenson H. Elisbeth Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Anders Olofson, 2. M: Jon Trägårdsmestar, 3. Anders Christenson, Comm: Styreman Anders Olofsons hustru, 2. Jon Påfwelsons hustru, 3. Olof Halfworsons hustru af Strand. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 327 1703-07-06 1703-07-09 K Kirstin .. På Trappan Trappan, Uddevalla .. Lars Olofson H. Kirstin Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Hans Anderson yngre, 2. Marcus Larsson, 3. Nils Olofson, 1. Johan Rearsons hustru, 2. Gunella Anders på Lijan, 3. Gunella Olof Larsons på Lijan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 328 1703-07-12 1703-07-14 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Borgare Elias Andersson H. Anna Bagge .. Döpt i kyrkian af Hr Willum, der til faddrar: 1. Tullnären A. Waldenström, 2. Vice Borgmästaren Börgie Nilsson Bagge, 3. Rådhman Johan Holst, Comm: Wibecke Arfwe Lijbergs, 2. Antoneta de Clarij Hr Bartels, 3. Pehr Sofrensons hustru d.y Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 329 1703-07-16 1703-07-19 M Torbiörn .. Krogwatn Krokevattnet, Uddevalla Torpare Jöns Torbiörnson H. Kirstin Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Jacob Larson i Myran, 2. Jon Olofson i Skogen, 3. Madtz Swensson i Krogewatn, Comm: Gunella på Gnellen, 2. Jon Swensons hust. i Krogewan, 3. Jon i Skogens doter Kirstin, 4. Estrj Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Andersdotter af Krogwatnet.
Uddevalla (O) 1700-1724 330 1703-07-.. 1703-07-20 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Siöman Jacob Anderson H. Gunborg Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Pehr Pehrson, 2. Essbiörn Swenson, 3. Johan Olofson, Comm: Biörn Swensons hustru, 2. Pehr Kollebrottens hustru, 3. Nils Larsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 331 1703-07-20 1703-07-20 M Frandtz .. Uddewalla Uddevalla Borgare Jöns Pehrson H. Elsa Pehrsdoter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Swen Fagrell. 1. Rådhman Pehr Schauw, 2. Erich Brask, Comm: Margreta Brask, 2. Maren Anders Skogz, 3. Mallena Bagge. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 332 1703-07-.. 1703-07-28 K Britta Sissela .. Uddewalla Uddevalla Comminister Ehrewyrdige o. wällärde Hr Willum Torgerson Brun Matrona Cathrina Feman .. Döpt hemma af dess fader och confirmerat dopet i kyrkian af Hr Mag: och P: 1. Rådhman Påske Pehrson, 2. Christen Hammar, 3. Carsten Wärner, Comm: Wibecka Arfwe Lijdbergz, 2. Tulln. A. Waldenströms hustru, 3. Cecilia Matthis Ströms Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 333 1703-07-27 1703-07-29 K Åsa .. Ugglehult x/Uggelhult, Bäve Bonde Tord Toreson H. Jngiar Christensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Anders Olofson i Ugglehult, 2. Tord Olofson i Ugglehult, Comm: Tord Pehrsons hustru i Ugglehult, 2. Anders Olofsons hustru uthi Siugelhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 334 1703-08-06 1703-08-06 M Johan Albert .. Uddewalla Uddevalla Regementz Feltskiär Hr Ovidius Tilken Matrona Cathrina Elisbet Mijnt .. Medelst swaghet döpt hemma samma dag af Hr Mag: och Past:, der til faddrar: 1. Rådhman Lidbergh, 2. Anders Lijnberg, Comm: Hr Borgmest: L. Silentz hustru, 2. Magdalena Sal. Johan Conrat Möllers? Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 335 1703-08-.. 1703-08-16 K Britta .. .. Soldat Måns Larson H. Elij Larsdoter .. Soldat Måns Larson i Götheborg och Elij Larsdoter i Gräskiär hade bröllop i Giöteborg 8 dagar efter Midsommardagen och lät döpa barnet Britta i Uddevalla kyrkia af Hr Mag: och Past:, der til faddrar: 1. Hans Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Pehrson i Nödhult, 2. Tord Larson ibm, 3. Anders Larson ibm, Comm: Marta Larsdoter i Gräskiär, 2. Lars Olofson Wechtars hustru, 3. Nils i Biörbeckz hustru, 4. Jöns Anderson wid Sågens hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 336 1703-08-17 1703-08-17 K Anna Kirstina .. Uddewalla Uddevalla Skeppare Anders Andersson Knape H. Gunella Nilsdotter .. Medelst swaghet är döpt samma dagen om aftonen af Hr Mag: och Past:  1. Handelsman Jöns Gertson, 2. Comm: Jons Gertsons hustru, 3. Maren Andor Olofsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 337 1703-08-25 1703-08-29 K Barbro .. Uddewalla Uddevalla Siöman Erich Olofson H. Judit Staphensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Jonas Wennerqwist, 2. Olof Staphenson, 3. Johan Olofson, Comm: Cornelius Önnermans hustru, 2. Lieutnant Matthis Ströms hustru, 3. Ellicka Pehr Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 338 1703-09-04 1703-09-04 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Siöman Nils Andersson H. Britta Larsdoter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Swen Fagrell. 1. Anders Klåckare i Fossela, 2. Marcus Spelleman, 3. Swening Håkanson, Comm: Karin Hattemackars, 2. Nils Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 339 1703-09-11 1703-09-13 M Anders .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Erich Biörnson H. Dorthea Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Olof i Rosseröd, 2. Pehr Nilson ibm, 3. Olof Hansson ibm, Comm: Hans i Rosserödz hustru, 2. Jacob Erichsons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 340 1703-09-20 1703-09-21 M Torsten .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Erich Torstenson Plogman H. Marta Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. M: Gunmun Murmestar, 2. Christen Olofson, Comm: Pehr Olofsons hustru, 2. Nils Wechtars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 341 1703-09-22 1703-09-23 M Marcus .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Erich Marcusson H. Marichen Stiernberg .. Medelst swaghet döpt hemma i deras huus af Hr Mag: och Past: 1. Carsten Wärner, 2. Erich Brask, 3. Olof Marcusson, Comm: Cornelius hustru, 2. Lieutn. Matthis Ströms hustru, Karin Sahl. Hellie Torgersons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 342 1703-09-21 1703-09-25 K Cathrina .. Uddewalla Uddevalla Rect: Schol: Hr Bartel Seyerus Madam Antoneta de Clary .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: 1. Handelsmannen Jon Bengtson, 2. Handelsman Magnus Pehrson, 3. Handelsman Lars Lemmeck, Comm: Hr Tullnaren Lars Larsons hustru, 2. Anders Lunborgz hustru, 3. Swen Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 343 1703-10-08 1703-10-10 M Rasmus .. Uddewalla Uddevalla Borgare Påfwel Rasmusson H. Anna Cathrina Hammar .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Past: 1. Rasmus Christopherson, 2. Jöns Gertson, 3. Magnus Pehrson, 1.  Comm: Tullnaren Anders Wallenströms hustru, 2. Skepper Knapes hustru, 3. Anders Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 344 1703-10-12 1703-10-13 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Skepper Christopher Rasmuson H. Cathrina Larssdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. vice Borgmester Börge Nilson, 2. Rasmus Christopherson, 3. Matthis Rodhe, 4. Hans Arfwesson, 1. Jnspectorskan Silckan Widgren, 2. Karin Jöns Gertson, 3. Gunella Skepper Knapes, 4. Anna Larsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 344 1703-..-.. 1703-10-13 M Anders .. .. .. Oluf Muur Qwinfolcket Malin Magnusdotter .. Oächta. Döptes hemma af Hr Johan Giedda. 1. Oluf Sågskiärare, Mattis? i Qwarnen, 1. Jean Arfwedssons hustru, 2. ??waldz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 345 1703-10-14 1703-10-16 K Jngiärd .. Siugelhult x/Sigelhult, Bäve Bonde Guttorm Toreson H. Anna Swensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag:. 1. Olof Swenson i Rosseröd, 2. Erich på Siugelhult, Comm: Tord Pehrsons hustru i Ugglehult, 2. Tord Toresons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 346 1703-10-13 1703-10-16 M Erich .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Jacob Erichson H. Jngebor Hansdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag:. 1. Erich Biörnson i Rosseröd, 2. Olof Hanson ibm, 3. Pehr Hanson, Comm: Pehr Nilsons hustru i Rosseröd, 2. Hans Christensons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 347 1703-10-16 1703-10-18 K Kirsti .. Wid Grorödz såg x/Groröd, Bäve Möllnare Olof Pehrson H. Britta Bengtsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willem Brun. 1. Hr Capitens dreng Olof Hanson, 2. Olof Larson i Kodebacken, 3. Olof Nilson i Esperödz qwarn, 1. Olof Andersons hustru i Glimmingen, 2. Olof Nilsons hustru på Kodebacken, 3. Gertru Pehrsdoter ibm, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Jngiär Månsdoter i Grorödh.
Uddevalla (O) 1700-1724 348 1703-10-18 1703-10-20 M Hans .. Uddewalla Uddevalla Möllnare Morten Hansson H. Karin Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Marcus Spellman, 2. Olof Hansson, 3. Germun Toreson, Comm: Gunella Oloflas? på Lijan, 2. Anders på Lijans hustru, 3. Anders Christophersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 349 1703-10-21 1703-10-25 K Elij .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Nils Nilsson H. .. .. .. Döpt i kyrkian af Hr Mag:. 1. Erich Tolleson i Nycklåhs, 2. Nils Swenson i Bulij, 3. Olof Arfweson i Nycklås, Comm: Olof i Mollsiöns hust., 2. Hans i Bullij hustru, 3. Jacob i Bulij hustru, 4. Lars i Bulij hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 350 1703-10-26 1703-10-28 M Rasmus .. Uddewalla Uddevalla Skräddare M: Swen Pehrson H. Maren Rasmusdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. M: Fridrich Schultz, 2. Erich ??, 3. Jonas Gullsmed, Comm: Judit Erich Olofsons, 2. Biörn Swensons hustru, 3. Pehr Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 351 1703-11-09 1703-11-11 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Borgare Nils Olofson H. Barbro Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Barthol. 1. Jon Bengtson, 2. Lars Andersson, 3. Morten i Kasan, 4. Gregorius Kruckemakar, Comm: Anders Toresons hustru i Samneröd, 2. Swen     Anderssons hustru, 3. Nils Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 352 1703-11-09 1703-11-13 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Glasmästare Måns Johanson H. Malij Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. 1. Christen Olofson, 2. Håckan Andersson, 3. Torkel Andersson, Comm: Hans Anderssons den yngres hustru, 2. Gunmun Muurmestars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 353 1703-11-11 1703-11-14 K Marichen .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Larsson af Sund H. Gertru Carlsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Borgmäster Lars Silentz, 2. Controleur Michäel Dahlkarl, 3.Torsten Biörnson, Comm: Notar: Olof Huss hustru, 2. Påstmestar Elias Spaakz hustru, 3 Rådhman Samuel Rijtterbergz hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Elsa Andersdotter.
Uddevalla (O) 1700-1724 354 1703-11-12 1703-11-15 M Lars .. Uddewalla Uddevalla Hussman Jngemar Jonson H. Jngeborg Larsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Hans Olofson Snidker, 2. M: Jon Trägårdsmästar, 3. Olof Halfworson af Strand,  Comm: Jon Larssons hustru, 2. Olof Snidkers hustru, 3. Gunnar i Wegges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 355 1703-11-13 1703-11-15 M Olof .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Tolle Andersson H. Johanna Larsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Olof Arfweson i Nyklåhs, 2. Börge Andersson i Bulij, 3. Nils Swenson ibm, Comm: Erich Tollesonz hustru i Nycklåhs, 2. Hans Arfwesons hustru i Bulij, 3. Karin Larsdoter i Wegge, 4. Lilla Karin Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Larsdotter i Wegge.
Uddevalla (O) 1700-1724 356 1703-11-13 1703-11-15 M Nils .. Brodten x/Bråten, Bäve Bonde Nils Swenson H. Karin Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Erich Nilson i Brodten, 2. Anders Essbiörnson i Fagerhult, 3. Hans Nilsson i Racknebo, Comm: Olof Olofsons hustru i Rössebohl, 2. Marta Swensdoter i Brecke, 3. Nils Pehrsons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru ibm.
Uddevalla (O) 1700-1724 357 1703-11-.. 1703-11-18 K Gunnela .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve Bonde Olof Börgeson H. Brita Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, 1. Jöns Olofson Smed, 2. Pehr Andersson,i Esperöd, 3. Anders Andersson i Esperöd, Comm: Marta Andersdoter Swens hustru wid Esperöds qwarn, 2. Jngiärd Jönsdoter i Esperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 358 1703-11-19 1703-11-19 M Lars .. Uddewalla Uddevalla Stokholms skomakare Lars Erichson H. Karin Andorsdoter .. Medelst swaghet samma dagen och timen döpt hemma af Hr Bartel. 1. M: Fridrich Schultz, 2. Olof Jacobson Smed, Comm: Lars hustru i hustru[!] 2. Elsa Biörns Sahl. Nils Wechtars. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 359 1703-11-19 1703-11-22 M Christen .. Uddewalla Uddevalla Borgare Swen Swenson H. Karin Helliesdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Håckan Andersson, 2. Torckel Andersson, 3. Anders Krabbe, Comm: Christen Olfsons hustru, 2. Swen i Tollerödz hustru, 3. Pehr Olofsons hustr. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 360 1703-11-20 1703-11-22 M Anders .. Groröd x/Groröd, Bäve Dragoun Swen Andersson Spåungen H. Jngbor Månsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Captein Anders Anderssons dreng, 2. Hans wid Sågens son, Comm: Olof i Glimmingz hustru, 2. Ryttaren Pehr Störckz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 361 1703-11-20 1703-11-22 K Dorthea .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Nils Swenson H. Anna Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Nils Nilsson i Bulij, 2. Olof Arfweson i Bulij, 3. Börge Andersson i Bulij, Comm: Essbiörn Swensons hust. i Uddevalla, 2. Hans Arfwesons hustru i Bulij, 3. Lars Biörnsons hustru ibm, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Sal. Swen i Brattåhs hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 362 1703-11-21 1703-11-23 K Marta .. Uddewalla Uddevalla Smed Olof Jacobson H. Gertru Larsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartell Seyerus. 1. M: Fridrich Schultz, 2. Stokholms skomackaren Lars Erichson, 3. Håckan Larson Smedt, 1. Hellwig Jon Anderssons, 2. Alexander Hermans hustru, 3. Anders Anderssons hustru af Nödhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 363 1703-11-28 1703-11-29 K Marren .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Bengt Johanson H. Kirstin Olofsdotter .. Meddelst swaghet döpt hemma i huset af Hr Willum Brun. 1. Arfwe Johanson, 2. Lars Lemmick, Comm: Arfwe Johans hustru, 2. Lars Lemmecks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 364 1703-11-28 1703-11-30 K Christina .. Uddewalla Uddevalla Murmestare Gunmun Olofson H. Kirstin Jönsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Måns Johanson Glasmester, 2. Jon Olofson, 3. Swen Swenson Rodhe, Comm: Anna Sahl. Hr Jonas Haffenbergz, 2. Christen Olofsons hustru, 3. Håckan Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 365 1703-11-28 1703-11-30 K Rangella .. Siugelhult x/Sigelhult, Bäve Bonde Erich Jonson H. Karin Pehrsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell, der til faddrar:  1. Guttorm Toreson, Comm: Pehr Pehrsons hustru i Kuröds qwarn, 2. Anders Olofsons hustru i Siugelhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 366 1703-11-28 1703-11-30 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Huusman Lars Biörnson H. Elij Carlsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Swen Fagrell. 1. Swen Erichson, 2. Swen Nilson, 1. Johan Rearsons hustru, 2. Anders på Lijans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 367 1703-11-28 1703-12-01 M Johannes .. Uddewalla Uddevalla Hr Handelsman Magnus Pehrson Wallengreen H. Maria Jochumsdotter Lemmeck .. Döpt i Kytkian af Hr Swen Fagrell, der til faddrar:   1. Rådhman Pehr Bryngelson, 2. Rådhman Joachim Lemmeck, 2. Rector Scholae Hr Bartel Seyerus, 4. Handelsman Hans Arfweson, Comm: Mad: Sara Anders Lijnbergz, 2. Jöns Gerdes Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, 3. Lars Lemmeckz hustru, 4. M: Fridrich Schultz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 368 1703-12-03 1703-12-05 M Johan Gustaff .. Uddewalla Uddevalla Hr Jnspectoren Jmmanuell Widgreen Madam Sillchen Fredrichsdoter Bagge Döpt i kyrkian af Hr Mag: och Kyrkioherden, der til faddrar: 1. Hr Gref Pontus Delagardie, 2. Vice Borgmester  Börge Nilson Bagge, 3. Matthias Rodhe, 3. Påstmästaren Elias Spaak, Comm: Tullneren Anders Wallenströms hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Rådhman Arfwe Lijdbergz hustru, 3. Arfwe Johanson Hasselgreens hustru, 4. Pehr Sofrensons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 369 1703-12-17 1703-12-19 M Albrett .. Uddewalla Uddevalla Styreman Willum Pehrson Broman H. Karin Albrettz .. Blef döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Willum Brun. 1. Joen Collin, 2. Erich Brask, 3. Andor Olofson, Comm: Matthis Plyss hustru, 2. Christopher Tackz hustru, 3. Ellecka Pehr Hanssons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 370 1703-12-.. 1703-12-26 M Swen .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Bonde Jacob Jonson H. .. Jonsdoter .. Döptes i kyrkian af Hr Willum Brun, der til faddrar.  1. .. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 371 1703-12-31 1704-01-02 M Nils .. Uddewalla stad Uddevalla Fattig man Håckan Jonson H. Elijna Nilsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun, der til faddrar: 1. Anders ?? skomackare, 2. Båtzman Nils Biörnson, 3. Båtzman Olof ??, Comm: Nils Jonson ?? hustru, 2. Morten Jonson Båtzmans hustru, 3 Clas ?? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 372 1704-01-02 1704-01-04 M Måns .. Uddewalla Uddevalla Fattig man Halfwor Halfworson H. Jngeborg Månsdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus, der til woro faddrar: 1. Pehr Sofrenson den äldre, 2.Pehr Olofson, 1. Comm: Johan Rearsons hustru, 2. Måns Johansons hustru Glasmästars. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 373 1704-01-03 1704-01-05 M Bengt .. Uddewalla Uddevalla För detta Tullnaren Lars Larson Fröding H. Karin Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun, der til woro faddrar: 1. Control. Michäel DahlCarl, 2. Handelsman Jon Bengtson, 3. Påstmästaren Elias Spaack, 4. Visiteraren Anders Glimmingh, Comm: Borgmästaren Lars Silentz hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Notar: Olof Huss hustru, 3. Rådhman Anders Kokz hustru, 4. Rector Schol: Hr Bartel Seyerij hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 374 1704-01-03 1704-01-06 M Andreas .. Uddewalla Uddevalla Hr Tullnaren Anders Wallenström Mad: Maria Holst .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Torgerson Brun. 1. Hr Probsten och Kyrkioherden Elias Parnovius, 2. Hr Capitein Anders Andersson, 3. Hr Rådhman Johan Holst, 4. Hr Matthias Rhode, 1. Hr Jnspectorens Petter Altins hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 2. Hr Rådhman Arfwe Lijdbergz hustru, 3. Hr Leutnanten Matthias Ströms hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 375 1704-01-04 1704-01-06 M Rasmus .. Dahlarne x/Dalarna u. Brattås, Bäve Bonde Jöns Pehrson H. Barbro Lassesdoter .. Döpt i kyrkian. 1. Ryttaren Lars Ryttare, 2. Hr Capiteins dreng Olof Hanson, 3. Anders Biörnson i Ramseröd, Comm: Olofz hustru på Glimmingen, 2. Swen Jonsons hustru i   Ramseröd, 3. Jngiär Månsdotter i Groröd, 4. Gunella Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Månsdoter ibm.
Uddevalla (O) 1700-1724 376 1704-01-16 1704-01-18 M Pehr .. Uddewalla Uddevalla Husman Anders Mortenson H. Karj Swensdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. 1. Sijffwer Anderson, 2. ?? Lars Anderson, 3. Olof Halfworson Strand, Comm: Jon Larsons  hustru, 2. Anders Erichson Skräddars hustru, 3. Jngemår Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 377 1704-01-16 1704-01-19 M Pehr .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Ryttare Anders Pehrson Skytt H. Marta Nilsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. 1. Jacob Jonson i Listaskogen, 2. Swen Swenson ibm, 3. Bryngel Swenson ibm, Comm: Guri Swen Bryngelsons ibm, 2. Jngrj Pehrsdoter Kodebacken, 3. Elij Torstensdoter, 4. Anna Torstensdoter, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Bägge sidsta af Listaskogen.
Uddevalla (O) 1700-1724 378 1704-01-16 1704-01-19 K Malij .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Bonde Olof Olofson H. Marta Pellesdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel Seyerus. 1. Nils Larson i Engebacken, 2. Rytt: Carl Olson ibm, 3. Anders Jfwerson ibm, Comm: Olug Pehr Nilsons ibm, 2. Britta Anders Larsons på Engebacken, 3. Malij Larsdoter, 4. Sissela Nilsdoter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 379 1704-01-21 1704-01-21 M Gustaf .. Uddewalla Uddevalla Borgare Swen Pijl H. Karin Jönsdoter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Wilhelm Brun. 1. Truls Erichson, 2. Johan Olofson, Comm: Marta Nils Larsons på Öen, 2. Elsa Biörns. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 380 1704-01-20 1704-01-22 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Siöman Jöns Olofson H. Jngiär Påfwelsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Probsten Mag: Elias Parnovius.  1. Essbiörn Swenson, 2. Nils Larsson, 3. Olof Halfworsson, Comm: Nils Olssons Bårödz hustru, 2. Jon Paulsons hustru, 3. Zander Clasons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 381 1704-01-25 1704-01-26 M Olof .. Uddewalla Uddevalla Skräddare Olof Arfweson H. Anna Hermunsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun, der til woro faddrar: 1. Nils Arfweson, 2. Rasmus Mortenson, 3. Rasmus Torbiörnson,  Comm: Marta Johan Anders, 2. Marta Jacob Månsons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 382 1704-01-26 1704-01-27 M Pehr .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Jon Sabbel H. Britta Andersdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Essbiörn Wächtare, 2. Lars Anderson i Listaskogen, Comm: Johan Anders hustru, 2. Nils Arfwesons hustru, 3. Anna Andersdoter i Listaskogen, 4. Jngeborgh Andersdoter i Listaskogen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 383 1704-01-31 1704-02-02 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgare Håckan Anderson H. Kirstin Jonasdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Christen Olofson, 2. Abraham Tijdeman, 3. Torchel Anderson, 1. Pehr Andersons hustru, 2. Gunmun Murmestars hustru, 3. Jon Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 384 1704-02-01 1704-02-02 M Arfwe .. Uddewalla Uddevalla Jnhusesman Rasmus Torbiörnson H. Sissela Arfwesdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Hans Torckelson, 2. Olof Arfweson, 3. Rasmus Mortenson, 1. Nils Arfwesons hustru, 2. Christen Nilsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 385 1704-02-13 1704-02-15 M Lars .. Uddewalla Uddevalla Fattig man Hans Olufson H. Jngebor Nilsdoter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Bartel. 1. Rasmus Mortenson, 2. Christen Lijten,  1. Karin Jacob Tollesons, 2. Borella Sahl. Jons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 386 1704-02-15 1704-02-17 K Jngierd .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Olof Hansson H. Anna Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Olof Swenson ibm, 2. Erich Biörnson ibm, 1. Ingier Pehr Hansons ibm, 2. Jacob Erichsons hustru ibm, 3. Jöns i Esperöd doter Brita. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 387 1704-02-15 1704-02-17 K Anna Margreta .. Uddewalla Uddevalla Borgare Erich Brask H. Anna Hythenia .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Rådhman Påske Pehrson, 2. Rådhman Pehr Skog, 3. Johan Sahlgreen, 4. Gabriell Stiernbergh, 1. Jonas Häggs hustru, 2. Anders Skogz hustru, 3. Johan Femans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 388 1704-02-24 1704-02-26 K Johanna .. Uddewalla Uddevalla Båtzman Germun Toreson H. Jngebor Olofsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr  Willum Brun. 1. Håckan Anderson, 2. Christen Olofson, 3. Swen Saugskärar, Comm: Torsten Biörns hustru, 2. Anders på Lijan hustru, 3. Johan Rearsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 389 1704-02-27 1704-03-01 K Jngebor .. Ugglehult x/Uggelhult, Bäve Bonde Sahl. Anders Olofson H. Jngbor Pehrsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Tord Pehrson ibm, 2. Erich Jonson i Sijgelhult, 3. Tord Toreson, Comm: Olof på Lijans hustru och Guttorms hustru i Siugelhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 390 1704-03-04 1704-03-06 K Karin .. Öfre Brecke x/Bräcke, Bäve Dragoun Lars Börgeson H. Elij Toresdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel. 1. Dragoun Hindrich Olofson i Öfre Brecke, 2. Drag. Anders Larson ibm, 3. Börge Erichson soldat ibm, Comm: Nils Pehrsons hustru ibm, 2. Pehr Börgesons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 391 1704-03-07 1704-03-09 M Arfwe .. Bulij x/Bulid, Bäve Bonde Olof Arfweson H. Malij Arfwesdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Lars Biörnson ibm, 2. Nils Swenson ??, 3. Börge Anderson ibm, Comm: Hans ??sons hustru ibm, 2. Kirstin Larsdoter ibm, 3. Johanna Arfwesdoter, 4. Karin Pehrsdoter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 392 1704-03-10 1704-03-13 K Marta .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve Bonde Jon Jacobson H. Gunella Nilsdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Pehr Swenson i Uddew., 2. Jon Anderson i Fagerhult, 3. Lars Pehrson ibm, 1. Jngebor Anders Jonsons ibm, 2. Gunella Swensdoter ibm, 3. Olof Andersons doter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 393 1704-03-13 1704-03-13 M Joachim .. Uddewalla Uddevalla Unge Handelsmannen Larss Lemmeck H. Torbor Torgersdoter Brun .. Tvilling. Födda natten mellan d. 12 och 13 Martij och medelst swaghet blefwo döpta hemma af Hr Bartel, der til woro faddrar: 1. Rådhman Joachim Lemmeck, 2. Magnus Wallengreen, 1. Rådhman Joachim Lemmeckz hustru, 2. Vice Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Borgmästar Börge Nilson Bagges hustru, 3. Hr Bartels hustru, 4. Magnus Wallengreens hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 394 1704-03-13 1704-03-13 M Torger .. Uddewalla Uddevalla Unge Handelsmannen Larss Lemmeck H. Torbor Torgersdoter Brun .. Tvilling. Födda natten mellan d. 12 och 13 Martij och medelst swaghet blefwo döpta hemma af Hr Bartel, der til woro faddrar: 1. Rådhman Joachim Lemmeck, 2. Magnus Wallengreen, 1. Rådhman Joachim Lemmeckz hustru, 2. Vice Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Borgmästar Börge Nilson Bagges hustru, 3. Hr Bartels hustru, 4. Magnus Wallengreens hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 395 1704-03-16 1704-03-20 K Karin .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve Bonde Olof Swenson H. Elij Swensdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Ryttaren Anders Frisk, 2. Erich Biörnson, 3. Jacob Erichson, 1. Tord Toresons hustru, 2. Guttorms hustru i Siuglehult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 396 1704-04-08 1704-04-10 O .. .. Biörbeck x/Björbäck, Bäve Bonde Nils Anderson H. .. .. .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Börge Anderson, 2. Anders Torstenson, 3. Nilss Amunson, 1. Lars i Gräskiärs hustru, 2. Olofs hustru ibm, 3. Malij Hansdoter i Nödhult, 4. Anna Mortensdoter i Biörbeck. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 397 1704-04-12 1704-04-16 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Murmästare Gunmun Olofson H. Kirstin Jönsdoter .. Döpt af Hr Bartel. 1. Håckan Anderson, 2. Måns Johanson, 3. Måns Pehrson, 1. Christen Hattedals hustru, 2. Pehr Olofsons hustru, 3. Jon Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 398 1704-04-19 1704-04-23 K Gertrud .. Röd x/Röd, Lane Ryr Bonde Nils Hanson H. Malij Erichsdoter .. Döpt af Hr Bartel. 1. Hans Olofson, 2. Nils Anderson, 3. Pehr Olofson, 4. Tore Rasmusson, 1. Halfwors hustru i Fagerhult, 2. Karin Hansdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 399 1704-04-24 1704-04-28 K Jngeborg .. Uddewalla Uddevalla .. Bengt Swenson H. Gertru Erichsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Anders Olofson, 2. Essbiörn på Hörnet, 3. Morten Jonson, 1. Gunbor Jacob Andersons, 2. Jacob Skräddars hustru, 3. Elij Erichsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 400 1704-04-30 1704-05-02 K Stina .. Uddewalla Uddevalla Borgare Abraham Tideman H. Margreta Jonasdotter .. Hr Willum. 1. Pehr i Kollebrodten, 2. Torsten Biörnson, 3. Christen Hattedalen, 1. Larss Larsons hustru, 2. Jon Andersons hustru, 3. Håckan Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 401 1704-05-05 1704-05-07 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgare Lars Andersson H. Hellewig Rasmusdotter .. Döpt af Hr Wellum. 1. Casseuren Christen Rasmuson Heidemark, 2. Hans Anderson den yngre, 3. Anders Hattemackare, Comm: Hr Bartels hustru, 2. Larss Larsons hustru, 3. Rear Påfwelsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 402 1704-05-06 1704-05-09 K Anna .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Bonde Nils Andersson H. Anna Olofsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Olof Anderson, 2. Anders Larson, 3. Olof Larson i Hougane, 1. Pehr Nilsons hustru i Engebacken, 2. Pehr Störcks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 403 1704-05-16 1704-05-19 M Arfwe .. Nyklås x/Nyckelås, Bäve Bonde Olof Andersson H. Malij Arfwesdotter .. Döpt af Hr Willum i kyrkian. 1. Lars Biörnson, 2. Nils Swenson, 3. Börge Anderson, 1. Jngri Larsdoter, 2. Kirstin Larssdoter, 3. Johanna Arfwesdoter, 3. Karin Pehrsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 404 1704-05-.. 1704-05-25 K Marta .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve .. Jon Jacobson H. Gunella Nilsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Pehr Swenson, 2. Jon Anderson, 3. Lars Pehrson, 1. Jngebor Anders Jonsons, 2. Gunella Swensdoter, 3. Oluf Andersons hustru i Fagerhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 405 1704-06-01 1704-06-04 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Rådhman Samuel Rytterberg H. Elsa Andersdotter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Rådhman Påske Pehrson, 2. Anders Skogh, 3. Påstmäst: Elias Spaak, Comm: Hr Borgmäst: Moder, 2. Hr Borgmästars hustru nämbl. Borgmäst. Lars Silentz, 3. Notarien Oluf Huus hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 406 1704-06-15 1704-06-18 M Jon .. Uddewalla Uddevalla Borgare Morten Jonson H. Kirstj Jonsdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Hans Snedker, 2. Olof Snedker, 3. Nils Spelleman, 1 Håckan Jonsons hustru, 2. Clas Jonssons hustru, 3. Rasmus i Wegges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 407 1704-06-26 1704-06-28 M Olof .. Ödegården x/Ödeg. u. Brattås, Bäve Bonde Olof Olofsson H. Britta Andersdoter .. Döpt af Hr Bartel. 1. Gabriel Anderson, 2. Hans Torkelson, 3. Engebrett i Sörwijk, 1. Jngiärd i Bulij Hans Torkelsons swärsyster. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 408 1704-07-05 1704-07-08 K Anna .. Uddewalla Uddevalla Borgare Anders Anderson H. Brita Hansdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Zone Pehrsson, 2. Erich Torckelsson  Smed, 3. Håckan Larson, Comm: Hr Bartel Seijeri hustru, 2.  Alexanders hustru, 3. Jon Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 409 1704-07-15 1704-07-15 M Samuel .. Uddewalla Uddevalla Vice Borgmästare Börge Nilsson Bagge Matrona Margreta Hansdoter .. Föd på den 3:e Stora Bönedagen om Morgon och medelst swaghet döpt hemma samma morgon af Hr Willum. 1. Rect: Sch: Hr Bartel, 1. Sahl. Hr Pastorens Hr Hans Erdtmans Enckia, 2. Lars Jochumsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 410 1704-07-18 1704-07-18 K Magdalena .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Christopher Anderson Tack H. Eddela Clasdotter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Willum, der til faddrar: 1. Hr Willum Brun, 2. Clas Klåckare, Comm: Karin Sahl. Rådhmans Pehr Torgiersons hustru, 2. Hans Arfwesons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 411 1704-07-24 1704-07-26 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Sadelmackare M: Daniel .. H. Helena Jfwarsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Fredrich Bökker, 2. Jonas Gulsmed, Comm: Willum Bromans hustru, 2. Pähr Hansons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 412 1704-08-01 1704-08-03 M Larss .. Houfwen x/Håven, Lane Ryr Torpare Swening Erichson H. Jngeborg Hermunsdoter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Jacob i Myran, 2. Olof på Haufwome, Comm: Marta på Seterbo, 2. Jngeborg Hermansdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 413 1704-08-12 1704-08-16 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgmästare Lars Silentz Matrona Maria Andersdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Nils Opperberg [Oberberg]. 1. Lagman Alexander Cock, 2. Rådhman Arfwe Lidbergh, 3. Rådhman Pehr Skauw, Comm: Tullnaren Anders Waldenströms hustru, 2. Margreta Cammoen, 3. Rådhman Samuel Reuterbergz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 414 1704-08-15 1704-08-18 M Carl Peter .. Uddewalla Uddevalla Jnspector Petter Altin Matrona Maria Clasdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Nils Opperberg. 1. Borgmästaren Lars Silentz, 2. Controleuren Michäel Dahlkar, 1. Tullnaren Anders Waldenströms hustru, 2. Tullnaren Lars Larsons hustru, 3. Påstmestaren Elias Spaakzs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 415 1704-08-29 1704-08-30 M Carl .. Uddewalla Uddevalla Hans Högwyrdighet Hr Mag: och Kyrkioh. Elias Parnovius Matronan hustru Johanna Parnovia .. Döpt hemma af Hr Bartel Seyerus. 1. Tullnaren Anders Wallenström, 2. Handelsman Hans Arfweson, 1. Hr Capitein Seglus? fru Catrina, 2. Hr Bartel Seyeri hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 416 1704-08-09 1704-08-11 M Christian .. Uddewalla Uddevalla Siöman och Styreman Joan Collin H. Marichen Uthfall .. Döpt i kyrkian af Hr Bartel, der til faddrar: 1. Hr Willum Brun, 2. Christian Uthfall, Comm: Hr Bartels Seyeri hustru, 2. Controleuren Michäel Dahlkarls hustru, 3. Andersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 417 1704-09-.. 1704-09-13 K Sara .. Uddewalla Uddevalla Gulsmed Alexander Herman H. Anna Olofsdoter .. Af Hr Willum B. 1. Rådhman Pehr Bryngelson, 2. Rear Påfwelson, 3. Zone Pehrson, 1. Rådhman Jochum Lemmeckz hustru, 2. Anders Lijnbergz hustru, 3. Magnus Wallengreens hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 418 1704-09-22 1704-09-25 M Anders .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve Ryttare Anders Jonson H. Jngeborg Swensdotter .. Döpt af Hr Willum. 1. Pehr Nilson  Diurhult, 2. Lars Arfweson i Stenshult, 3. Olof en dreng i Stenshult, 1. Marta Anders Essbiörnsons i Fagerhult, 2. Gunela Jon Jacobsons ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 419 1704-09-26 1704-09-28 K Catrina .. Uddewalla Uddevalla Borgare Måns Pehrson H. Brita Zachrisdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Willum. 1. Jörgen Jörgenson, 2. Anders i Sund, 3. Lars Snidker, Comm: Anders Olofsons hustru, 2. Johanna Zachrissdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 420 1704-09-27 1704-09-28 M Johan .. Uddewalla Uddevalla Handelsman Arfwe Johanson H. Boel Johansdoter Bagge .. Döpt af Hr Bartel. 1. Matthias Rhode, 2. Rådhman Jochum Larsson, 3. Rådhman Pähr Skoug, 4. Christen Heidemark, 1.   Rådhm. Arfwe Lidbergs hustru, 2. Vice Borgmäster Börge Nilsons hustru, 3. Hans Arfwesons hustru, 4. Bengt Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Johansons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 421 1704-10-06 1704-10-07 M Anders .. Uddewalla Uddevalla Borgare Nils Arfweson H. Kirstj Jonsdotter .. Döpt af Willum Brun. 1. Håkan Anderson, 2. Torkel Arfwesson, 3. Pehr Olofson, Comm: Christen Olofssons hustru, 2. Pehr Olssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 422 1704-10-13 1704-10-14 K Annicka .. Fergelanda, Nord Röane x/Färgelanda socken Dragoun Swen Larson .. Jngiärd Knutzdoter .. 1. Ryttaren Swen Anderson, 2. Lars Bengtson, 3. Dragoun Håkan Larson Höök, Comm: Christen Olssons hustru i Hattedalen, 2. Karin Sahl. Pähr i Sörewijk. Detta barnet är födder i Sörwijk eller Casan d. 13 Oktob. 1704. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 423 1704-10-17 1704-10-19 K Kirstj .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Bonde Johan Pälleson H. Marta Rolffsdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Anders Swenningson, 2. Hellgie på Grinhult, 3. Håckan Anderson, 1. Hans Nilsons hustru, 2. Börta Månsdoter Racknebo. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 424 1704-10-19 1704-10-21 M Anders .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve Bonde Jon Andersson H. Karj Swensdotter .. Döpt af Hr Bartel i kyrkian. 1. Joon Jacobson i Fagerhult, 2. Olof Pährson ibm, 1. Jngebor Swensdotter, 2. Marta Olofsdotter i Fagerhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 425 1704-10-21 1704-10-21 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Borgare Jonas Wännerqwist H. Metta Jönsdotter .. Medelst swaghet döpt hemma i deras huus af Hr Bartel samma dagen, der til faddrar: 1. Pähr Sofrenson, 2. Hans Erichson, 1. Christian Uthfalz hustru och Torsten Hattemackars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 426 1704-11-.. 1704-11-04 K Ellecka .. Uddewalla Uddevalla Rådhman Pähr Anderson Schauw Matrona Boel Lijdberg .. Döpt i kyrkian af Hr Willum Brun. 1. Rådhman Arfwe Lijdberg, 2. Matthis Rodhe, 3. Christopher Tack, 1. Ellecka Sahl. Anders Andersons, 2. Rådhman Påske Pehrsons hustru, 3. Anders Skarins hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 427 1704-11-.. 1704-11-06 K Anna .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Bonde Hans Nilsson H. Börta Biörnsdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Håckan Anderson, 2. Håckan Clason, 3 Anders Swenningson, 1. Börta Månsdoter, 2. Marta Tolfsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 428 1704-11-08 1704-11-08 O .. .. Uddewalla Uddevalla Sahl. Handelsman Sofren Skarin Enckia Margreta Christensdoter .. Medelst swaghet döpt samma dagh hemma. Faddrar: Mons: Nils Juul och Mons: Jöns Gerdtson, Comm: Rasmus Christophersons hustru, 2. Sahl. Hellie Torgersons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 429 1704-11-20 1704-11-23 K Marta .. Samneröd x/Samneröd, Bäve Bonde Bryngel Anderson H. Anna Sweningsdoter .. Döpt här i kyrkian af Hr Willum. 1. Olof Olofson, 2. Börge Anderson, 1. Anders Toresons hustru, 2. Barbro Nilsdotter i Samnerö. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 430 1704-12-02 1704-12-04 M Daniel .. Uddewalla Uddevalla Borgare Essbiörn Swenson H. Karin Olofsdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Anders Christenson, 2. Jacob Snidker, 1. Jöns i Bårödz hustru, 2. Bengt Skräddars hustru, 3. Nils Skräddars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 431 1704-12-06 1704-12-09 M Swen .. Uddewalla Uddevalla Bonde Olof Swenson H. Britta Olofsdotter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Michäel Börgeson, 2. Olof i Hungerhult, 3. Nils Jonson, Comm: Jon Skomakars hustru, 2. Anders Christensons hustru, 3. Hans Rottz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 432 1704-12-16 1704-12-19 M Morten .. Uddewalla Uddevalla .. Rasmus Mortenson H. Jngeborg Germunsdotter .. Döpt af Hr Bartel. 1. Olof Arfwesson, 2. Jacob Månson, 1. Jacob Bengtsons hustru, 2. Borgela Nilsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 433 1704-12-19 1704-12-22 K Börta .. Uddewalla Uddevalla Smed Håckan Larsson H. Rangela Jacobsdotter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. M: Fridrich Skultz, 2. Lars Skomackar, 3. Jöns i Dagziärd, 1. Olof Smedz hustru, 2. Anders Andersons hustru, 3. M: Swen Skrädddars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 434 1705-01-04 1705-01-04 M Hans .. Uddewalla Uddevalla Borgare Rear Påfwelson H. Maren Olofsdoter .. Tvilling. Medelst swaghet döpt hemma samma dagen om aftonen af Hr Willum Brun, der til woro faddrar: 1. Pehr Söfrenson, 2. Alexander Herman, Rådhman Pähr Bryngelsons hustru, Anders Lijnborgh, Clas Klåckars hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Marta Anders Dahlbos.
Uddevalla (O) 1700-1724 435 1705-01-04 1705-01-04 K Regina .. Uddewalla Uddevalla Borgare Rear Påfwelson H. Maren Olofsdoter .. Tvilling. Medelst swaghet döpt hemma samma dagen om aftonen af Hr Willum Brun, der til woro faddrar: 1. Pehr Söfrenson, 2. Alexander Herman, Rådhman Pähr Bryngelsons hustru, Anders Lijnborgh, Clas Klåckars hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Marta Anders Dahlbos.
Uddevalla (O) 1700-1724 436 1705-01-16 1705-01-16 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Glasmästar Måns .. H. Malij Andersdotter .. Medelst swaghet döpt hemma af Hr Bartel. 1. Christen Olsson, 2. Pähr Hahl, 1. Håkan Andersons hustru, 2. Gunmun Murmestars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 437 1705-01-20 1705-01-22 K Karin .. Kåröd x/Kåröd, Lane Ryr .. Tomas Olofson H. Karin Biörnsdotter .. Döpt af Hr Willum. 1. Olof Biörnson i Swinebohult, 2. Larss Olofsson i Kåröd, 3. Olof Larson i Fossbohl, 1. Britta Larss Biörnsons i Swinbohult, 2. Karin Bengt Olofssons i Kåröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 438 1705-01-.. 1705-01-22 K Marta .. Racknebo x/Raknebo, Bäve Dragoun Anders Sweningson H. Karin Torbiörnsdoter .. 1. Pehr Jönson i Racknebo, 2. Håkan Anderson ibm, 3. Håkan Clason ibm, Comm: Anna Jons i Lönstagen, 2. Marta Johan Pährsons i Racknebo, 3. Sissela Andersdoter ibm, 4. Gertru Pehrsdoter i Kodebacken. Hr Willum.[döpte] Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 439 1705-01-.. 1705-01-22 M Swen .. Bräcke x/Bräcke, Bäve Bonde Nils Pährson H. Marta Swensdotter .. 1. Jöns Jacobson i Bräcke, 2. Larss Börgeson ibm, 3. Börge Erichson ibm. 4. Olof Pährson ibm, 1. Karin Nils Swensons i Brodten, 2. Anna Pährsdotter i Brecke. Hr Willum. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 440 1705-01-19 1705-01-22 M Anders .. Buane på Ryren x/Buane, Lane Ryr Bonde Olof Anderson H. Britta Torbiörnsdotter .. 1. Nils Anderson i Röd, 2. Halfwor Andersson ibm, 3. Biörn Halfworson i Skiälröd, 1. Pehr Olofsons hustru i Orqwissla, 2. Karin Hansdotter i Normanneröd. Döpt af Hr Willum Brun. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 441 1705-01-26 1705-01-29 K Kirstin .. Brecke x/Bräcke, Bäve Bonde Haral Erichson H. Kirstin Pehrsdoter .. 1. Rasmus Swenson i Esperöd, 2. Nils Rearson i Kuröd, 3. Tore Anderson i Samneröd, 1. Hermun i Kuröds hustru, 2. Swen Nilson i Esperödz qwarns hustru, 3. Olof Hanssons hustru i Kuröd, 4. Pähr Pährsons hustru i Esperöd qwarn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 442 1705-02-23 1705-02-26 K Jngeborg .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Nils Swenson H. Marta Andersdotter .. Döpt af Hr Willum. 1. Håka Funcke, 2. Sven Jonsson, 3. Olof Nilson i Esperöd qwarn, 1. Bryngel Månsons hustru, 2. Ryttaren Pähr Andersons hustru, 3. Elij Börgesdoter i Esperöd, 4. Marta Swensdotter i Esperöd qwarn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 443 1705-02-.. 1705-02-28 M Olof .. Fagerhult och Ryr sochn x/Fagerhult, Lane Ryr .. Nils Håkonson H. Britta Larsdotter .. 1. Soldat Rasmus Nilsson Fagrell, 2. Anders Gustafsson, 3. Tore Rasmuson, 1. Karin Halfwor Rasmusses i Fagerhult, 2. Britta Rasmusdotter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 444 1705-02-28 1705-03-01 M Nils .. Uddewalla Uddevalla Skräddare Nils Biörnson H. Marta Rasmusdotter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Olof Snidker, 2. Olof Tolleson, 3. Bengt Skräddare, 1. Essbiörn på Hörnetz hustru, 2. Swen Bryngelsons hustru, 3. Anders Skomackars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 445 1705-03-01 1705-03-03 M Rassmus .. Uddewalla Uddevalla Snidkare Olof Olofson H. Brita Larsdotter .. Döpt af Hr Willum B. 1. Hans Olofson, 2. Essbiörn på Hörnet, 3. Morten Jonson, 1. Jon Larssons hustru, 2. Jngemårs hustru, 3. Swen Bryngelsons hustru. Döde Mortensmesse Ao 1705. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 446 1705-..-.. 1705-03-01 M Olof .. Ödegården x/Ödeg. u. Brattås, Bäve .. Olof Olofson .. .. .. .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Hans Torkels, 2. Gabriel i Ödegården, 1. Erick hustru i Nöte, 2. Olof Swens hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 447 1705-..-.. 1705-04-03 K Karin .. Ugglehult x/Uggelhult, Bäve .. Lars Håckonson .. .. .. .. 1. Anna Hansdotter i ??, 2. Karin Olofsdotter, 1. Anders Pährson i Ugglehult, 2. Hans Andersson. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 448 1705-..-.. 1705-04-22 M Jon .. .. .. Olof Jacobsson Ryttare H. Marta Andersdotter .. Af Hr Willum Brun. 1. Jöns i Daxiröd, 2. Erick Tolvson, 1. Nils i Kiroas? hustru, 2. Anna. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 449 1705-..-.. 1705-04-22 M Anders .. .. .. Anders Siöt? .. Marta Månsdotter .. Af Hr Willum. 1. Olof Jons., Swän Swänson, 1. Jngbor Anders. i Fagerhult, 2. Anna i Listaskogen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 450 1705-..-.. 1705-05-04 K Barbro Heidemarck .. .. .. .. .. .. .. Döptes af W. Brun. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 451 1705-..-.. 1705-05-08 K Johanna .. Ramseröd x/Ramseröd, Bäve .. Anders Jonson H. Sisela Swänningsdotter Af Hr Willum Brun. 1. Anders Anderson i Glimming, 2. Anders Pärson i Groröd, 3. Tore Anderson, 1. Anders Toresons hustru i Samneröd, 2. Jacob Olssons i Samneröd, 3. Elofs hustru i Ramm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 452 1705-..-.. 1705-09-24 K Anna .. Ughult? x/Uggelhult, Bäve .. Lars Johanson H. Kari Olsdotter .. 1. Hans Ols i Röö, 2. Anders Pärson i Ughult, 1 Gertru Hokansdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 453 1705-..-.. 1705-09-18 K Jngbor .. Lerdahlen x/Lerdalen, Lane Ryr .. Swen Larson H. Anna Bartelsdotter .. Döpt i Uddevalla af Hr Mag: och Past: 1. Hel Larson, 2. Hans Helieson ibm, 1. Kirsti Larsdotter, 2. Anna Pärsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 454 1705-..-.. 1705-09-29 K Dörtj .. .. .. Wollmer Fyrenhaber Feurenhaber H. ?? Möller .. Af Hr Bartel. 1. Pähr Anders, 2. M: Erich Floberg, 1. Mäster Fredrich hustru, 2. Clas Påfwelsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 455 1705-..-.. 1705-10-02 K Anna .. .. .. Petter Gram Madam Mallena Bage [Bagge] .. Döpt af Hr Magister och Pastor. 1. Tulnaren Wallenström, 2. Matthias Rodde, 3. Pähr ??, 1. Ellicka Pährsdotter, 2. Påske Pehrsons hustru, 3. Anders Skougs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 456 1705-..-.. 1705-10-02 M Swän? .. .. Hr Bängt Åderwall H. Catrina Wärner .. Döpt af Magister och Pastor. 1. Hr Wellum Brun, 2. Elias Spak, 3. Jörn Wärner, 1. Hr Bartels hustru, 2. Casten Wärners hustru, 3. Erich Marcusons? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 457 1705-..-.. 1705-10-08 M Anders .. .. Skeppern Erich Anderson Fru .. .. .. Hemmadöpt af Hr Pastor. 1. Anders Skoug, 2. Arfwe Johanson, 1. Rådman Lidbärgs hustru, 2. Elias Spaks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 458 1705-..-.. 1705-10-11 K Margreta .. .. .. Willum Broman H. Catrina Albretzdotter .. Döpt af Hr Frans. 1. Hans Erickson, 2. Hindrick Månson, 1 Jonnas Wännerqwists hustru, 2. Maria Pehr Anders. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 459 1705-..-.. 1705-10-27 M Petter .. .. .. Torckel Anderson H. Ulla Brask .. Döpt af Hr Frans. 1. Hågan Anderson, 2. Jon Olufson, 1 Anders Olufs hustru, 2. Lieutenant Ströms hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 460 1705-..-.. 1705-10-27 K Margretta .. .. .. [Gregorius] Michelsson H. Anna Lemmick .. 1. Lars Lemmick, 2. Nils Olufson, 1. Mäster Fredricks hustru, 2. Arfwe Lijnbergz, 3. Magnus Olofsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 461 1705-..-.. 1705-11-17 O .. .. .. .. Erick Olofson H. Gu?? .. .. 1. Jonnas Gulsmed, 2. ??, 3, Johan Olufson, 1. Rådman Påske Persons hustru, 2. Casten Wärners hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 462 1705-..-.. 1705-11-17 M Jacob .. .. .. Swän Swänson H. Kari Helijesdotter .. Döpt af Hr Frans. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 463 1706-..-.. 1706-01-07 K Anna .. Krokwattnet Krokevattnet, Uddevalla .. Jöns Torbiörnsson H. Kirsti Swensdotter .. Döpt i Uddevalla kyrkia af Hr Frantz Renectius, der til woro faddrar: 1. Oluf Andersson fr. Gnällen, 2. Jon Olsson i Skogen, 3. Mass ?? i Krokwattnet, 1. Marta       Bängdzdotter i Säterbo, 2. Jons hustru på Krokwattnet, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Börta Jönsdoter på Gnällen.
Uddevalla (O) 1700-1724 464 1706-..-.. 1706-01-25 K Marta .. Gnellen Gnällen, Uddevalla .. Oluf Andersson .. Gunella Söfrensdoter .. Döpt här i staden af Hr Frantz Reneccius. 1. Tore Hansson, 2. Jöns Torbiörnson, 3. Jon Larson Swartebäcken, 1. Pehr i Krockwattnetz hustru, 2. Elssa på Hörnet, 3. Kari Olsdoter i Gnällen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 465 1706-..-.. 1706-01-28 K Gierdty? .. Uddewalla Uddevalla Hr Borgmästare Lars Silentz Madame Maria Larsdotter [hon hette Andersdotter WÄ] .. Döpt af Hr Pastoren hemma i huuset, der til woro faddrar: 1. Hr Rådm. Samuel Reuterberg, 2. Hr Rådm. Peder Schoug, 3. Hr Not. Oluf Husen, 1. Hr Rådm. Liedbergs hustru, 2. Organistens hustru, 3. Hr Rådm. Sam. Reuterbergs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 466 1706-..-.. 1706-01-29 K Maria Anna .. Uddewalla Uddevalla Tullförvaltare Hr And. Wallenström Mad. Maria Holst .. Döpt af Hr Pastoren. 1. Hr Capiten i Groröd, 2. Hr Påske Person, 3. Hr Rådm. P. Schough, 1. Hr Rådm. Joh: Holsts hustru, 2. Rassmus Christophers hustru, 3. Nils Bagges hustru, 4. Hr Controleur Mich: Dahlkars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 467 1706-..-.. 1706-02-12 M Nills .. .. .. Jon Jacobson H. Gundella Nillsdoter .. Döpt af Hr Comminister. 1. Jon Anderson, 2. Eluf Rassmusson, 1. Marta Olssdotter, 2. Jngebor Swensdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 468 1706-..-.. 1706-02-20 K Marta .. Uddewalla Uddevalla Smed Oluf Olsson H. Giertrud Larsdoter .. Döpt af Hr Bengt Dahlberg. 1. Hans Olsson, 2. Mårten Jonsson, 3. Larss Bengdtsson, 1. Jon Lars Hustru, 2. Essbiörn Svänss hustru, 3. Swän Bryngellssons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 469 1706-..-.. 1706-03-12 K Maria .. .. Uddevalla Swarfware Nills Larson H. Anna N:doter .. Döpt af Hr Comminister Brun. 1. Swen Pijhl, 2. Erich Färgare, 1. Linnicka Påfwelsdoter, 2. Britta Hindrichsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 470 1706-..-.. 1706-03-24 K Catrina .. Uddewalla? Uddevalla Skräddare Nils .. H. Lena N:doter .. Af Hr Frandz Reneccius. 1. Mäster Anders Mehrling, 2. Hans Andersson, 1. Anders Glimmingz hustru, 2. Abraham Tidemans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 471 1706-..-.. 1706-04-01 K Wibeka .. .. Rådm. Pehr Schoug Mad. Boel Liedberg .. Af Hr Fraandz Reneccius. 1. Arfwe Johansson, 2. Hr Petter Gram, 3. Hr Hans Frandson?, 1. Hr Rådm. Liedbergz hustru, 2. Tullnär Hr Wallenströms hustru, 3. Hr Påstmästarens Spaks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 472 1706-..-.. 1706-04-11 K Maria .. .. .. Pehr Olsson H. Karin Thoresdoter .. Af Hr Comminister Brun. 1. Håcka Anderson, 2. Torkell Andersson, 3. Måns Glassmester, 1. Christen Olssons  hustru, 2. Gunmun Murmäst. hustru, 3. Jon Olssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 473 1706-..-.. 1706-04-16 M Rear .. Sijgellhult x/Sigelhult, Bäve .. Erich Jönsson H. Kari Pehrsdoter .. Döpt af Hr Comminister. 1. Tord Torsson i Stora Ugglehult, 2. Tord Andersson, 1. Anders Bergz hustru ibm, 2. Anders hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 474 1706-..-.. 1706-04-22 M Larss .. Kiöperöd x/Köperöd, Lane Ryr .. Oluf Larsson H. Torbor ??doter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Oluf Rasmusson ibm, 2. Oluf Olsson ibm, 3. Gunnar Nillsson ibm, 1. Kari Gullriksdoter, 2. Lars Olssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 475 1706-..-.. 1706-06-05 M Oluf .. .. .. Pehr Pehrsson H. Anna Olsdoter .. Döpt af Hr Bengt Dahlbergh. 1. Pehr i Kållebråten, 2. Oluf Skomackare, 1. Biörn Snickars hustru, 2. Jacob Snickars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 476 1706-..-.. 1706-06-10 M Carl .. .. Mäster Anders Merling H. Elij Jonasdoter .. Döpt af Hr Willum Brun hemma i huset. 1. Hans Andersson, 2. Abraham Tideman, 3. Måns Glassmästare, 1. Sahl: Hr Pastorens hustru, 2. Hans Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 477 1706-..-.. 1706-07-12 M Nills .. Forssum x/Fossum, Bäve .. Anders Hansson Nyckell H. Gunella Månsdoter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Thore Hansson, 2. Nills Nillsson, 3. Pehrs dreng i Forssum, 1. Anna Pehrsdoter, 2. Oluf i Samneröds hustru, 3. Kiersti Assmunsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 478 1706-..-.. 1706-08-18 K Maria .. .. .. Arfwe Boman H. Börta Rijck? .. Döpt af Högwyrdige Hr Magister Parnovius. 1. Hr Öfwerst Weinholtz, 2. Hr Lagman Kock, 1. Hr Rådman Arfwid Lidbergs hustru, 2. ?? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 479 1706-..-.. 1706-08-24 M Oluf .. .. Uddevalla Skräddare Anders Olsson H. Anna Nillsdoter .. Af Hr Willum Brun. 1. Pehr i Kållebroten, 2. Oluf i Strand, 1. Pehr Pers hustru, 2. Bengdt Skräddars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 480 1706-..-.. 1706-09-15 K Margreta .. .. .. Willum Broman H. Kari Allbrechtsdoter .. Af Hr Comminister Brun. 1. Hans Erichsson, 2. Hindrich Månsson, 1. Jonas Wännerqwists hustru, 2. Pehr Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 481 1706-..-.. 1706-09-17 M Måns .. .. Sahl. Måns Pehrsson H. Britta Zachrisdoter .. Döpt hemma af Hr Bengt Dahlberg. 1. Rasmus Christophersson, 2. Måns Johansson, 1. Christen Ols hustru, 2. Johanna Zachrisdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 482 1706-..-.. 1706-09-19 M Nills .. .. .. Anders Swäningson H. Kari Torbiörnsdoter .. Af Hr B. Dahlberg. 1. Hellgie i Grinhult, 2. Håcka i Racknebo, 3. Lars Hansson, 1. Britta Jonsdoter ibm, 2. Britta Andersdoter ibm, 3. Kari Nillsdoter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 483 1706-..-.. 1706-09-23 M Mattias .. Skiöfde x/Skövde .. Daniel Larsson H. Rangella Larsdotter .. Hemma i Skiöfde. Döpt af Hr Willum. 1. Swen Andersson af Skiövde, 2. Swen Andersson i Maristad, 1 Kari Abrahamsdoter i Schiöfde, 2. Anna Hansdoter i Marijstad. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 484 1706-..-.. 1706-09-24 K Marta .. .. Snickare Oluf Olsson H. Jngebor Larsdotter .. Af Hr Bengt. 1. Oluf Mårtensson, 2. Lars Bengdtsson, 1. Jon Lars hustru, 2. Essbiörn Swens hustru, 3. Swen Bryngells hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 485 1706-..-.. 1706-10-01 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Hr Comminister Willh. Brun H. Catharina Fehman .. Döpt hemma af Hr Bengt Dahlberg. 1. Christen ??, 2. Gabriell Stiernberg, 1. Hr Tullnär Wallenströms hustru, 2. Hr Lieutnant Ströms hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 486 1706-..-.. 1706-10-05 K Anna .. .. .. Jfwer Rassmusson H. Krist. Jonsdoter .. Döpt hemma af Hr B. Dahlbergh. 1. Zone Pehrson, 2. Alexander Hermansson, 3. Oluf i Strand, 1. Hr M: Wallgrens hustru, 2. Rear Påls hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 487 1706-..-.. 1706-10-06 K Maria .. .. .. Christopher Rassmusson H. Catrina Wandelin .. Af Hr B. Dahlberg. 1. Hr Vice Borgmäst. Bagge, 2. Hr Rådman Pehr Bryngelsson, 3. Rasmus Christophersson, 4. Hr Hans Wandalijn, 1. Hr Tulln. Wallenströms hustru, 2. Hr Anders ??sons hustru, 3. Hr Rådman Lemmicks hustru, 4. Hr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Nills Bagges hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 488 1706-..-.. 1706-10-07 M Swän .. Nycklåhs x/Nyckelås, Bäve .. Oluf Arfwesson H. Malij Arfwesdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Hans i Bulij, 2. Gabriel i Ödegården, 3. Börge i Bulij, 1. Nills Nillssons hustru, 2. Jacobs hustru ibm, 3. Börges doter ibm, 4. Eriches doter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 489 1706-..-.. 1706-10-07 K Brita .. Kuröd x/Kuröd, Bäve .. Lars Larsson H. Giertrud Jacobsdoter .. Af Hr B. Dahlberg. 1. Oluf Jacobsson i Sigellbo 2. Swän Larsson i Dallene, 1. Anna Jacobsdoter i Röö, 2. Jngebor Torsd. i Kuröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 490 1706-..-.. 1706-11-01 K Margreta .. .. .. Johan Molijn H. Maria Jönsdotter .. Döpt af hr B. Dahlbergh. 1. Rear Pålsson, 2. Hans Andersson, 3. Jöns Jönsson, 1. Pehr Söfrens hustru, 2. Fredrich Jöns hustru, 3. Christopher Rassmussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 491 1706-..-.. 1706-11-28 M Johan Hindric .. .. Hr Arfwid Johansson H. Boell Bagge .. Döpt af Hr B. Dahlbergh. 1. Hr Petter Gram, 2. Hr And. Schoug, 3. Hr Hans Arfwedson, 4. Hr Bengt Johansson, 1. Sahl. Jon Bengdtz efterlefwerska, 2. Hr Rådm. Arfwe Liedbergs hustru, 3. Hr P. Schougs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 492 1706-..-.. 1706-11-29 K Jngebor .. .. Hr Oluf Dahlekar H. Jngebor Markusdoter .. Döpt hemma af Hr Bengt. 1. Mäster ??, 2. Oluf Marckusson, 1. Hustru Blansseflor Fridrichs, 2. Erich Marckussons hustru, 3. Lieutenant Ströms hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 493 1707-..-.. 1707-01-14 K Britta .. Uddewalla Uddevalla Mäster Fridrich Schultz H. Jngebor .. .. Af Hr Bengt Dahlbergh. 1. Sven Gullsmed, 2. Håkan Smed,   1. Johan Snickars hustru, 2. Stockholms Skomack. hustru, 3. Oluf Smeds hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 494 1707-..-.. 1707-01-20 K Christina .. Uddewalla Uddevalla Hr Jnspector Petter Altin H. Maria Clasdoter .. Af Hr Bengdt Dahlberg. 1. Hr Mattias Rodhe, 2. Cornelius Önnerman, 1. Sahl. Contral. Dallkars hustru, 2. Påstmäst. Spaks hustru, 3. Hr And. Schougz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 495 1707-..-.. 1707-01-20 M Nills .. .. .. Torbiörn Nilsson H. Anna Biörnsdoter .. Döpt af Hr Frandtz Reknecius. 1. Hermun i Kuröd, 2. Oluf i Esperöds qwarn, 3. Nills Andersson i Biörbäck, 1. Pehr i Kuröds hustru, 2. Elufs i Ramsseröds hustru Jngebor Erichsdoter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 496 1707-..-.. 1707-01-25 M Johan .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve .. Jon .. H. Estri Andersdotter .. Af hr Bengt. 1. Jon skomackare, 2. Oluf Pehrsson, 3. Pehr Pehrsson, 1. Zara i Bratteröd, 2. Oluf Pehrs hustru, 3. Pehr i Kullens hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 497 1707-..-.. 1707-01-25 M Anders .. Bråten x/Bråten, Bäve .. Nills Swensson H. Kari Nillsdoter .. Döpt af Hr Comminister hemma uti Bråten. 1. Eric ??, 2. Anders Essbiörnsson i Fagerhult, 3. ?? ??son i Kullen, 1. Olufs hustru i ??, 2. Nills hustru i Bräcke. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 498 1707-..-.. 1707-01-25 K Anna .. Biörbäck x/Björbäck, Bäve .. Nills .. H. Gunnella Larsdotter .. Af Hr Willum Brun. 1. Hermun i Kuröd, 2. Sochne skomackar, 1. Lars i Fagerhults hustru, 2. Jöns hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 499 1707-..-.. 1707-01-30 M Anders .. Kållebråten x/Kållebråten, Lane Ryr .. Pehr Andersson H. Len Pehrsdotter .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Mästar Freidrich Sejdentopf, 2. Christopher Tack, 3. Erich Färgare, 1. Pehr ?? hustru, 2. Nils Styremans hustru, 3 Mäster Johan Lundz hustru, 4. Erich Flobergs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 499 1707-01-30 M Petter .. Kållebråten x/Kållebråten, Lane Ryr .. Pehr Andersson H. Len Pehrsdoter Oächta. Döpt af Hr Willum Brun. Mäster Freidrich Sejdentopf, Christopher Tack, Erich Färgare, ?? hustru, Nils Styremans hustru, Mäster Johan Lundz hustru, Erich Flobergz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 500 1707-..-.. 1707-02-04 M Jfwer .. ?? .. Pehr Jfwersson H Britta ?? .. Döpt af Hr Willum Brun. 1. Tore Hansson, 2. Pehr i Tolleröd, 3. Tålle ??, 1. Pehr Ols hustru, 2. Pehr Pehrs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 501 1707-..-.. 1707-02-05 M Erich .. .. .. Nills Swänsson H Marta Andersdoter .. Af Hr B. Dahlberg. 1. Swän i Essperöd, 2. Börge ibm, 3. Lars ibm, 1. Oluf Jonssons hustru ibm, 2. Marta Swänsdoter ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 502 1707-..-.. 1707-02-10 M Anders .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve .. Jacob Jönsson H Marta Jonsdoter .. Döpt af Hr Willum B. 1. Oluf Smedh, 2. Jon i Fagerholt, 1. Anders hustru i Fagerhult, 2. Elij Torstensdoter i Listaskogen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 503 1707-..-.. 1707-02-25 M Anders Ludwik .. .. .. Christopher Tack H. Edla Classdoter Fossberg .. Döpt af Hr Dahlberg. 1. Hr Borgmäst. Silentz, 2. Hr     Hans Arfwesson, 1. Brita ??, 2. Kari Skott. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 504 1707-..-.. 1707-02-26 K Britta .. Grässkiär x/Gräskärr, Bäve .. Oluf Swänsson H. Marta Larsdoter .. Döpt af Hr Willum. 1. Oluf Jonsson i Grässkiär, 2. Lars Anders Hansson, 2. Thore Gunnarsson i Kuröd, 1. Elij Larsdoter i Gräskiär, 2. Gunnella Thorbiörnsdoter i Kuröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 505 1707-..-.. 1707-02-28 M Gabriell .. .. .. Gabriell Stiernberg H. Margreta Hammar .. Döpt af Hr Dahlberg. 1. Christen Hammar, 2. Carsten Werner, 3. Hans Arfwedson, 1. Dorothea Werner, 2. Maria ?? Lemmick. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 506 1707-..-.. 1707-03-05 M Nicklas .. .. Hr Rådman Johan Holst H. Magdalena Bagge .. Döpt af Hr Magister. 1. Hr Rådman Schoug, 2. Arfwed Johansson, 3. Hr Peder Gram, 1. Hr Nills Bagges hustru, 2. Lars Lemmicks hustru, 3. And. Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 507 1707-..-.. 1707-03-05 K Jngebor .. .. .. Erich Marcusson H. Marichen Stiernberg .. Döpt af Hr Magister Parnovius. 1. Hr Påstmästaren Spaak, 2. ?? Werner, 3. Gabriell Stiernberg, 1. Hr Lieutn. Ströms hustru, 2. Skiep. Anders Hanssons hust., 3. Olof Dallkars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 508 1707-..-.. 1707-03-29 K Catharina .. .. .. Lars Jockum[son Lemmick] H. .. .. .. Döpt af Hr Magister Parnovius. 1. Rådman Bergerus Nilsson, 2. Pehr Swensson, 3. Nils Bagge, 1. Hans Arfweds hustru, 2. Magnus ?? hustru, 3. Anders Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 509 1707-..-.. 1707-04-03 K Sara .. .. .. Pehr Hansson H. Ällicka Hansdotter .. Hemmadöpt af Hr Bengt Dahlberg. 1. Jonas Gulsmed, 2. Hans Erichsson, Qf 1. Karin Bromans, 2. Jännika Swensdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 510 1707-..-.. 1707-04-04 K Johan Henrick .. .. .. Alexander Hermunsson H. .. .. .. Hemmadöpt af Hr Bengdt Dahlbergh. F 1. Swen Pehrsson, 2. Rear Påfwelsson, Qf 1. Maria Jochumsdotter, 2. Karin Pehrsdotter, 3. Jwar Rassmussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 511 1707-..-.. 1707-04-21 K Börta .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve .. Olof .. H. Marta Pärsdotter .. Döpt af Hr Comministern. F 1. Johan Pehrsson Racknebo, 2. Olof Nilsson på Engebacken, 3. Pehrs dräng på Engebacken, Qf 1. Pehrs hustru på Engebacken, 2. Nilses hustru på Engebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 512 1707-..-.. 1707-04-25 K Jngebor .. .. .. Abraham Tideman H. Margretha Jonasdotter .. Döpt af Hr Comminister. F 1. Joen Andersson, 2. Swäning Håckanson, Qf 1. Torckell Anderssons hustru, 2. Håckas hustru Kollebroten. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 513 1707-..-.. 1707-04-27 K Mahli .. .. .. Olof Tollesson H. Marin N:dotter .. Döpt af hr Comministern. F 1. Olof Skomakare, 2. Anders Skomakare, Qf. 1. ?? Larssons hustru, 2. Jngemår Jonssons hustru, 3. Joen Skomackares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 514 1707-..-.. 1707-04-27 K Marta .. Gräskiärr x/Gräskärr, Bäve ?? ?? Larsson H. Elin?? ?? Af Hr Wilhelm hemma. Torbiörn i Biörbeck, Pehr i Tolleröd, Nilses hustru i Biörbeck, Martha ?? Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 515 1707-..-.. 1707-05-06 K Anna Christina .. .. Hr Rådman Samuel Rytterberg H. Älsa Andersdotter .. Af Hr Anders i Foshele döpt. F 1. Andreas Wallenström, 2. Elias Spak, 3. M: Erich Flobergh, Q:f 1. Hr Borgmästarens Lars Silentz hustru, 2. Hr Rådman Arfwed Lidbergz hustru, 3. Hr Rådman Pehr Schougz. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 516 1707-..-.. 1707-05-25 K Catharina .. Uddewalla Uddevalla Klädpressare Mäster Erich Floberg H. Brita [Krantzberg] .. Döpt af hr Comminister Willhelm Bruun. F:1. Hr Reuterberg, 2. Elias Spak, 3. Arved Johansson, Q: 1. Hr Borgmästar Lars Silentz hustru, 2. Hr Rådman Arved Lidbergz hustru, 3. Hr Rådman Pehr Schougz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 517 1707-..-.. 1707-06-03 M Lars .. Dahlarne x/Dalarna u. Brattås, Bäve .. Jöns .. H. Barbro .. .. Döpt i kyrckian af Hr Bengt Dallbergh. 1. Torkell Andersson, 2. Anders Ollson, 1. Olof Anderssons hustru, 2. Torbiörns hustru i Biörbäck. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 518 1707-..-.. 1707-06-03 K Jlin Elin .. .. .. Håcka Fonke H. Marin .. .. Döpt i kyrckian af Hr Bengt Dallbergh. 1. Måns Engön, 2.Lars Andersson, 3. Swen Torstensson, Q:1. Anderses hustru i Esperöd, 2. Swens hust. ibid. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 519 1707-..-.. 1707-06-03 O .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr Bengt Dallbergh.  [Blefwo 3 barn i kyrckian döpta...]  [Ingen anteckning om det tredje barnet] Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 520 1707-..-.. 1707-06-18 O .. .. .. .. Willhelm Bagge .. .. .. .. Blef af Hr B. Dahlberg hemma döpt. Inget angifwet ?? Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 521 1707-..-.. 1707-06-26 M Rassmus .. Tollere ?? .. Pehr .. H. Anna .. .. Döpt af Hr Willhelm i kyrckian.  F. Christens hustru i Hattedalen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 522 1707-..-.. 1707-06-30 M Pehr .. Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Nills .. H. Marta .. .. Döpt i kyrkian af Hr Wilhelm Brun. F:1. Jöns Jacobsson, 2. Börge Erichsson, 3. Olof Pährsson, Q:1. Karin Gundmundsdotter, 2. Nillses hustru på Bråten. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 523 1707-..-.. 1707-07-06 M Erich .. .. Skiepper Erich Andersson H. Helena .. .. Döpt af Hr Willhelm i kyrckian. F:1. Hr Borgmästaren Silentz, 2. Hr Rådman Arvid Liedberg, 3. Hr Handelsman Hans Arvedsson, Q:1. Hr Handelsman Arvid Johanssons hustru, 2. Hr Rådman Pehr Schougz hustru, 3. Styreman Jonas Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Ollsons hustru Sophia Andersdotter.
Uddevalla (O) 1700-1724 524 1707-07-08 1707-07-10 M Olof .. .. .. Swenning Håkanson H. Martha Nilsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Monsieur Biörn Wallbeck, 2. Nils Ollson, 3. Abraham Tideman, Q:f 1. Hr Anders Schougz hustru, 2. Jöns Perssons hustru, 3. Johan Femans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 525 1707-..-.. 1707-07-30 M Bastian .. Uddewalla Uddevalla .. Anders Bagge H. Margreta Jönssdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Parnovius. F 1. Handelsman Jöns Gierdtson, 2. Elias Andersson, 3. Lars Joachimsson Lemmick, Q:f 1. Hr Rådman Holsts hustru, 2. Hr Handelsman Arfwed Johanssons hustru, 3. Nills Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 525 1707-..-.. 1707-07-23 K Johanna .. Wid Kurödz qwarn x/Kuröd, Bäve .. Pehr .. H. Anna .. .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. F 1. Erich på Sijhlholt, 2. Nils Rearsson i Fossum, 2. Olof widh Esperöds qwarn, Q:f 1. Börtha widh Fossums qwarn, 2. Jngeborg Månsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 527 1707-..-.. 1707-08-09 M Olof .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve .. Pehr Hansson H. Jngrid Jönsdotter .. Döpt i kyrckian af Hr Willhem, F:1 Olof Hansson, 2. Olof Swensson, 3. Anders Larsson, Q:f 1. Angierd Jönsdotter, 2. Jngeborgh Hansdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 528 1707-..-.. 1707-08-11 K Anna .. .. ?? ?? ?? ?? Jngeborg ?? .. F 1. Olof Månsson, 2. Pehr Ollson, Q:f 1. Anna Swensdotter, 2. Anna Nillsdotter. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 530 1707-..-.. 1707-08-11 K Barbro .. .. .. Lars Andersson .. .. .. .. Blef döpt hemma af Hr Willhelm emellan Ottesången och Högmässan. F 1. Hans Andersson, 2. Gregorius Heigdemarck, 3. Abraham Timan, Qf .. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 531 1707-..-.. 1707-08-23 M Lars .. .. .. Johan Olofsson H. Maren .. .. Döptes i kyrckian af Comministern Hr Willhelmo.   F 1. Hr Påstmästaren Elias Spak, 2. Pehr på Kållebroten, 3. Erich Olofsson, 1. Biörn Snickares hustru, 2. Andhor .. hustru, 3. Pehr Perssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 532 1707-..-.. 1707-08-28 K Dordi? .. .. .. Hindrich Månsson H. Ellsa Hansdotter .. Döptes hemma af Hr Bengt Dahlberg. F 1. Anders Hansson, 2. Mäst: Jonas Gullsmedh, 3. Pehr Hansson, Q:f 1. Marichen Stiernbergh, 2. Anna Hansdotter Controleurens kiersta, 3. Karin Albretz, Willhelm Bromans kiersta. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 533 1707-..-.. 1707-08-31 K Britta Helena .. .. Styreman Anders Hansson H. Marichen Hällgiesdotter .. Döptes hemma i huset af Hr Mag: Parnovio. 1. Hr Lars Lemmih, 2. Nills Andersson på Strömen, 3. Hindrich Månsson, Q:f 1. Anna Hansdotter, 2. Helena Hansdotter, 3. Maria Lemmick, 4. Marichen Stiernberg. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 534 1707-..-.. 1707-08-31 K Börta .. Grorödh x/Groröd, Bäve .. Jacob Mattisson H. Anna Nilsdotter .. Döptes af Hr Mag: Parnovio hemma i prästgården. M:f 1. Olof Pehrsson, Q:F 1. Håckas hustru wijd Dahlarne. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 535 1707-..-.. 1707-09-03 K Anna Helena .. .. .. Nills Heman Hedman H. Johanna Rasmusdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Parnovio. M:f 1. Anders Wännerkwist, 2. Erich Olsson, 3. Johan Olofsson, Q:f 1. Christopher Rasmussons hustru, 2. Andhor Olofssons hustru, 3. Pher ??ons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 536 1707-..-.. 1707-09-16 K Caisa Regina .. .. Påstmästare [Elias] Spaak H. [Elisabet] [Wetterman] .. Döptes af Mag: Parnovio hemma. Mf 1. Hr Borgmästaren Lars Silentz, 2. Hr Anders Schough, Qf 1. Hr Jnspector Altins hustru, 2. Hr Rådman Liedbergz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 537 1707-..-.. 1707-09-30 K Jngeborg .. .. .. Joen Påfwelsson .. Margareta Pehrsdotter .. Döptes af Hr Mag: Parnovio i kyrckian. Mf 1. Hr Tullförwaltare Andreas Walldenström, 2. Hr Jöns Gierdtzon, 3. Anders Knape, Qf 1. Hr Arfwed Johanssons hustru, 2.  Magn: Wallengreens hustru, 3. Giöns N.N. Bårödh. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 538 1707-..-.. 1707-10-05 K Britta .. Stineröd ? .. Anders .. H. Gunnilla Gunnarsdotter .. Döptes af Hr Bengt i kyrckian. Mf 1. Anders Olofsson, 2. Swen Swensson, 3. Jöns Joensson, Qf 1. Fiskalens Liungvaldz hustru, 2. Anna Tollesdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 539 1707-..-.. 1707-10-06 K Karin .. .. .. Erik Hans H. Anna Börgesdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm. Mf Börgie Joensson, 2. Tolle Swensson, 3. Olof Swensson, Qf Bryngells hustru i Esperödh, 2. Nills Swenssons hustru ibm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 540 1707-..-.. 1707-10-11 K Kierstina .. .. Glassmestare .. .. H. Malin Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm Brun. Mf 1. Anders Larsson i Sund, 2. M: Anders Merling, Qf Swens hustru på Hörnet, 2. Torckel Anderssons hustru i Stensshullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 541 1707-..-.. 1707-10-14 K Jngeborg .. .. .. Zander Clausson H. Margreta Paulsdotter .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm. Mf Hr Hindrich Arfwedson, 2. Anders Skräddare, 3. Alexander Herman, Qf 1 Hr Bengt Dahlbergz hustru, 2. Nills Larssons hustru, 3. Biörn   Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 542 1707-..-.. 1707-10-15 K Elisabeth .. .. Hr Nills Bagge H. Catharina Holst .. Döptes i kyrckian af Hr Magister Parnovio. Mf 1. Hr Börge Bagge, Vice Borgmästare i Uddevalla, 2. Hr Lars Lemmick, 3. Hr Anders Joensson, Qf 1. Hr Tullförvaltarens Andreas Walldenströms hustru, 2. Hr Rådman Hollstz hustru. 3. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Hr Anders Bagges hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 543 1707-..-.. 1707-10-16 K Zidsela .. .. Hr Controleuren Cornelius Önnerman H. Anna Hansdotter .. Blef döpt af Hr Magister Parnovio i kyrckian. Mf 1. Hr Inspector Petter Altijn, 2. Hr Bengt Dahlberg, 3. Hr Rådman Holst, 4. Hr Rådman Pehr Schoug, 5. Hr Gabriel Stiernberg, Qf 1. Hr Tulförv. Andreas Walldenströms hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p 2. Hr Vice Borgmästarens hustru, 3. Hr Erich Marcussons hustru, 4. Styremannen And: ?? sons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 544 1707-..-.. 1707-10-25 M Allbreth .. .. .. Willhelm Broman H. Karin Allbretzdotter .. Blef döpt i kyrckian af Hr Mag: Parnovio. Mf 1. Skep. Knape, 2. Hans Visiteur, 3. Jonas Wennerqwist, Qf 1. Pehr Hanssons hustru, 2. Visit: Hindrich Månssons hustru, 3. Hindrichz hustru i Hohlan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 545 1707-..-.. 1707-11-01 K Börta .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve .. Anders Esbiörnsson H. Anna Pehrsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm. Mf 1. Olof Joensson, 2. Lars Joensson, 3. Jacob Esbiörnsson, Qf 1. Jngeborg Pehrsdotter, 2. Jngeborg Pehrsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 546 1707-..-.. 1707-11-02 M Joen .. .. Trägårdsmässtare Joen .. H. Kierstin N:dotter .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm Brun. Mf 1. M: Jonas Gulldsmedh, 2. Anders Snickar, 3. Olof Hofwålsson, Qf 1. Daniel Callmanders hustru, 2. Jöns Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 547 1707-..-.. 1707-11-08 M Anders .. .. Hr Rådman Pehr Schoug Mad: Boel Liedberg .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Parnovio. Mf 1 Rådman Liedbergh, 2. Rådman Påske Pehrsson, 3. Anders Schau, Qf 1. Hr A. Walldenströms hustru, 2. Hr Arfwe Johanssons hustru, 3. Fehmans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 548 1707-..-.. 1707-11-09 M Andreas .. .. Borgmästare Lars Silentz Mad: [Maria] Crantzenberg [Andersdotter] .. Döptes hemma af Hr Mag: Parnovio. Mf 1. Rådman Pehr Schau. 2. Hr Påstmäster Elias Spaak, Qf 1 Rådman Liebergz hustru, 2. Klädespressaren Erich Floberghs hustru Britta. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 549 1707-..-.. 1707-11-09 M Andreas .. .. Besökaren Anders Glimming H. Jngeborg Larsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm Bruun. Mf 1. Hr Matthias Rodhe, 2. Hr Rectoren Hans Wandaljn, 3. Zone Pehrsson, Qf 1. Hr Inspector Petter Altijns hustru, 2. Casseurens Lars Larssons hustru, 3. Hr Matthis Rodhes syster. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 550 1707-..-.. 1707-11-22 K Christina .. .. Wachtmästare Lars Strömberg H. Margreta Olofzdotter .. Döpt af Hr Willhelm i kyrckian. Mf 1. Mäst: Jonas Gulldsmedh, 2. Mons: Ambiörn Olofsson, 3. Mons: Olof Arfwedsson, Qf 1. Mäst: Erick Flobergs hustru, 2. Visiteurens Hendrick Månssons hustru, 3. Herman Olofssons Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 551 1707-..-.. 1707-11-27 K Margreta .. .. .. Swen Larsson H. Anna Olofsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm Brun. Mf 1. Giöran Werner, 2. Gunmund Muurmester, Qf 1 Casseurens Lars Larssons hustru, 2. Pehr Olofssons hustru, 3. Anders Krabbes hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 552 1707-..-.. 1707-11-27 M Pehr .. Rosseröd? x/Råsseröd, Bäve .. Olof Andersson H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 553 1707-..-.. 1707-11-29 M Olof .. Nöthullt x/Nöthult, Bäve .. Tord Larsson H. Olug .. .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm Brun. Mf 1. Swen Joensson i Esperöd, 2. Joen Arfwedson på Lijan, Qf 1. Christin Pehrsdotter i Nordmanneröd, 2. Anderses hustru i Nödhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 554 1707-..-.. 1707-12-04 M Nicolaus .. .. Mäster Anthonius Krijsekopf H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm Brun. 1. Erich Floberg, 2. Monsieur Abram Tideman, 3. Mäst: Erich Aulijn, Qf 1. Lars Larssons hustru, 2. Giöran Werners hustru, 3. Torkell Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 555 1707-..-.. 1707-12-06 M Carl .. .. Mäster Anders Merling H. Jlin Elin Jonsdotter .. Döpt af Hr Mag: Parnovio. Mf 1. Abraham Tideman, 2. Mäster Antonius Krijsekop, 3. Måns Glasmästare, Qf 1. Lars Larssons hustru, 2. Nills Olssons hustru i Bulij, 3. Hans Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 556 1707-..-.. 1707-12-07 M Magnus .. .. Skomakare Hans Larsson ? H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm. Mf 1. Olofz hustru på Lijan, 1. Lars Snidkars hustru och en Bonde hustru Dito, 3. Manfolckzfaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 557 1707-..-.. 1707-12-09 M Magnus .. .. .. Erich Aulijn H. Elisabeth Rijga .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm Bruun. Mf 1. Mäst: Fridrik Seidentop, 2. Mäst: Antonius Krijslekop, 3. Pehr Hansson, Qf 1. Mäst: Erich Flobergs hustru, 2. Christopher Tacks hustru, 3. Hindrich Christensons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 558 1707-..-.. 1707-12-14 M Måns .. Groröd x/Groröd, Bäve .. ?? .. H. Borta .. .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm.  3 Manfolcks faddrar och 4 Qwinfolcksfaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 559 1707-..-.. 1707-12-16 M Hans Didrich .. .. Hr Skieppar Anders Knape H. Gunnilla N:dotter .. Döptes hemma af Hr Magister P: Mf 2:ne Skippere ifrån Halland, Qf ?? Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 560 1707-..-.. 1707-12-18 M Erick .. .. Hr Handelsman Jonas Wennerqwist H. Mätta Jönsdotter .. Döptes hemma  M. P: Mf 1. Hr Pehr Söfrensson, 2. Andohr Olofsson, Qf 1. Sahl. Contraleurens Enckia, 2. Christian Uthfalls hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 561 1707-..-.. 1707-12-20 K Marta .. .. .. Swen Olofson H. Kirstin ??dotter .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm. Mf 1. Anders Claesson, 2. Ambiörn Olofsson, 3. Olof Skomakare och 3 Qwinfolcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 562 1707-..-.. 1707-12-20 K Anna .. .. ?? Swen Joensson H. Kirstin Börgiesdotter .. I Hr Willhelms huss, men för mig intet angjfwet. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 563 1707-..-.. 1707-12-20 M Arfwed .. .. Hr Hindrich Arfwedsson H. Maria Hammar .. Döptes hemma af Hr Mag: Parnovio. Mf 1. Hr Hammar, 2. Hr Anders Joensson, 3. Hr Magnus Wallengreen, 4. Zander     Classon, Qf Hr Stiernbergs hustru, 2. Hr Goritz Schröders hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 564 1707-..-.. 1707-12-24 M [son] .. .. .. Simon Hellgiesson H. Kierstin N:dotter .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm. 3 Manfolckz och 2 Qwinfolckz faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 565 1707-..-.. 1707-12-30 M Andreas .. .. .. Mårten ?? H. Marta Joensdoter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 3 Manfolckz och 2 Qwinfolcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 566 1708-..-.. 1708-01-09 M Andreas .. .. .. Joen ??ohlman H. Jlin [Elin] N:dotter .. Döptes af Hr Willhelm Brun och förmedelst deras fattigdom kände de intet ?? några manfolcks faddrar förrän de kommo i kyrckian med barnet då Hr vice Borgmästaren, Rådman Pehr Bryngelsson, Hr Matthias Rodhe ??. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 567 1708-..-.. 1708-01-15 M Lars .. .. Smed Olof .. H. Giertru Larsdotter .. Döptes af Hr Willhelm i kyrckian. Mf 1. Hans Torckelsson, 2. Anders Erichsson Grafwer, 3. Lars Joensson, Qf 1. Fridrick Bödkers hustru, 2. Alexander Hermans hustru, 3. Håka Smedz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 568 1708-..-.. 1708-01-04 M Olof .. .. .. Nills Schröder H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. Mf 1. Olof Snidker, 2. Markus på Hagarna, 3. Christian Fabian  Qf 1. Esbiörn Swenssons hustru, 2. Swen Bryngelssons hustru, 3. Anders Graans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 569 1708-..-.. 1708-01-26 K Ellsa .. .. Hr Johan Fehman H. Karin Andersdotter .. Döptes hemma i deras huus af Hr Mag: Parnovio. Mf 1. Hr Andreas Walldenström, 2. Hr Willhelm, 3. Hr vice Borgmästar Börge Bagge, 4. Goritz Schröder, Qf 1. Hr Rådman Liedbergs hustru, 2. Hr Rådman Påske Pehrssons hustru Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Hr Rådman Pehr Schaugz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 570 1708-..-.. 1708-01-29 K Christina .. .. .. Anders Andersson H. Börta Hansdotter .. Döptes i kyrckian af Hr W. Brun. Mf 1. Mäster Zone Pehrsson, 2. Håka Smedh, 3. Jöns i Dagzjärd, Qf 1. Pehr Hanssons hustru, 2. Jfwer Rassmussons hustru, 3. Alexander Hermans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 571 1708-..-.. 1708-02-08 O .. .. Lilla Ugglehult x/Uggelhult, Bäve .. Tord .. H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm. 3 Qwinfolcks faddrar och 4 Manfolcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 572 1708-02-28 1708-03-01 M Andreas .. .. .. Swen Swensson H. ?? ?? .. Döpt i kyrckian af Hr Willhelm. 1. Håka Andersson, 2. Torckell Andersson, 3. Swen i Tollere, 1. Christen Ollsons hustru, 2. Jon Ollsons hustru, 3. Pehr Ollsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 573 1708-..-.. 1708-03-01 K Annicka .. .. .. Anders Rask H. Karin Bryngelsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Willhelm. 1. Jöns do, 2. Zachris Rask, 3. ?? Pehr Bryngelsson, 1. Börges hustru, 2. ?? hustru ibidem. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 574 1708-..-.. 1708-03-09 O ?? .. .. Såugskiärare ?? .. H. Kirstin ?? .. Döpt i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Anders ??, 2. Lars Bengtsson, 1. ?? hustru, 2. Tore Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 575 1708-..-.. 1708-03-15 K Kierstin .. Listaskougen x/Listaskogen, Bäve .. Torbiörn Swensson H. Karin .. .. Döptes i kyrckian. 1. Olof Jonsson, 2. Swen Biörnsson, 3. Anders Nillsson på Listaskogen, 1. Anders ?? hustru d:o, 2. Anders Schiötz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 576 1708-..-.. 1708-03-20 K Maria .. .. .. Anders ?? H. Anna Swensdotter .. Döpt i kyrkian af Hr Mag: Parnovius. Fadd: 1. Mäst Anders Merling, 2. Mäst: Antonius Krysekopp, 3. M: Erick Auljn, Qf 1. Anders Glimmings hustru, 2. Swen Torstenssons hustru, 3. Barttold Cristenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 577 1708-..-.. 1708-03-31 M Benjamin .. .. Hattemakare Rear .. H. Marichen Larsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Mäst: Fridrich Musicant, 2. Peruqvemakaren, 3. M: Didrich, Qf 1. N. N. 2. Pottemakaren M: Gregorij hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 578 1708-..-.. 1708-04-04 M ..[son] .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve .. Erick Arweson .. .. .. Döpt af Hr Bengt Dahlberg. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 579 1708-..-.. 1708-04-08 M Lars .. Kurödh x/Kuröd, Bäve .. Hermund .. H. .. .. .. Döpt af Hr Bengt Dahlberg. Mf 1 Börgie i Biörbeck, 2. Nills Hermunson i Kurödh, 3. Nills Rearsson, Qf 1. Nills Ammunssons hustru, 2. Nillses hustru i Biörbeck. 3. Börgies pijga Dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 580 1708-..-.. 1708-04-11 K Helena .. .. Mäst: Lars Ericksson H. Karin .. .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. Mf 1. Swen Skräddare, 2. M: Håka Smedh, Qf 1. Olof Smeds hustru, 2. Fridrich Böckers hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 581 1708-..-.. 1708-04-12 M Rassmus .. .. .. Olof ?? H. Sissela Arfwidsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. Mf 1. Jon Arfvidsson, 2. Jöns Jonsson, 1. Daniel Callmanders hustru, 2. Olof Arfvidssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 582 1708-..-.. 1708-04-19 M Börge .. Kullen x/Kullen, Bäve .. Pehr Börgesson H. Jnger Elufsdotter .. 1. Tohl Jonsson i Ugglehullt, 2. Olof i Hungerhullt,  1. Anderses hustru i Lilla Ugglehullt, 2. Mickel Börgessons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 583 1708-..-.. 1708-04-22 K Marta .. Samnerööd x/Samneröd, Bäve .. Bryngell Andersson H. Anna .. .. Döptes af Hr Bengt Dahlberg. 1. Jacob i Samnerödh, 2. Tore And:son, 3. Nills Jonsson på Bråten, Qf 1. Anna Ryttarens Algots hustru, 2. Olofs hustru i Samnerödh. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 584 1708-..-.. 1708-04-24 M Olof .. .. .. Mårten Jonsson Sal. Hustru Kierstin .. .. Döptes hemma i deras huus af Hr Magister Parnovio. Fadd: Olof Snickare, 2. Christian Fabian, 3 Håcka Pehrsson, Qf 1. Håka Jonssons hustru, 2. Ellsa Biörns. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 585 1708-..-.. 1708-05-03 M Nils .. Racknebo x/Raknebo, Bäve .. Hans Nilsson H. .. .. .. Döptes af Hr Mag: Parnovio. 3 Manfaddrar och 2 Qwinfolcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 586 1708-..-.. 1708-05-14 M Joachim .. .. Hr Magnus Wallengreen H. Maria Lemmick .. Döptes hemma af Hr Mag: Parnovio. 1. Jöns Gierdtzon, 2. Christopher Tack, 1. Hr Gabriel Stiernbergs hustru, 2. Hr Erich Marcussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 587 1708-..-.. 1708-05-16 M Anders .. .. .. Lars Andersson H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Jean Giaedda. 1. Swen Larsson, 2. En dräng från Kuröd, 2 Qwinfollcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 588 1708-..-.. 1708-05-18 M .. [son] .. .. .. Olof Hermunsson H. Karij Clasdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Jean Giaedda. Mf 1. Goritz Schröder, 2. Anders Olofsson, 3. Alexander Herman, 4. Olof Halfwordsson, Qf 1. Zander Classons hustru, 2. Jacob Snidkars hustru, 3. Olofs hust i Compagniet. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 589 1708-..-.. 1708-05-20 M Carl .. .. .. Ambiörn Olofsson H. Anna Olofzdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Jean Giaedda. Mf 1. Hr Insp. Andreas Walldenström, 2. Skep: Anders Knape, 3. Hr Erich Marcusson, 4. Herman Olofsson, 5. Swen Olofsson i Backetofta, Qf 1. Hr Contraleurens Cornelij Önnermans hust. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 2. Hr Rådman Holsts hustru, 3. Visit: Hindrich Månssons hustru, 4. Hr Olof Dahlkarls hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 590 1708-..-.. 1708-05-22 M Olof .. Steenshullt Stenshult, [Forshälla?] .. Torckel Andersson H. Jlin Elin Pettersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Jean Giaedda. 1. Cass. Lars Larsson, 2. Nills Olofsson från Samnerödh, 3. Anders Andersson, Qf 1. Giöran Werners hustru, 2. Fiskalens Liungwallds hustru, 3. Hr Erich Marcussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 591 1708-..-.. 1708-05-22 M Rassmus .. Wid Porten Uddevalla .. Pehr Pehrsson H. Kirstin .. .. Döptes i kyrckian af Hr Giaedda. 1. Esbiörn Swensson, 2. Olof Snickare, 3. Jöns Skomakare, 1. Anders Olofssons hustru, 2. Jon Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 592 1708-..-.. 1708-05-24 M Christian .. .. Hr Gabriel Stiernberg Mad: Margareta Hammar .. Döptes hemma af Hr Mag: Parnovio. 1. Hr Christen Hammar, 2. Hr Casten Werner, 3. Hr Johan Fehman, Qf 1. Hr Insp. Andr. Walldenströms hustru, 2. Hr Contralleurens Cornelij Önnermans hustru, 3. Hr Matthias Rodhes hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 593 1708-..-.. 1708-05-28 M Johan Christoff Daniel .. .. Doctor Johannes Ostermeyer Fru Anna Maria Terecia? Mosen? .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Parn:. 1. Hr Påstm: Elias Spaak, 2. Hr Magnus Wallengreen, 3. Hr Gabriel Stiernberg, 1. Höglarde Hr Mag: Parnovij kiäresta, 2. Hr Erich Marcussons hustru, 3. Hr Olof Dahlkarls hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 594 1708-..-.. 1708-05-29 K Elisabet .. .. Collega Bengt Åderwald H. Catharina Werner .. Döptes af Hr Jean Giaedda. 1. Cass: Hr Lars Larsson, 2. Giöran Werner, 3. Hr Erich Marcusson, 4. Hr Gabriel Stiernberg, 1. Hr Magister Parnovii kiäresta, 2. Hr Gabriel Stiernbergz hustru i Brattåhs, 3. Hr Matthias Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Rodhes hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 595 1708-..-.. 1708-05-29 M Bengt .. .. .. Lars Bengtsson H. Jngeborg Olofzdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Jean Giaedda. 1. Grgorius Pottemakare, 2. Tore Andersson, 3. Olof Arfwidsson, 1. Swen Swenssons hustru, 2. Marcus Spelemans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 596 1708-..-.. 1708-06-01 M Michael .. .. .. Gregorius Mickaelsson H. Anna Larsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 1. Christen Olofsson, 2. Nills Olofsson af Samneröd, 3. Lars Bengtsson, 1. Lars Jacobssons hustru, 2. Anders Bagges hustru, 3. Goritz Schröders hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 597 1708-..-.. 1708-06-05 M Nills .. .. Hr Petter Gram Mad: Magdalena Bagge .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Parnovius. 1. Hr Inspector Altin, 2. Hr Rådman Liedberg, 1. Hr Mag: Parnov: hustru, 2. Hr Matthias Rodhes hustru, 3. Hr Rodes syster. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 598 1708-..-.. 1708-06-07 M Hans .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Erich Måz? H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 3 Manfollcks och 4 Qwinfollcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 599 1708-06-06 1708-06-06 M Claes .. .. [Klockare] Bengt Wallbeck H. Anna Maria Claesdotter .. Född d. 6 på eftermiddagen och döpt hemma samma dag kl. half 9 af Hr Mag: Parnovio, der til woro faddrar: 1. Hr Johan Giaedda, Hr Petr??, Qf 1. Hr Mag: Parnovii hustru, 2. Hr Rådman Liedbergz hustru, 3. Hr Anders Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 600 1708-..-.. 1708-06-10 M Willhelm .. .. Sahl: Hr Willhelm Bruun H. Catharina Fehman .. Döptes hemma af Hr Johan Giädda, der til woro faddrar: 1. Hr Rådman Pehr Schau, 2. Hr Casten Werner, Qf 1. Hr Rådman Påske Pehrssons hustru, 2. Sahl. Hr Matthias Ströms hustru, 3. Hr Johan Fehmans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 601 1708-..-.. 1708-06-13 M Hans .. .. .. Herman Olofsson H. Börta Hansdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Nills Olofsson i Bulij, 2. Ambiörn Olofsson, 3. Nills Olofsson från Samneröd, 4. Olof Pehrsson, 1. Giöran Werners hustru, 2. Cass: Lars Larssons hustru, 3. Joen Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 602 1708-..-.. 1708-06-14 M Hans .. Wid Grorödz såg x/Groröd, Bäve Sågskiärare Börge Swensson H. Jlin Elin Hansdotter .. Döptes i kyrckian af Hr J. Giaedda. 3 Mansfaddrar och 4 Qwinfollcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 603 1708-..-.. 1708-06-15 M Carl .. Watznöden Vassnöden, Uddevalla .. Lars .. H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Lars Bengtsson, 2. Thore Andersson, 1. Swen Swenssons hustru, 2. Olof Knudtssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 604 1708-..-.. 1708-07-03 K Anna Maria .. .. Hr Bengt Dahlberg H. [Maja] [Ancherström] .. Döptes i kyrckian af Hr J. Giaedda. 1. Hr Mag: Elias Parnovius, 2. Hr Borgmästar Lars Silentz, 3. Hr Rådman Johan Holst, 4. Hr Arfwid Johansson, Qf 1. Hr Insp. And. Walldenströms hustru, 2. Hr Vice Borgm: Börge Nilssons hust. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Hr Rådman Arfwid Liedbergz hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 605 1708-..-.. 1708-07-10 K Margretha .. .. .. Anders Andersson H. Marta Pehrsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 3 Mansfaddrar och 3 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 606 1708-..-.. 1708-07-11 M Christen .. .. .. Swen Swensson H. Johanna Christensdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 1. Ambiörn Olofsson, 2. Erich Olofsson, 3. Johan Ollsson, 1. Biörn Snickares hustru, 2. Nills Larssons hustru, 3. Alexander Hermans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 607 1708-..-.. 1708-07-21 K Karin .. .. .. Jfwar Rassmusson H. Kierstin Jonasdotter .. Döptes af Hr Johan Giaedda. 1. Lars Strömberg, 2. Anders Andersson i Nöthullt, 3. Lars Hansson,  Mäst: Zone Perssons hustru, 2. Rear Påfwelssons hustru, 3. Visiteurens Hindrick Månssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 608 1708-..-.. 1708-07-29 M .. [son] .. Sanct Anna Eng Sankt Anna äng, Uddevalla .. Tore .. H. .. .. .. Blef döpt i kyrckian af Hr J. Giaedda. 1. Marcus Speleman, 2. Nills Speleman, 3. Håka Jonsson, 1. Olof Skomakares hustru på Trappan, 2. N. N. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 609 1708-..-.. 1708-08-08 K Karin .. .. .. Giöran Erichsson H. Margreta .. .. Döpt af Hr J. Giaedda. 1. Jonas Gulldsmed, 2. Påfvel Slachtare, 3. Jacob Jonsson, 1. Jonas Trägårdsmästares hustru, 2. Anders Erickssons hustru, 3. ??snikarens hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 610 1708-..-.. 1708-08-10 M Olof .. Röra Röra? .. Lars Olofsson H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Parn:  3 Mannefaddrar och 3 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 611 1708-..-.. 1708-08-22 K Maria .. .. Skeppare Hr Goritz Schröder H. .. .. .. Döptes hemma af Hr Bengt Dahlberg. 1. Rådman Påske Pehrsson, 2. Hr Apothecare Wrede, 3. Hr ?? Fehman, 4. Zander Classon, Qf 1. Hr Past: Pet Sahlgrens hustru, 2. Rådman Pehr Schaus hustru, 3. Jöns Perssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 612 1708-..-.. 1708-09-07 M Matthias .. .. .. Pehr Biörnsson H. Britta Jonsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr J. Giaedda. 1. Håkan Jansson, 2. Mårten Jonsson, 3. Markus Speleman, 3 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 613 1708-..-.. 1708-09-11 K Giertrudh .. Hungerhult Emaus, Uddevalla .. Olof .. H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr J. Giaedda. 3 Mannefaddrar och 3 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 614 1708-..-.. 1708-09-11 K Catharina .. .. Skräddare Rassmus .. H. .. .. .. Döptes hemma af Hr Jean Giaedda. 1. Jöns Mattisson Gulldsmed, 2. Olof Arfwidsson, 3. Jon Slachtare, 1. Pehr Hanssons hustru, 2. Hindrichs hustru i Höhlan, 3. Ellsa på Hörnet. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 615 1708-..-.. 1708-09-13 K Marta .. Ramsseröd x/Ramseröd, Bäve .. Eluf .. H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr J. Giaedda. 3 Manfollcksfaddrar och   4 Qwinnfollcksfaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 616 1708-..-.. 1708-09-14 M Torsten .. .. .. Bartolld Torstensson H. Anna Catharina Hansdotter .. Döptes hemma af Hr ??. 1. Hans Jfwarsson, 2. Casten Werner, 3. Gabriel Stiernberg, 1. Willhelm Bagges hustru, 2. Christian Uthfalls hustru, 3. Mattias Crysekopfs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 617 1708-..-.. 1708-09-16 K Margretha .. .. .. Johan Molijn H. Maria Jönsdotter .. Döptes hemma af ?? 1. Hr Pehr Söfrensson, 2. ?? 1. Hustru Blantzeflor, 2. Bengt Wallbecks hustru, 3. Lars Strömbergs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 618 1708-..-.. 1708-09-17 M Erich .. .. .. Anders Erichsson H. Margretha .. .. Blef döpt i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 1. Jöns Slachtare, 2. Jacob Bengtsson, 1. Giöran Erichssons hustru, 2. Lars Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 619 1708-..-.. 1708-09-21 M Lars .. .. .. Håka ?? H. Rangela .. .. Döpt af Hr Johan Giaedda. 1. M: Fridrich Scholtz, 2. M: Swen Sk, 3. Mäst: Lars Skräddar, 1. Olof Smedz hustru, 2. Alexander Hermans hustru, 3. Håka Anderssons hustru i Nöthullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 620 1708-..-.. 1708-09-30 M Sofren .. .. Hr Pehr Söfrensson H. Maria Swensdotter .. Döptes hemma af Hr Bengt Dahlberg. 1. Christen Hammar, 2. ?? Nils Bagge, 1. Sahl. Erdtmans Enckia, 2. Hustru Blantzeflor, 3. Hr Anders Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 621 1708-..-.. 1708-10-07 K Jngrij .. Lundebräcka Lunnebräcka, Uddevalla .. Pehr Pehrsson H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Joh. Giaedda. 1. Olof Pehrsson i Hungerhullt, 2. Anders i Lundebräcka, 3. Olof i Backetofta, 1. Jon Skomakars hustru, 2. Anders Christenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 622 1708-..-.. 1708-10-09 K Britta .. .. .. Anders Olofsson H. Anna .. .. Döptes med nöddop hemma och döptes af Hr Johan i kyrckian confirmerat, der til woro faddrar: 1. Torsten Biörnsson, 2. Pehr Andersson, 3. Engelbrett Olofsson, 1. Nills Larssons hustru, 2. Pehr Pehrssons hustru, 3. Olof Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Halfwårssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 623 1708-..-.. 1708-10-16 M Anders .. Hattedalen x/Hattedalen, Bäve .. Anders Andersson H. .. .. .. Blef döpt i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 2 Mannefaddrar och 3 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 624 1708-..-.. 1708-10-18 K Marta .. Fossum x/Fossum, Bäve .. Swen Spånge H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 1. Håka Funcke i E?? ?? wid Fossum och noch ?? Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 625 1708-..-.. 1708-10-24 K Britta .. .. .. Christian Fabian H. Kari Larsdotter .. Döptes hemma af Hr Johan Giaedda. 1. Esbiörn Swensson, 2. Båtzman Pehr? Knapp, 1. Biörn Swenssons hustru, 2. Nils Skrädars hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 626 1708-..-.. 1708-10-24 M Olof .. .. Hr Ricard Påfwelsson H. Maren Olofsdotter .. Döptes hemma af Hr Joh. Giaedda. 1. Hr Christen Hammar, 2. Hr Magnus Wallengreen, 1. Rådman ?? hustru, 2. Bengt Dahlbergs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 627 1708-..-.. 1708-10-25 M Arfwid .. Nycklåhs x/Nyckelås, Bäve .. Olof ?? H. .. .. .. Blef döpt i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 3 Mannefaddrar och 4 Qwinfollckzfaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 628 1708-..-.. 1708-10-28 M Erick .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve .. Jacob Ericksson H. Jngebor .. .. Döptes i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 3 Mannefaddrar och 2 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 629 1708-..-.. 1708-11-06 K [dotter] .. Grettelund ? .. Mårten Christensson H. Jngeborg Toresdotter .. Döptes af Hr Johan Giaedda. 3 Mannefaddrar, Qf 1. Jon Olofssons hustru, 2. Nills Olofssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 630 1708-..-.. 1708-11-10 M Arfwid .. .. Handelsman Hr Hans Arfwidsson H. Catharina Johansdotter .. Blef döpt i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Rådman Pehr Schau, 2. Hr Bengt Johansson, 3. Hr Magnus     Wallengreen, 1. Sahl Johan Bengtssons Enckia, 2. Sal. Rådman ?? Torgierssons enckia, 3. Hr Arfwid Johanssons hust. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 631 1708-..-.. 1708-11-10 K Regina .. .. .. Nills Rearsson H. Anna Torbiörnsdotter .. Döpt i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Nills Amundsson, 2. Lars Andersson, 3. Torgier Germundsson, 1. Olof Hanssons hustru, 2. Germunds hustru, allesammans ifrån Kuröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 632 1708-..-.. 1708-11-11 K Hedewik .. .. Hr Jnspector Peter Altin Mad: Maria Clasdotter .. Döptes af Hr B. Dahlberg hemma. 1. Hr Anders Knape, 2. Hr Christen Hammar, 1. Hr Påstmäster Elia Spaaks hustru, 2. Sahl. Contraleurens Hr Johan Dahlkarls Enckia. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 633 1708-..-.. 1708-11-13 M Hindrich Giörgen .. .. .. Tore Andersson H. Marta Bengtsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 1. Anders Toresson på Lijden, 2. Gregorius Pottemakare, 3. ?? Sågskiärare, 1. Jon Arfwidssons hustru, 2. Lars Bengtssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 634 1708-..-.. 1708-11-14 K Britta .. Hospitalet Hospitalet? Lijnwäfvare Swen .. H. .. .. .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Christian ??, 2. Jacob Bengtsson och Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 635 1708-..-.. 1708-11-15 K Jngiärd .. Bulij x/Bulid, Bäve Huusman Anders [överstruket] .. H. .. .. .. Döptes af Hr Elia Winterkorn i kyrckian. 3 Mannefaddrar och 4 Qwinfollckzfaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 636 1708-..-.. 1708-11-23 K Wivicka .. .. Hr Rådman Pehr Schau Mad: Boel Lidberg .. Blef döpt hemma af Hr Petter Bundi. 1. Hr Borgmästar Lars Silentz, 2. Hr Joh. Fehman, 3. Hr Hans Arfwidsson, 1. Hr Rådman Arfwid Liedbergz hustru, 2. Hr Rådman Påske Pehrssons hustru, 3. Hr Anders Skougz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 637 1708-..-.. 1708-11-28 M Erick .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Nills Swensson H. .. .. .. Tvilling. 4 Mannefaddrar nembl: Swen Jonsson, Börge Jonsson, Pehr Pehrsson, Lars And:son, Qf 1. Hanses hustru wid Esperöds qwarn, 2. Ryttar Martha och 2ne andra qwinfollck. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 638 1708-..-.. 1708-11-28 M Swen .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Nills Swensson H. .. .. .. Tvilling. 4 Mannefaddrar nembl: Swen Jonsson, Börge Jonsson, Pehr Pehrsson, Lars And:son, Qf 1. Hanses hustru wid Esperöds qwarn, 2. Ryttar Martha och 2ne andra qwinfollck. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 639 1708-..-.. 1708-12-07 K Maria .. Wid Kurödz Qwarn x/Kuröd, Bäve .. Arfwid Jacobsson H. .. .. .. 1. Pehr dito, 2. Pehr Persson i Esperöd, 3. Bryngel Nillson i Bräcke, 1. Hanses hustru wid Esperöds Qwarn, 2. Trulses hustru wid Kurödz Qwarn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 640 1708-..-.. 1708-12-07 K Maria .. .. Dragoun Pehr Jfwarsson H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr Petter Bundi.   2 Mannefaddrar och 2 Qwinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 641 1708-..-.. 1708-12-14 K Margreta .. .. Hr Anders Bagge H. Margreta Jönsdotter .. Döptes af Hr Elias Winterkorn. 1. Börgie Nillson, 2. Hr Rådman Arfwe Hasselgren, 3. Jöns Gierdtsson, 1. Anders Knapes hustru, 2. Hr Elias Anderssons hustru, 3. Lars Lemmicks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 642 1708-..-.. 1708-12-20 M Anders .. .. Ryttare Lars Kampe H. Elin .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petter Bundi. 1. Joen i Skogen, 2. Hans ibm 3. Swäning i Hagen, 1. Olofs hustru på Gnellen, 2. Erick Jacobssons hustru i Myra, 3. Jonas dotter i Eskedrag, 4.  Kari i Mollsiön. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 643 1708-..-.. 1708-12-22 M Arfwid .. .. Hr Hindrich Arfwidsson H. Maria Hammar .. Blef född om qvällen och döptes samma dag hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Magnus Wallengreen, 2. Hr Anders Jonsson, 3. Hr Goritz Schröder, 1. Gab: Stiernbergz hustru, 2. Hr And: Ljnbergs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 644 1708-..-.. 1708-12-23 M Willhelm .. .. Hr Borgmästar Lars Silentz Mad: Maria Andersdotter .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Rådman Pehr Schau, 2. Hr Matthias Rodhe, 3. Hr Arfwid Johansson, 1. Hr Rådman Liedbergz hustru, 2. Sahl. Musicantens hustru, 3. Hr Giöran Heidemarcks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 645 1708-..-.. 1708-12-23 M Jonas .. .. Hr Anders Jonsson H. .. Kock .. Döpt hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Jnspector Andreas Walldenström, 2. Hr Johan Fehman, 3. Hr Hindrich Bratt, 1. Hr Rådman Johan Holstz hustru, 2. Hr Pehr Sörenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 646 1708-..-.. 1708-12-24 K Jngrij .. .. .. Rasmus Mårtensson H. Jngeborg .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petter Bundi. 1. Halfwår i Gladien, 2. Pehr Månsson, 1. Giöran Erickzons hustru, 2. Olof Arfwedssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 647 1708-..-.. 1708-12-27 M Nils? .. .. .. Pehr Jfwarsson H. Börta Ollsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Pehr Olofsson, 2. Guttorm i Esperöd och 3 qwinfollcks faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 648 1708-..-.. 1708-12-28 M Olof .. .. .. Olof Swensson H. Börta .. .. Döptes hemma af Hr J. Giaedda. 1. Esbiörn Swensson, 2. Giöran Mårtensson, 1. Tore Stadstiänares hustru, 2. Nills Spelemans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 649 1708-..-.. 1708-12-29 K [dotter] .. .. .. Måns Jonsson H. Börta Ollsdotter .. Döptes hemma af Hr Joh. Giaedda. 1. Lars Larsson, 2. Abram Ti[de]man, 3. Olof Jonsson, 4. Börge Jonsson, 5. Swen Jonsson, 1. Håka Anderssons hustru, 2. ?? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 650 1709-..-.. 1709-01-01 M Nills .. På gamla kyrkogården Uddevalla .. Håkan Jonsson H. Elin Nillsdotter .. Döptes hemma af Hr Johan Giädda. 1. Mårten Jonsson, 2. Anders Gran, 1. Nills Spelemans hustru, 2. Pehr Biörnssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 651 1709-..-.. 1709-01-03 M Pehr .. Fagerhult x/Fagerhult, Bäve Dragoun Jon Fager H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Bryngel Swensson i Listaskougen, 2. Anders Christensson Giessel?, 1. Anders Esbiörnssons hustru i Fagerhult, 2. Skräddarens hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 652 1709-..-.. 1709-01-04 K Elisabeth .. .. .. Daniel Callmander H. .. .. .. Hemmadöpt af Hr J. Giaedda. 1. Mäster Jonas Gulldsmed och Mäster Didrich Giger, 1. Jon Ollssons hustru, 2. Pehr Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 653 1709-..-.. 1709-01-05 M Lars .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve .. Anders Larsson H. .. .. .. Döptes i Prästgården af Hr Elias Winterkorn. 1. Nills Larson, 2. Pehr Larson, 1. Pehr Störckz hustru, 2. Pehrs hustru i  Sahlekiärr. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 654 1709-..-.. 1709-01-09 K Maria Catharina .. .. Hr Matthias Rodhe Madam Magdalena Lemback .. 1. ?? Simonson Randers från Kollen, 2. Mickel ?? Linbäck, 3. Petter Gram, 4. Nills ??, 1. Maria Wurfels, 2. Hedewig ?? 3. Madam Dorothea Rodhe. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 655 1709-..-.. 1709-01-16 M Oluf .. Biörbäck x/Björbäck, Bäve .. Torbiörn Olufson H. Anna Andersdotter Döptes i kyrkian af Hr P. Bundi. 1. Eluf i Ramseröd, 2. ?? i Biörbäck, 3. Anders i Nöthult, 1. ?? hustru i Ramseröd, 2. Olofz hustru wid Esperödz Qwarn, 3. Börgie Anderssons pijga i Biörbäck. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 656 1709-..-.. 1709-01-19 M Sofren .. .. .. Thore Swenson H. Börta Arfwidsdotter .. Döptes hemma af Hr Johan Giaedda. Fadd: 1. Jon Arfwedsson, 2. Mårten Hansson, 1. Olof Arfwidssons hustru, 2. Bengta Larsdotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 657 1709-..-.. 1709-01-20 M Johannes .. .. Fiskal Mons: Oluf Liungwalld H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 1. Collega Dn: Benedictus Åderwalld, 2. Christen Ollson, 1. Giörgen Werners hustru, 2. Torckell Anderssons hustru, 3. Swen Swenssons hustru på Hörnet. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 658 1709-..-.. 1709-01-20 M Johan .. .. Hr Arfwid Johansson Madam Boel Bagge .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Hans Arfwidsson, 2. Jon Påfwelsson, 3. Hr Bengt Johansson, 4. Hr Friedrick Bagge, 1. Hr Petter Grams hustru, 2. Sahl. Rådm. Johan Bengtssons Enckia, 3. Hr Rådman Arfwid Liedbergs Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru, 4. Sahl. Hellgie Torgierssons Enckia.
Uddevalla (O) 1700-1724 659 1709-..-.. 1709-01-30 M Anders .. .. .. Oluf Knudtsson Rask H. Anna Tohlsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Peter Bundi. 1. Anders i Häslebyn  2. Nills Ollson i Tryckhola, 1. Anders Christenssons hustru, 2. Tohl Ollsons hustru i Ugglehult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 660 1709-..-.. 1709-01-30 M Magnus .. .. Visit: Hindrick Månsson H. Ellsa Hansdotter .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Oluf Dahlkarl, 2. Christian Uthfall, 3. Mäst: Sofren Pehrsson, 4. Willhelm Broman, 1. Hr Contr: Corn: Önnermans hustru, 2. Hr Erick Marckussons hustru, 3. Hr Andris Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 661 1709-..-.. 1709-02-04 K Anna Maria .. .. Mäster Friedrick Schultz H. Jngeborg .. .. Döptes i kyrckian af Hr Joh. Giaedda. 1. Jonas Gulldsmed, 2. Håkan Smed, 3. Swen Skräddare, 1. Oluf Jacobssons Smeds hustru, 2 Lars Erickssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 662 1709-..-.. 1709-02-16 K Catharina .. .. .. Esbiörn Swensson H. Karin Ollsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giaedda. 1. Nills Jonsson, 2. Oluf Snedker, 3. Pehr Pehrsson wid Porten, 1. Anders Christenssons hustru, 2. Nills Schröders hustru, 3. Christian Fabians hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 663 1709-..-.. 1709-02-26 K Kierstin .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Pehr Pehrsson H. Karij Swensdoter .. Döptes af Hr E. Winterkorn i kyrckian. 1. Nills Swensson, 2. Nills Nillsson, 3. Jon Nillsson, 1. Marta på Backen, 2. Börgie Jonssons hustrur. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 664 1709-..-.. 1709-02-27 K Kierstin .. M?? wid Racknebo .. Lars Hanson .. .. .. Döptes i Prästgården af Hr Elias Winterkorn. 1. Nills Hansson i Racknebo, 1. Sahl. Swäningz hustru på Måsen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 665 1709-..-.. 1709-03-06 M Anders .. .. .. Hans Pehrsson H. Signa Olufsdoter .. Döptes hemma i Michel Skepper i Bratteröd. 1. Michel Börgiesson, 2. Anders Olufson, 3. Arfwid Larsson, 1. Michel Börgiessons hustru, 2. Sahl. Olufs hustru i Röra. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 666 1709-..-.. 1709-03-07 M Gunnar .. Skougen Skogen, Uddevalla .. Hans .. H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 3 Mannefaddrar och 4 Qwinfolckz faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 667 1709-..-.. 1709-03-11 K Jngeborg .. Qwarnen .. Mårten ?? H. Karij Ollsdotter .. Döptes hemma af Hr J. Giädda. 1. Oluf Joensson, 2. Lars Burgesson Snedkar, 3 Tohre Andersson, 1. Jon Arfwidssons hustru, 2. Lars Erickssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 668 1709-..-.. 1709-03-12 K Jngierd .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Börgie Jonsson H. Borta Jonsdotter .. Döptes af Hr Elias Winterkorn. 1. Nills Swensson, 2. Anders Perssons son, 3. Jöns Smeds son, 1. Märta på Backen, 2. Måns Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 669 1709-..-.. 1709-03-17 M Nills .. .. Hr Rådman Påske Pehrsson H. Anna Pehrsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. Manf: först Hr Petter Bundi, 2. Hr Anders Skoug, 3. Hr Goritz Schröder, 4. ?? Sörensson, Qwinnfadd: 1. Hr Inspector Walldenströms hustru, 2. Hr Rådman Pehr Schougs hustru, 3. Hr Johan Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Fehmans hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 670 1709-..-.. 1709-03-19 M Nills .. Hagarne Hagen, Uddevalla .. Jacob Bengtsson H. Caren .. .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giädda. 1. Halfwar Månsson, 2. Jacob Månsson, 1. Swen Swenssons hustru i Baggetofta, 3. Anders Anderssons hustru i Mäster Hanses gård på Nordgatan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 671 1709-..-.. 1709-03-22 K [dotter] .. .. Jnspector And: Walldenström Madam .. Holst .. Döptes i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 1. Rådman J. Holst, 2. Gab: Stiernberg, 3. Påske Pehrsson, 1. Hr Dahlbergs moder, 2. Hr Contr. Önnermans hustru, 3. ?? Anders Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 672 1709-..-.. 1709-03-29 M Oluf .. .. .. Oluf Christensson H. Elisabet Olofsdotter .. Döptes af Hr Elias Winterkorn. 1. Hust. Elin Hindricksdotter, 2. And. Olssons hustru, 3. And. Christ: hustru, 1. Oluf Halfwårsson, 2. Pehr Pehrsson, 3. Lars ?? Strömberg. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 673 1709-..-.. 1709-03-30 K Jnger .. .. Gamble Giöran Assmunsson H. Mari ??dotter .. Döptes i kyrckian af Hr J. G. 1. Mickel Börgiesson, 2. Bengt Swensson Lustig, 1. Pehr Pehrssons hustru wid Porten, 2. Lars Ollsons hust. i Röra. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 674 1709-..-.. 1709-04-02 M Jon .. Baggetyfta Baggetofta, Uddevalla .. Oluf .. H. .. .. .. Döpt i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Giöran Rasmusson, 2. Swen Swensson från Backetofta, 1. Jonas Trägårdsmästares hustru, 2. Olufs hustru i Lundebräcka. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 675 1709-..-.. 1709-04-06 M Anders .. .. .. Jon Andersson H. Hellvig Andersdotter .. Döptes i kyrkian af Hr Petro B[undi]. 1. Abraham Tideman, 2. Nills Ollsson från Samneröd, 3. Jöns Jonsson i Ellenne,  1. Truls Erickssons hustru, 2. Lars Anderssons hustru, 3.   Herman Olufssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 676 1709-..-.. 1709-04-24 K Anna .. .. .. Lars Hansson H. Britta Swensdotter .. Döptes af Hr Elia Winterkorn i kyrckian. 1. Mäster Zohne Pehrsson, 2. Jöns Jonsson, 3. Oluf Arfwidsson Skräddare, 1. Visit: Hindrich Månssons hustru, 2. Jfwer Rassmussons hustru, 3. Jon Olufsson Båtzmans hust. Maricken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 677 1709-..-.. 1709-04-26 M Gabriel .. .. Hr Erik Marckusson H. Marichen Stiernberg .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Johan Giaedda, 2. Hr Casten Werner, 3. Hr Magnus Wallengreen, 4. visiteuren Hindrich Månsson, 1, Hr Olof Dahlkarls hustru, 2. Hr Oluf Marcussons hustru, 3. Skep. And. Hanssons hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Johan Sorenssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 678 1709-..-.. 1709-05-04 K Annika .. .. Buntmakare Mäster Lars Mattisson H. Margreta Olufsdotter .. Döptes af Hr Peter Bundi i kyrckian. 1. Abram Tideman, 2. Mäster Didrick Geger, 3. Bengt Wallbeck, 1. Torckell Anderssons hustru, 2. Lars Anderssons hustru, 3. Johan Larssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 679 1709-..-.. 1709-05-04 M Nills .. .. Wächtare Essbiörn .. H. .. Olufsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Peter Bundi. 1. Marckus Speleman, 2. Erik Plogman, 1. Jacobs hustru i Samneröd, 2. Olufs   dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 680 1709-..-.. 1709-05-20 K Maria .. .. Hr Bengt Johansson H. Kierstin Olufsdotter .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Arfwidh Johansson, 2. Andor Ollson, 1. Sahl. Johan Bengtssons Enckia, 2. Sahl. Helgie Torgierssons Enckia, 3. Hr Hans Arfwidssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 681 1709-..-.. 1709-05-21 M Anders .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Anders Rask H. .. .. .. Döptes af Hr Elia Winterkorn utj Prästgården. Fadd: 1. Tohre Jngärsson, 2. Båtzman Lustig, 3. Börgie Solldath, 1. Erich Pederssons hustru, 2. Jönses hustru allt der sammastädes. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 682 1709-..-.. 1709-06-08 K Regina .. .. Hr Gabriel Stiernberg H. Margretha Hammar .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Christen Hammar, 2. Casten Wärner, 3. Hr Magnus Wallengreen, 1. Hr Hindrich Brattz hustru, 2. Hr Oluf Marcussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 683 1709-..-.. 1709-06-15 K Marit .. Biörbäck x/Björbäck, Bäve .. Nills Andersson H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Olof i Gräskiärr, 2. Swen d:o, 3. Börgies dräng i Biörbäck, 1. Börgies hustru d:o, 2. Hermundz hustru i Kurödhz ??. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 684 1709-..-.. 1709-06-17 K Anna .. .. .. Måns Larsson Bakare H. Jngeborg Andersdotter .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Anders Larsson i Sund, Q: fadd: 1. Bengt Wallbecks hustru, 2. Sophia Jönsdotter Möller. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 685 1709-..-.. 1709-06-28 K Caren .. .. Hr Johan Fehman H. Marichen Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Hr Inspector Altijn, 2. Hr Rådman Holst, 3. Hr Påske Pehrsson sampt Borgm. Silentz, Q:f: 1. Hr Börgie Bagges hustru, 2. Hr Anders Schogz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 686 1709-..-.. 1709-07-02 K Maria Christina .. .. Hr Elias Andersson Mad: Anna Bagge .. Döptes hemma af Hr Petro Bundi. 1. Hr Jöns Gierdtzon, 2. Hr Elias Spaak, 1. Hr Anders Bagges hustru, 2. Hr Rådman Holstz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 687 1709-..-.. 1709-07-10 M Olof .. .. Sahl. Smed Oluf Jacobsson H. Giertrud Larsdotter .. 1. Lars Skomakare, 2. Håka Smed, 3. Den saxiska smeden, 1. Friedrich Böckers hustru, 2. Lars Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 688 1709-..-.. 1709-07-14 M Jon .. .. .. Sifwer Mattisson H. Estri Börgiesdotter .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Esbiörn Swensson, 2. Sahl. Grams dräng Rassmus, 1. Christian Fabians hustru, 2. Oluf Tollessons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 689 1709-..-.. 1709-07-15 K Maren .. Tryckholan ? .. Nills Ollson H. Torbor Ollsdotter .. Döptes hemma. 1. Anders Christens, 2. Rassmus Skräddare, 1. Anders Snedkers hustru, 2. Olufs hustru från Uhlebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 690 1709-..-.. 1709-07-18 K Malin .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Anders Andersson H. Marta Swänsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Carl Jönsson, 2. Oluf Jönsson, 3. Jon Swensson i Esperöd, 1. Börgie Jonssons hustru, 2. Nills Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 691 1709-..-.. 1709-07-27 M Swen .. .. .. Hans Swensson H. Anna .. .. Döptes hemma af Hr Johan Giaedda. 1. Halfwar Halfwårsson, 2. Oluf Andersson, 1. Thore Swenssons hustru, 2. Swen Swenssons hustru från Backetofta, 3. Jacob Bengtssons hustru på Hagarne. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 692 1709-..-.. 1709-07-28 K Magdalena .. .. Saxiske smeden Gustaf Zarenhusen H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Fredrich Schultz, 2. Håka Larsson Smedh, 1. M: Jonas Herrmans hustru, 2. M: Zone Pehrssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 693 1709-..-.. 1709-08-02 K Anna .. Puhren Puren, Uddevalla .. Jöns .. H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Jon i Skogen, 2. Swens son i Eskedrag, Lars, 1. Olufs hustru på Gnellen, 2. Swens dotter i Ekedraget, 3. Jons dotter i Skougen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 694 1709-..-.. 1709-08-02 M Andreas .. .. .. Anders Larsson H. Giertrudh Carlsdotter .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Not: Olaus Huss, 2. Hr Magnus Wallengreen, 1. Hr Hans Isaksons hustru, 2. Bengt Wallbeckz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 695 1709-..-.. 1709-08-08 M Giermun .. Wid Kurödz Qwarn x/Kuröd, Bäve .. Torgier Germunsson H. Anna Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giädda. 1. Nills Amundson i Kuröd, 2. Oluf Hansson dito, 3. Germunds son Per, 1. Harals hustru i Bräcke, 2. Germunds hustru i Kuröd, 3. Oluf Hanssons dotter. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 696 1709-..-.. 1709-08-15 K Börta .. Nedre Kuröd x/Kuröd, Bäve .. Oluf Andersson H. Kierstin Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Swen Larsson Skomakare, 2. Nills Amundsson i Kuröd, dito Lars Andersson, 4. Hans wid Esperödz Qwarn, 1. Haralldz hustru i Nedre Bräcke, 2. Måns Jonssons hustru, 2ne pigefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 697 1709-..-.. 1709-08-16 K Jngeborg .. .. .. Michaël Börgiesson H. Marta Bryngellsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Essbiörn Swensson. 2. Anders Ollson, 1. Oluf Snidkers hustru, 2. Hans Råttz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 698 1709-..-.. 1709-08-17 K Swän .. ?? Ryttare Bengt Swensson H. Britta Jönsdotter .. 1. Essbiörn Swensson, 2. Rytt. Petter Gröning, 1. Pehr Pehrssons hustru på Hagen, 2. Anders Ollssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 699 1709-..-.. 1709-08-20 M Anders .. .. .. Pehr Jonsson ?? H. Kierstin Hindrichsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Oluf Arfwedsson, 2. Anders Erichsson, 1. Johan Snickars hustru, 2. Halfvär Halfwårssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 700 1709-..-.. 1709-08-21 K Anna .. .. .. Pehr Persson H. Anna Olufsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Anders Ollsson Skräddare, 2. Oluf Simonsson, 3. Biörn Swensson, 1. Pehr Anderssons hustru, 2. Nills Heemans hustru, 3. Johan Ollsons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 701 1709-..-.. 1709-09-01 M Anders .. Watznöden Vassnöden, Uddevalla .. Lasse .. H. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. ?? Hansson, 2. Hans Persson, 1. Jon Arfwidssons hustru, 2. Tohre Anderssons? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 702 1709-..-.. 1709-09-05 M Ruthger .. .. Hr Christopher Tack H. Adela Claesdotter .. Döptes hemma af Hr Peter Bundi. 1. Hr Rådman Pehr Schau, 2. Hr Bengt Dahlberg, 1. Sahl. Pehr Torgierssons hustru, 2. Sahl. Hr Hanses hustru i Nesing. [Cecilia Plate änka efter Hans Rasmusson Brun./HÄ.] Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 703 1709-..-.. 1709-09-14 M Oluf .. .. Båtzman Jon Sabbell H. Börta Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Nills i Lusthuuset, 2. Lars Hansson, 3. Esbiörn Vächtare, 1. Oluf Hanssons hustru i Kuröd, 2. Torgier Giermundssons hustru wid Kuröds Qwarn. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 704 1709-..-.. 1709-09-15 M Mattias .. .. Skeppare Hr Christian Uthfalld H. Johanna Mattisdotter .. Döptes hemma af Hr Johan Giedda. 1. Hr Oluf Dahlkarl, 2. Visit: Hindrich Månsson, 1. Sahl. Dahlkarlens Enckia, 2. Sahl. Helgie Torgierssons Enckia. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 705 1709-..-.. 1709-09-15 M Lars .. Giertum x/Hjärtum socken .. Arfwid Larsson H. Malin Gunnarsdotter .. Fadern från Giertum. Döptes hemma af Hr Johan Giedda.  1. Willhelm Bromans hustru, 2. Måns Pehrssons hustru, 3. Anders Ollsons hustru i Wägge, 1. Anders Ollsson i Wägge, 2. Pehr Pehrsson på Maen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 706 1709-..-.. 1709-09-19 K Elin .. .. .. Johan Ollsson H. Marin Burgiesdotter .. Döptes hemma af Hr Johan Giedda. 1. Påstmästar Elias Spaak, 2. Erick Ollsson, 1. Nills Heemans hustru, 2. Biörn Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 707 1709-..-.. 1709-09-20 K Kierstin .. .. .. Pehr Mårtensson H. Jngiärd Jeönsdotter .. 1. Jon Slachtare, 2. Pehr Hansson, 3. Nills i Tryckholan, 1. Oluf på Uhlebackens hustru, 2. Anders Snickares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 708 1709-..-.. 1709-09-24 K Jngeborg .. Wid Sanct Anna Eng Sankt Anna äng, Uddevalla .. Swen Jönsson H. Kierstin B:dotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giedda. 1. Engellbreckt Olufsson, 2. Lars Snedkar, 1. Giermun Graans hustru, 2. Måns Joenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 709 1709-..-.. 1709-09-29 K Anna .. .. .. Christopher Rasmusson H. Catharina Wandalijn .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giedda. 1. Hr Petrus Bundi, 2. Hr Matthias Rodhe, 3. Hr Nills Bagge junior, 1. Hr Nills Heemans hustru, 2. Hr Lars Larssons hustru, 3. Mad: Dorothea Rodhe. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 710 1709-..-.. 1709-09-30 K Helena .. .. .. Pehr Hansson H. Ellicka Hansdotter .. Döptes i kyrckian af Hr P. Bundij. 1. Mons: Joh. Fegerman, 2. M: Jonas Mattisson, 1. Visit: Hindrich Månssons hustru, 2. Skep. Anders Hanssons hustru, 3. Jon Olufssons hustru fr. Rööd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 711 1709-..-.. 1709-10-01 K Jngebor .. Röra ? .. Lars Olufsson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Oluf Skomakare, 2. Pehr Pehrsson wid Porten, 3. Oluf Tollesson ??, 1. Trulls Erickssons hustru, 2. Erick Olufssons hustru, 3. Anders Olufssons hustru i Wägge. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 712 1709-..-.. 1709-10-01 K Börta .. Fagerhullt x/Fagerhult, Bäve .. Anders Esbiörnsson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Jöns Skräddare dito 2. Nills på Bråten, 1. Hanses hustru i Kiällegren och Foshella sokn, 2. Jon Anderssons hustru i Fagerhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 713 1709-..-.. 1709-10-02 K Jngrij .. .. .. Jeöns Tydsk H. Kiersti ?? .. Döptes hemma af Hr Johan Giedda. 1. Swen Swensson, 2. Lars Hansson, 1. Jon Olufssons hustru, 2. Torchell Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 714 1709-..-.. 1709-10-03 K Kierstin .. Nycklåhs x/Nyckelås, Bäve .. Oluf Arfwidsson H. .. N.dotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petter Bundij. 1. Nills Swensson i Bulij, 2. Hans dito, 1. Ericks hustru i Nycklåhs, 3. Nills Nillsons hustru i Bulij. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 715 1709-..-.. 1709-10-05 K Jngeborg .. .. Ryttare Petter Jonsson Gröning H. Kari Nillsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giedda. 1. Pehr Pehrsson wid Porten, 2. Anders Ollson i Wägge, 1. Ryttarens Bengt ??  hustru, 2. Rassmus Rassmussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 716 1709-..-.. 1709-10-06 K Börta .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Nills Pehrsson .. .. .. .. Tvilling. Commater: Börta Olufz hustru i Rossebohl.  De andre faddrar: 1. Ryttaren Olaus Jonsson, 2. Pehrs son på Dallen, 3. Erick Pehrsson son i Bräcke, 4. Ryttaren Dito och Oluf Pehrssons hustru dito. Dopet förrättades i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Uddevalla prästegård.
Uddevalla (O) 1700-1724 717 1709-..-.. 1709-10-06 K Jngiärd .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Nills Pehrsson .. .. .. .. Tvilling. Commater: Nillses hustru på Bråthen.  De andre faddrar: 1. Ryttaren Olaus Jonsson, 2. Pehrs son på Dallen, 3. Erick Pehrsson son i Bräcke, 4. Ryttaren Dito och Oluf Pehrssons hustru dito. Dopet förrättades i Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Uddevalla prästegård.
Uddevalla (O) 1700-1724 718 1709-..-.. 1709-10-10 M Jacob .. .. .. Jon Jacobson H. Gunella Nillsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Pet. Bundij. 1. Anders Schiött, 2. Nills på Bråten, 3. J?? Rassmusson på Kiällegren, 1. Pehrs hustru i Diurhullt, 2. Jon Anderssons hustru i Fagerhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 719 1709-..-.. 1709-10-12 K Britta .. .. Skepper Erich Andersson H. Helena .. .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giedda. 1. Hr Rådman Samuel Reuterberg, 2. Hr Rådman Pehr Schauw, 3. Hr Arfwid Johansson, 4. Mons: Joh: Fegerman, 1. Hr Rådman Joachim Lemmicks hustru, 2. Hr Rådman Liedbergz hustru, 3. Hr Anders Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Skougz hustru, 4. Hr Hans Arfwidssons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 720 1709-..-.. 1709-10-16 M Johannes .. .. Rådman Samuel Reuterberg H. Ellsa Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giedda. 1. Hr Borgemester Lars Silentz, 2. Hr Rådman Arfwid Liedberg, 3. Hr Christen Hammar, 4. Monsieur Mårten Dreijer, 1. Hr Rådman Pierre Schouws hustru, 2. Hr Arfwid Anderssons hustru, 3. Hr Elias Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 forts. Spaks hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 721 1709-..-.. 1709-10-16 M Jon .. .. .. Måns Håkansson H. Britta Nillsdotter .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Esbiörn Wachtare, Oluf Walld, 1. Jon Arfwessons hustru, 2. Margreta ?? Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 722 1709-..-.. 1709-10-20 K Rangella .. Biörnekull Björnekullen, Uddevalla .. Jöns .. .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Jon i Skogen, 2. Dess son, 1. Olufs hustru på Gnellen, 2ne andra. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 723 1709-..-.. 1709-10-20 K Anna .. Hagaen Hagen, Uddevalla .. Swening .. .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 3 Mannefaddrar, ibland dem Oluf Arfwidsson Svart med 3 Qwinnofaddrar och derhos war Erick Jacobssons hustru i Myra. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 724 1709-..-.. 1709-10-26 M Torgier .. .. Hr Lars Lemmich H. Torbor Torgiersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Anders Bagge, 2. Hr Johan Fehman, 3. Hr Bengt Johansson, 1. Hr Börgie Bagges hustru, 2. Hr Rådman Joachim Lemmicks hustru, 3. Sahl. Hanses hustru från Näsing. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 725 1709-..-.. 1709-10-27 K Regina .. .. Lieutnant Hr Willhelm Heijnen H. Dorothea Werner .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Petrus Bundij, 2. Hr Giörgen Werner, 3. Hr Casten Werner, 4. Anders Merlin, 1. Hr Oluf Marcussons hustru, 2. Hr Matthis Rodhes hustru, 3. Hr Bengt Åderwalls hustru, 4. Hans Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Jsaksons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 726 1709-..-.. 1709-10-28 M Oluf .. Helle ? Skeppare Hans Olufsson H. Jngeborg Jacobsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundj. 1. Hr Hans Arfwidsson, 2. Hr Oluf Dahlkarl, 3. Torkell Andersson, 1. Hr Arfwid Johanssons hustru, 2. Hr And Knapes hustru, 3. Hr Anders Skougs hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 727 1709-..-.. 1709-11-04 M Swen .. .. Skomakare Jon .. H. Börta .. .. Döptes i kyrckian af Joh. Giedda. 1. Anders Graan, 2. Oluf i Lundebräcka, 1. Erick Anderssons hustru i Bratteröd, 2. Olufz hustru i Hungerhollt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 728 1709-..-.. 1709-11-06 M Nills .. .. .. Clas Wollmarsson H. Jngeborg Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundij. 1. Oluf Tollessons hustru, 2. Nills Skräddares hustru, 1. Mickael Holm, 2. Hr Hans Arfwidssons dräng. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 729 1709-..-.. 1709-11-14 M Oluf .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve .. Erick Arnesson H. Kierstin Månsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Peter Bundij. 1. Mäster Antonius, 2. Oluf i Lundebräcka, 3. Oluf i Backetofta, 1. Jonas hustru i Bratteröd, 2. Olufs hustru i Hungerhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 730 1709-..-.. 1709-11-15 M Bengt .. .. .. Lars Bengtsson Sm?? H. Jngeborg Olufzdotter .. Döptes af Hr Petro Bundij. 1. Engellbrecht Olufsson, 2. Mårten Hansson?, 3. Swen Sågskärare, 1. Jonas Arfwidsons hustru, 2. Tohre Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 731 1709-..-.. 1709-11-17 M Jon .. .. Skräddare Bengt .. H. Giertrud .. .. Döptes af hr Elias Winterkorn. 1. Engellbrecht Olufsson, 1. Olufz hustru på Trappan, 2. Christian Gigers? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 732 1709-..-.. 1709-11-17 M Oluf .. .. .. Torchell Andersson H. Elin Brask .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Mons: Anders Jon?? i Helle, 2. Nills i Lusthuuset, 1. Fiscal Oluf Liungwalds hustru, 2. Swen Swenssons hustru på Hörnet. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 733 1709-..-.. 1709-11-19 M Nills .. .. .. Swening Håkanssons H. Marta Nillsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Nills Olufsson i Bulij, 2. Måns Glasmäster, 3. Anders Ollson, 1. Hr Frantz Rennecii hustru, 2. Jon Anderssons hustru, 3. Herman Olufssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 734 1709-..-.. 1709-11-21 M Peder .. Nedre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Swen Nilsson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Johan Giedda. 1. Tohre Andersson i Samneröd, 2. Oluf vid Esperöds Qwarn, 3. Oluf Anderson i Nedre Kuröd, 1. Oluf Hanssons hustru i Kuröd, 2. Hermun Pehrssons hustru, 3. Christen Giermunssons hustru vid Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Kuröds Qwarn.
Uddevalla (O) 1700-1724 735 1709-..-.. 1709-11-24 K Margaretha Catharina .. .. Hr Anders Bagge H. Margreta Jönsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Rådman Niclas Bagge, 2. Hr Lars Lemmich, 3. Skepparen på den Svenska Dragonen, 1. Hr Burge Bagges hustru, 2. Hr Anders Knapes hustru, 3. Hr Anders Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 736 1709-..-.. 1709-11-25 K Malena .. .. .. Olof Tollesson H. Maren ?? .. Döptes i kyrckian af Hr P. Bundij. 1. Anders Skräddare, 2. Oluf Skomakare, 1. Jon Larssons hustru, 2. Ingemår Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 737 1709-..-.. 1709-11-28 K Börta .. Ramseröd x/Ramseröd, Bäve .. Anders Jonsson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Joh. Giedda. 1. Jon i Ramseröd, 2. Oluf Jonsson Dito, 3. Biörn Jonsson, 1. Pehr Jfwerssons hustru i Fossum, 2. Torbiörn Skomakares hustru i Sigellhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 738 1709-..-.. 1709-12-08 M Hans .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve .. Christen Hansson H. Angiärd Jönsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Erick i Ramseröd, 2 och 3 Jöns Swenssons söner i Esperöd, 1. Marta på Backen, 2. Jacobs hustru i Rosseröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 739 1709-..-.. 1709-12-10 K Maria .. .. Hr Oluf Dahlkarl H. Jngeborg Marckusdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Erick Marcusson, 2. Hr Christian Uthfall, 3. Visit: Hindrich Månsson, 4. Skep: Hr Anders Hansson, 1. Hr Contr: Cornelii Önnermans hustru, 2. Rådman Joachim Lemmicks hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Skepper Oluf Marcussons hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 740 1709-..-.. 1709-12-13 M Hindrick .. .. Monsieur Zacharias Krönik H. Eleonora Johansdotter Möller .. Döptes hemma i Hr Notariens huus af Hr Petro Bundij. 1. Hr Rådman Samuel Reuterberg, 2. Notarien Hr Olaus Huss, Qwinnfadder var: Hans Jsakssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 741 1709-..-.. 1709-12-19 K Karin .. .. .. Börgie Andersson H. Börta Olufsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Saxare Eb??, 2. Tohre Larsson i Nöthult, 3. Pehr Hermunsson i Kuröd, 1. Jon Arfwidssons hustru på Lijan, 2. Nills Anderssons hustru i Biörbäck, 3. Tohres dotter i Nöthullt, 4. Anna Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Mårtensdotter.
Uddevalla (O) 1700-1724 742 1709-..-.. 1709-12-19 M Anders .. Groröd x/Groröd, Bäve .. Nills Andersson H. Jngeierd Månsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Jacob i Groröd, 2. Eskell Olufsson Cap. Ryttare, 1. Olufz hustru på Glimmingen, 2. Swen Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 743 1709-..-.. 1709-12-28 K Jngar .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Thore Jngelson H. Kiersti Erichsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Pehr Bryngelsson, 2. Pehr Pehrsson fr. Kullen, 3. Erich Larssons son i Bräcke, 1. Olufs hustru i Rossebohl, 2. Olufs Pehrssons hustru i Bräcke. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 744 1709-..-.. 1709-12-29 K Helena Catharina .. .. Mäster Andreas Merling H. Regina Werner .. Döptes i Kyrckian af Hr P. Bundi. 1. Hr Giöran Werner, 2. Hr Casten Werner, 3. Hr Gabriel Stiernberg, 1. Hr Erich Marcussons hustru, 2. Hr Willhelm Heines hustru, 3. Hr Oluf Marcussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 745 1710-..-.. 1710-01-05 M Erich .. .. .. Oluf Andersson H. Anna Biörnsdotter .. Döptes hemma. 3 mannefaddrar och 3 Qvinnefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 746 1710-..-.. 1710-01-07 K Marta .. .. .. Jon Ollson H. Maricken Allbrettsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Pet. Bundi. 1. Christian Uthfalld, 2. Willhelm Broman, 3. Daniel Callmander, 1. Hind: Månsson hustru, 2. Skepper Anders Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 747 1710-..-.. 1710-01-07 K Karin .. Listaskogen x/Listaskogen, Bäve Ryttare Anders Skiott .. .. .. .. Döptes af Hr Petro Bundi. 1. Oluf Jonsson d:o, 2. Bryngell Swensson d:o, 1. Anders Ollsons hustru d:o, 2. Torbiörns hustru ibidem. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 748 1710-..-.. 1710-01-07 M Oluf .. Bråten x/Bråten, Bäve .. Pehr Swäningson H. Elin Mattisdotter .. Döptes i kyrckian. 3 Qwinf: och 3 Mannefaddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 749 1710-..-.. 1710-01-24 K Ebba Regina .. .. Påstmästare Hr Elias Spaak H. Elisabeth Wetterman .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Rådman Arfvid Lidberg, 2. Hr Casten Werner, 1. Hr Insp. Alltins hustru, 2. Hr J. Fegermans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 750 1710-..-.. 1710-01-25 K Anna .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve .. Pehr Hansson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Oluf Swensson dito, 2. Oluf Hansson Dito, 3. Oluf Jönsson i Esperöd, 1. Jacobs hustru i Rosseröd, 2. Christens hustru dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 751 1710-..-.. 1710-01-30 K Anna .. Groröd x/Groröd, Bäve .. Jacob .. .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Bengt Dahlberg. 1. Jöns i Dahlene, 2. Anders wid Groröds Såg, 1. Olufs hustru på Glimmingen, 2. En hustru från Ängebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 752 1710-..-.. 1710-02-01 M Sören .. .. .. Jöns Hansson H. Brita Claesdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Oluf i Qwarnen, 2. Mårten Dito, 3 Sifwer Mattisson, 1. Håka Jonssons hustru, 2. Jon Arfwidssons hustru, 3 Tohre Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 753 1710-..-.. 1710-02-02 K Maret .. Racknebo x/Raknebo, Bäve .. Engellbrett .. H. Jngierd Bengtsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Anders Hälgiesson i Grinhult, 2. Håka i Racknebo, 3. J?? dräng i Dito, 1. Olufs hustru i Sahlekiärr, 2. Hanses hustru i Racknebo. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 754 1710-..-.. 1710-02-12 M Petter .. .. Hr Matthias Rodhe Mad: .. Lemback .. Döptes i kyrckian af Vice Past: Hr Elias Winterkorn. 1 Hr Borgmäster Lars Silentz, 2. Hr Arfwid Johansson, 3. Hr Casten Werner, 4. Hr Fried: Bagge, 1. Hr Insp. Walldenströms hustru, 2. Hr Rådman Liedbergz hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 3. Hr C. Hammars hustru, 4. Hr Joh: Fehmans hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 755 1710-..-.. 1710-02-18 M Oluf .. .. Skomakare Anders Christensson H. Jngrij Ollsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Hans Snickare, 2. Oluf Skomakare, 3. Oluf Knutsson, 1. Esbiörn Swenssons hustru, 2. Nillses hustru i Tryckholan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 756 1710-..-.. 1710-02-25 K Marta .. Wid Sunnre Porten Uddevalla .. Anders Ollsson H. Gunnilla Gunnarsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Oluf Halfwårsson, 2. Pehr Persson wid Porten, 3. Lars Ollson i Röra, 1. Erick Ollssons hustru, 2. Arfwed Larssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 757 1710-..-.. 1710-02-26 M Erick .. Maen Maden, Uddevalla .. Swen Erichsson H. Börta .. .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Pehr i Tolleröd, 2. Swen Jonsson, 1. Måns Jonssons hustru, 2. Ryttarens Allgotz hustru, ?? Christen Biörnsson. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 758 1710-..-.. 1710-02-26 M Rassmus .. .. .. Anders Rassmusson H. Anna Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Oluf i Bratteröd, 2. Oluf i Backetofta, 1. Erich Anderssons hustru i Bratteröd, 2. Olufs hustru i Hungerhult. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 759 1710-..-.. 1710-02-27 M Peder .. Racknebo x/Raknebo, Bäve .. Johan Pedersson H. .. Tohlsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Oluf Dahlbo D:o, 2. Håkan Dito, 3. Anders Hellgiesson på Grijnhullt, 1. Olufz hustru på Engebacken, 2. Hanses hustru i Racknebo, 3. Tohls dotter i Ugglehult, 4. Tohl Ollsons dotter Dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 760 1710-..-.. 1710-03-04 K Anna .. Puren eller Äskedraget Puren, Uddevalla .. Swen Jönsson H. Gunnilla Swensdotter .. Döptes af Hr E. W. 1. Jon i Skougen, 2. Swäning i Hagen, 1. Jons hustru på ??, 2. En hustru från Fagerhultsnähs. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 761 1710-..-.. 1710-03-04 M Andreas .. .. Borgmästare Hr Lars Silentz Madam Maria Andersdotter .. Om aftonen döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. Fadd: 1. Hr Rådman Samuel Reuterberg, 2. Mr Martin Dreijer, 1. Hr Giörgen Heidemarcks hustru, 2. Hr Rådmannens Arfwid Liedbergz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 762 1710-..-.. 1710-03-06 K Jngeborg .. Skogen Skogen, Uddevalla .. Hans Gunnarsson H. .. Jonsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Bryngell i Molsiön, 2. Lars i Eskedraget, 1. Börgie Jonssons hustru i Esperöd, 2. Jonses hustru i Puhren. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 763 1710-..-.. 1710-03-17 K Anna .. .. .. Jfwar Rassmusson H. Kierstin Sofrensdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. M:r Swen Skräddare, 2. Jöns Jonsson, 3. Nills Rassmusson, 1. M:r Sohne Pehrssons hustru, 2. Hindrich Månssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 764 1710-..-.. 1710-03-18 K Anna .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve Ryttare Anders Jfwarson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr Mag: Borgwall Past: i Tahnum. 1. Nills Larsson på ??, Jon Giermundson dito  1. Olufz hustru, 2. Rytt: Pehr Störckz piga. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 765 1710-..-.. 1710-03-21 K Jngrij .. .. M:r Arfwid Munck .. .. .. .. Döptes hemma af Hr Elia Winterkorn. 1. M:r Didrick Giger, 2. M: Gustavus Smed, 1. M:r Smeden Böckers hustru, 2. Sahl. Swen Skräddares änckia. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 766 1710-..-.. 1710-03-25 K Malin .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Nills Swensson .. .. .. .. Döptes i kyrckian af Hr E. Winterkorn. 1. Oluf wid Esperödz Qwarn, 2. Carl Jönsson i Esperöd, 3. Anders Andersson, 1. Anders Anderssons hustru, 2. Börgie Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 767 1710-..-.. 1710-03-29 K Maria Anna .. .. Contraleur Hr Cornelius Önnerman H. Anna Hansdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Comiss: Walldenström, 2. Rådman Påske Pehrsson, 3. Skep: Anders Hansson, 4. Skep. Oluf Marcusson, 5. Visit: Hind: Månsson, 1. Mons: Nicolaus Jeanson Bagges hustru, 2. Hr Gabriel Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Stiernbergs hustru, 3. Erich Marcussons och Oluf ?? hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 768 1710-..-.. 1710-03-29 K Anna Maria .. .. .. Anders Persson Glimming H. Marta Christensdotter .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Måns Glasmästare, 2. Mons: Anders Jonsson fr. H??, 3. Swen Swensson, 1. Cass: Hr Lars Larssons hustru, 2. Hustru ?? Larsdotter, 3. Fiscalens Oluf Liungwallds hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 769 1710-..-.. 1710-04-02 M Michaël .. .. Hr Anders Jonsson H. Catharina Michelsdotter Kock .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Rådman Niclas Bagge, 2. Hr Johan Fehman, 3. Hr Hindrich Arfwidsson, 1. Hr Nicolaus Jeansson Bagges hustru, 2. Hr Ambiörn Olufssons hustru, 3. Hr Anders Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 770 1710-..-.. 1710-04-09 M Anders .. .. .. Pehr Ollson H. Karin Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Hr Abram Tideman, 2. Mr Anders Merling, 3. Nills Ollsson Mur??, 1. Sweningh Håkassons hustru, 2. Håkan Anderssons hustru, 3. Pehr Jfwerssons hustru i Fossum. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 771 1710-04-10 1710-04-12 M Elias .. .. .. Bengt Wallbeck H. Anna Maria Clasdotter .. Döpt i kyrckian kl. 1 efter middagen af Hr Elias Winterkorn och född d. 10 som war Påskedagen kl. 9 före middagen. 1. Hr Petrus Bundi Rector här vid Sch:, 2. Hr Bened: Åderwall collega d:o, 3. Hr Handellsman Rear Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Påfwellsson, 4. Handelsman från Borås Hr Lars Boeckman, 1. Hr Sahl. Magister Parnovii änckiefru Mad: Margareta Hedvig von Krakou, 2. Hr Bengt Dahlbergs hustru, 3. Handelsman Hr Christen Hammars hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 772 1710-..-.. 1710-04-15 K Karin .. Samneröd x/Samneröd, Bäve .. Tohre Andersson H. Jngebor Bängtsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Hr Anders Jonsson Linqvist, 2. Truls Ericksson, 3. Jon Tohresson, 1. Skepper Hans Ollssons hustru, 2. Fiscalens Liungwallds hustru, 3. Nills Olufssons hustru den mindres. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 773 1710-..-.. 1710-04-17 K Karin .. Esperöd x/Äsperöd, Bäve .. Tolle Swensson H. Estri Biörnsdotter .. 1. Jon Swensson, 2. Anders Andersson, 1. Olufs hustru wid Esperöds Qwarn, 2. Nills Swenssons hustru i Esperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 774 1710-..-.. 1710-04-19 K Karin .. .. Förafskedade Båtzman Bengt Olufsson H. Annika .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Oluf Snickars hustru, 2. ?? Mattissons hustru, 1. Mickel Holm, 2. Anders Christenssons dräng. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 775 1710-..-.. 1710-04-20 K Anna Maria .. .. Lijnwäfware Mäster Hans Hansson H. Britta Gunmunsdotter .. Af Petro Bundi. 1. Mäster Zohne Pehrsson, 2. Repeslagaren Lars Andersson, 1. Jon Arfwedssons hustru, 2. Olufz hustru på Trappen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 776 1710-..-.. 1710-04-23 M Oluf .. .. .. Engellbreth Olufsson H. Marta Larsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Anders Ollsson, 2. Lars Skräddare, 3. Nills Ollsson Minor, 4. Gregorius Mickelson, 1. Torchell Anderssons hustru, 2. Jon Arfvidssons hustru, 3. Lars Bengtssons Snickares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 777 1710-..-.. 1710-04-30 K Jngeborg .. .. Hr Oluf Marckusson H. Catharina Castensdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Giöran Werner, 2. Hr Casten Werner, 3. Hr Erick Marcusson, 4. Hr Andris Hansson, 5. Mons: Petter Winterkorn, 1. Hr Johan Fehmans hustru, 2. Hr Willhelm Heines hustru, 3. Hr Gabriel Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Stiernbergs hustru, 4. Hr Matthis Rodhes hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 777 1710-..-.. 1710-05-04 K Kierstin .. .. Apotekare .. Wrede Qwinfolcket Margreta ..dotter .. Oächta. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. Emedan ingen annan ville tåga fram att stå fadder gick Bengt Wallbeck oanmodat der till. Qf: Ryttarhustrun Ragnella, 2. Larses hustru på Trappen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 778 1710-..-.. 1710-05-09 K Sigrid .. .. .. Mårten Hansson H. Kari .. .. Döptes hemma af Hr Elias Winterkorn. 1. Erick Plogman, 2. Swen Sågskiärare, 1. Swens hustru i Tolleröd, 2. Tohre Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 779 1710-..-.. 1710-05-18 K Annika .. .. Hr Abraham Tidman H. Margaretha Jonasdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Hans Andersson junior, 2. M: Martin Kiiger, 3. And: Merling, 1. Jon Anderssons hustru, 2. Håkan Anderssons hustru, 3. Pehr Olufssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 780 1710-..-.. 1710-05-30 M Nills .. .. .. Mårten Jonsson H. Kierstin Nillsdotter .. Döptes hemma. 1. Christian Fabian, 2, Hans Snickare, 1. Elisabeth i Wägge, 2. Jon Hanssons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 781 1710-..-.. 1710-06-03 K Maria Magdalena .. Wid Gambla Kyrckiogården Uddevalla .. Johan Fegerman H. Catharina Wetterman .. Döptes hemma af Hr Bengt Dahlberg. 1. Johan Fehman, 2. Påstmästar Spaak, 1. Hr B. Dahlbergs moder, 2. Pehr Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 782 1710-..-.. 1710-06-08 K Catharina .. På Hörnet Hörnet, Uddevalla .. Swen Swensson H. Karin .. .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Måns Glasmäst:, 2. Mons: Anders Jonsson i Hälle, 3. Christen Olufsson, 1. Torckell Anderssons hustru, 2. Liungwaldz hustru, 3. Jon Olufsson hustru, 4. Pehr Olufssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 783 1710-..-.. 1710-06-11 M Anders .. Wid Grorödz såug x/Groröd, Bäve Sågskiärare Börgie Swensson H. Elin Hansdotter .. Döptes af Hr Winterkorn i des moders huus. 3 Mannefaddrar och 3 Qwinfolcks faddrar. Hwilka de woro weet ingen ty iag fick intet weeta när det döptes. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 784 1710-..-.. 1710-06-15 K Catharina .. .. Hr rådman Johan Holst Madam Magdalena Bagge .. Döptes i kyrckian af Hr Elias Winterkorn. 1. Hr Inspector Petter Alltijn, 2. Hr Rådman Niclas Bagge, 3. Mons: Friedric Bagge, 1. Hr Anders Jonssons hustru, 2. Hr    Contraleurens Önnermans hustru, 3 Anders Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 785 1710-..-.. 1710-06-26 M Anders .. Sigellhult x/Sigelhult, Bäve .. Anders .. H. Jngeborg Pehrsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Magister Lars Arnerus af Artolleriet. 1. Swen Jonsson i Esperöd, 2. Tohl Tohresson i Ugglehult, 1. Jon Arfwidssons hustru på Lijan, 2. Torbiörns hustru i Sigellhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 786 1710-..-.. 1710-07-14 K Lena .. .. .. Lars Hansson H. Britta Hansdotter .. Döptes i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 1. Berendt Swensson, 2. Jöns Slachtare, 3. Jöns Jonsson, 1. Mäster Zone Pehrssons hustru, 2. Jfwar Rassmussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 787 1710-07-24 1710-07-26 K Beata Stina .. .. Rådman Hr Pehr Schauw Mad: Bodela Liedberg .. Döptes i kyrckian af Högtlärde Hr Mag: Hasselqwist. Testes: 1. Hr Inspector Petrus Altijn, 2. Hr Rådman Arfwid Lidberg, 3. Hr Christopher Tack, 1. Högehrwurdige och Höglärde Hr Magister Hasselqwists hustru, 2. Hr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Borgmästarens Lars Silentz hustru, 3. Hr Johan Fehmans hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 788 1710-..-.. 1710-08-07 M Oluf .. Öfre Bräcke x/Bräcke, Bäve .. Oluf Pärsson H. Maret Anders[dotter] .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Tohl Elufsson i Öfre Bräcke, 2. Tohr Jngelsson Dito, 3. Pehr Pehrsson på Kållen, 4. Ericks son i Öfre Bräcke, 1. Olufs hustru i Rössebohl, 2, Nills Pehrssons hustru i Öfre Bräcke. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 788 1710-..-.. 1710-08-07 M Jonas .. Uddewalla Uddevalla Förridare af Hr Tråtzes Compagnie Bengt Hallberg Britta Jonsdotter .. Ett oächta barn födt och straxt medelst dess svaghet döpt af Ryttaren ?? Jonssons hustru. Dopet Confirmerat af Hr Elia Winterkorn i Jon Erickssons huus. Mf: 2ne soldater af Wälb: Hr Major Meters? Comp: sades deras nampn wara: Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Lars Bengtsson och Jon Hansson, Qf: 1. Rytt: Måns Jonssons hustru, 2. Båtzmans Jon Sabbels hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 789 1710-..-.. 1710-08-13 M Christian .. .. .. Abraham Christiansson H. Börta Hindrichsdotter .. Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Lars Nillsson, 2. Oluf Arfwidsson, 3. Rassmus Mårtensson, 4. Christen son i Brattåhs,  1. Jacob Bengtssons hustru, 2. Oluf Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 790 1710-08-15 1710-08-17 M Marcus .. .. Hr Erich Marcusson H. Maricken Stiernberg .. Döptes i kyrckian af Hr Elia Winterkorn. 1. Påstmästar Spaak, 2. Giören Werner, 3. Casten Werner, 1. Hr Contr: Önnermans hustru, 2. Oluf Marcussons hustru, 3. Visit: Hindrich Månssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 791 1710-08-31 1710-09-01 K Ann Regina .. .. .. Nills Hedman H. Johanna Rasmusdotter .. Döptes i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 1. Hr Casten Werner, 2. Visit: Peter Winterkorn, 3. Biörn Swensson Snickare, 1. Andhor Ollssons hustru, 2. Johan Ollssons hustru, 3. Pehr Pehrssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 792 1710-..-.. 1710-09-04 K Jngeborg .. Kuröd x/Kuröd, Bäve .. Oluf Andersson H. Kierstin Andersdotter .. Döptes i kyrckian af Hr B. Dahlberg. 1. Nills Ammunsson i Kuröd, 2. Oluf Hansson Dito, 3. Lars Andersson Dito, 1. Haralds hustru i Bräcke, 2. Swens Dito, 3. Torgiers hustru wid Kuröds Qwarn, 4 Nills Rearssons hustru i Kuröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 793 1710-..-.. 1710-09-13 K Marta .. .. .. Håkan Andersson H. Kierstin Jonasdotter .. Döptes hemma. 1. Torsten Biörnsson, 2. Christen Ollsson, 1. Abraham Tidemans hustru, 2. Pehr Ollssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 794 1710-..-.. 1710-09-20 M Anders .. .. .. Pehr Andersson .. Cecilia Ericksdotter .. Döptes utj Fiscalens O. Liungwallds huus. Fader från Wassbo och Forsh: 1. Bengt Wallbeck, 2. Marcus Speleman, 1. Constablens Bengt Fribergs hustru, 2. Anders Grönings hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 795 1710-..-.. 1710-09-23 M Hans Jacob .. .. Hr Krigs Commissarien Andreas Walldenström Madam Maren Holst .. Döptes i kyrckian. 1. Contr. Corn: Önnerman, 2. Arfwid Johansson, 3. En Lieutnant af Fortificationen, 4. Anders Jonsson, 1. Hr Mag: Hasselqwists hustru, 2. Capit. Anders Anderssons hustru i Groröd, 3. Hr Matthias Rodhes hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 4. Hr Nills Jeansson Bagges hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 796 1710-..-.. 1710-09-24 K Christensa .. .. .. Oluf Halfwårsson H. Marta Olufsdotter .. Döptes hemma. 1. Anders Ollsson Skrädd. 2. Pehr Pehrsson, 3. Oluf Skomak. 1. Hr Frantz Renneccii hustru, 2. Skepper Oluf Simonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 797 1710-..-.. 1710-10-02 M Jonas .. .. Hr Christen Hammar Madam .. Radde .. Döptes i kyrckian. 1. Sahl. Roddes änckia i Gborg, 2. Not: Olai Husses hustru, 3. Hr Matthis Rodhes hustru, 4. Lieutnant Gabriel Stiernbergz hustru, M:f: 1. Hr Inspector Petter Alltijn, 2. Rådman Peter Bryngelsson, 3. Hr Petrus Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts p Bundj, 4. Hr Hindrick Arfwedson.
Uddevalla (O) 1700-1724 798 1710-..-.. 1710-10-02 K Kierstin .. Bratteröd x/Bratteröd, Bäve .. Erik Andersson H. Anna Pehrsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Anders Kiettilsson, 2. Pehr i Lundebräcka, 3. Elufz son i Bratteröd, 1. Jons hustru d:o, 2. Anderses hustru i Lundebräcka, 3. Olufz hustru i Hungerhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 799 1710-..-.. 1710-10-09 M Lars .. Grässkiärr x/Gräskärr, Bäve .. Måns Larsson H. Anna Larsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Oluf i Grässkiärr, 2. Nils Andersson i Biörbäck, 3. Lars Andersson i Kuröd, 1. Haralls hustru i Bräcke, 2. Swens d:o. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 800 1710-..-.. 1710-10-13 K Regina .. .. Klädespressare M:r Martin Dreijer H. Britta Andersdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Borgmästar Lars Silentz, 2. Hr Rådman Arfwid Liedberg, 3. Hr Rådman Petter Schoug, 1. Hr Påstmästar Spaaks hustru, 2. Hr Arfwid Johanssons hustru, 3. Skepper Erick Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 801 1710-..-.. 1710-10-17 M Swen .. Wäster Listaskogen x/Listaskogen, Bäve .. Torbiörn .. H. Kirstin .. .. Döptes i kyrckian. 1. Oluf Hansson i Rosseröd, 2. Pehr i Stenshullt, 1. Anders Esbiörnssons hustru i Listaskogen, 2. Pehrs [hustru] i Kiällegreen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 802 1710-11-03 1710-11-03 M Ullrick .. .. Mäster Mårten Dreijer H. Catharina Smidt .. Döptes hemma. 1. Sven Torstensson, 2. Berthold Torstensson, 3. Oluf på Trappan, 1. Pehr Olufssons hustru, 2. Anders Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 803 1710-11-04 1710-11-04 M Hans .. .. .. Willhelm Broman H. Karin Allbretzdotter .. Döptes hemma, födt samma förmiddag. 1. Andor Olsson, 2. Visit: Hind: Månsson, 1. Hans Ollsons hustru, 2. Jon Ollssons hustru fr. Hede. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 804 1710-..-.. 1710-11-07 M Arfwed .. .. .. Rasmus Rassmusson H. Karin Arfwedsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Skepparen Ambiörn Ollson, 2. Trulls Ericksson, 1. Skepparen Oluf Simonssons hustru, 2. Oluf Halfwårssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 805 1710-..-.. 1710-11-12 M Elias .. .. .. Pehr Pehrsson H. Kierstin .. .. Döptes i kyrckian. 1. Anders Ollsson i Wägge, 2. Arfwid Larsson, 1. Lars Ollssons hustru i Röra, 2. Mårten Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 806 1710-..-.. 1710-11-17 K Gunnilla .. Baggetofta Baggetofta, Uddevalla .. Swen Swensson H. Johanna Christensdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Oluf Arfwidsson på Hagarne, 2. Oluf Andersson dito, 1. M:r Daniel Callmanders hustru, 2. M:r Alexander Hermans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 807 1710-..-.. 1710-11-18 M Christen .. .. .. Herman Olufsson H. Börta Hansdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Hindrich Arfvedsson, 2. Hr Anders Jonsson, 3. Oluf Persson, 1. Cass: Hr Lars Larssons hustru, 2. Hörarens Hr Bengt Åderwalds hustru, 3. Jon Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 808 1710-..-.. 1710-11-19 K Anna .. Kuröd x/Kuröd, Bäve .. Lars Andersson H. Anna Thoresdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Harald i Bräcke, 2. Oluf Andersson i Kuröd, 3. Oluf Hanssons styfson dito, 1. Oluf Hanssons hustru i Kuröd, Dito Nills Reersson hustru, Peder Germundssons hustru der sammastädes. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 809 1710-..-.. 1710-11-25 K Britta .. .. Båtzman Pehr Swänsson H. Kierstin Hindrichsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Jon Slachtare, 2. Båtzman Anders Persson, 1. Hust: Dorothea från ??, 2. Christen Nilssons hustru, 3. Abraham Christianssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 810 1710-..-.. 1710-11-27 K Karin .. Dahlarne x/Dalarna u. Brattås, Bäve .. Jöns .. H. Anna Tohresdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Eluf Jonsson i Ramseröd, 2. Oluf Olufson på Glimmingen, 3. Biörn Biörnsson i Ramseröd, 1. Oluf Anderssons hustru på Glimmingen, 2. Jacobz hustru i Groröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 811 1710-..-.. 1710-11-29 M Jonas .. Elene Uddevalla .. Lars Jonsson H. Karin Berendtzdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Mäster Zone Pehrsson, 2. Berendt Swensson, 1. Trulls Erichssons hustru, 2. Jöns Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 812 1710-..-.. 1710-12-04 O .. .. Grässkiärr x/Gräskärr, Bäve .. Oluf Swensson H. Anna Thoresdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Thore Larsson i Nöthullt, 2. Oluf Andersson i Kuröd, 3. Nills Andersson i Biörbeck, 1. Anders Larssons hustru i Nöthullt, 2. Måns Larssons hustru i Grässkiärr. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 813 1710-..-.. 1710-12-13 K Gunnilla .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve .. Nills Larsson H. Anna Olsdotter .. Döptes i Prästegården. 1. Pehr Störck, 2. Anders Larsson D:o, 1. Olufz hustru på Glimmingen, 2. Anders Jfwarssons hustru i Engebacken. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 814 1710-..-.. 1710-12-14 M Mickel .. .. .. Pehr Burgiesson H. Jnger Elufsdotter .. 3 Manne. och 4 Qwinne faddrar. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 815 1710-..-.. 1710-12-18 M Peter .. .. Hr Johan Fehman H. Caisa Andersdotter .. 1. Hr Christen Hammar, 2. Hr Anders Schoug, 3. Hr Oluf Marckusson, 1. Hr Rådman Pehr Schauvs hustru, 2. Rådman Påske Pehrssons hustru, 3. Skepparen Goritz Schröders hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 816 1710-..-.. 1710-12-19 M Olle .. .. .. Nills Ollsson H. Börta Andersdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Måns Johansson, 2. Anders Jonsson i Hälle, 3. Tohre i Sambneröd, 1. Cass: Lars Larssons hustru, 2. Hr Anders Jonssons hustru, 3. Jon Anderssons  hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 817 1711-..-.. 1711-01-06 M Pehr .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve .. Oluf .. H. Kierstin Persdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Nills Larsson d:o, 2. Johans dräng i Racknebo Nills, 1. Johans hustru i Rackneboo, 2. Ryttarens Anders Jfwarssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 818 1711-..-.. 1711-01-07 K Kierstin .. .. .. Sifwer Mattisson H. Estri .. .. Döptes i kyrckian. 1. Mårten Jonsson, 2. Christian Fabian, 1. Håkan Jonssons hustru, 2. Jon Anderssons hustru ibm och Elizabeths dotter i Wägge. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 819 1711-..-.. 1711-01-14 M Andreas .. .. .. Jon Andersson H. Hedevig Wallman .. Döptes i kyrckian. 1. Cass: Lars Larsson, 2. Nills Olsson, 3. M:r Anders Merling, 4. Jöns Jonsson, 1. Mons: Andreas Glimmings hustru, 2. Herman Olufssons hustru, 3. Swäning Håkanssons hustru, Tidemans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 820 1711-..-.. 1711-01-15 K Maria .. Torpet wid Rackneboo x/Raknebo, Bäve Dragoun Anders Swäningson H. Karin Torbiörnsdotter .. 1. Håkan i Rackneboo, 2. Larses son på Torpet, 3. Engebackens 4-dingz Ryttare, 1. Johans hustru i Rackneboo, 2. Hanses hustru dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 821 1711-..-.. 1711-01-15 M Gioran .. .. .. Christian Fabian H. Karin Larsdotter .. Döptes hemma. 1. Biörn Swensson, 2. Mårten Jonsson, 1. Esbiörn Swenssons hustru, 2. Jon Anderssons hustru i Wägge. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 822 1711-..-.. 1711-01-20 K Kierstin .. Från Järpåhse gielld x/Järpås socken Corporal manhaftig Lars Ollsson Siöberg H. Karin Jonsdotter .. Döptes i Nills Wallds huus. Faderen Corporal under högwälborne Hr Öfwerst Pattkulls Regimente och lijfcompagniet. 1. Feltvebelen manhaftig Jean Dahl??, 2. Klåckaren Bened: Wallbeck, 1. Nills Wallds hustru, Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. 2. Soldatens Bryngell Nillssons hustru för ??
Uddevalla (O) 1700-1724 823 1711-..-.. 1711-01-23 M Andreas .. .. Fiscal Mons: Oluf Liungwall H. Sigridh Andersdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Giöran Werner, 2. Nills Olufsson d. mindre, 3. Andreas Jonsson Böcker, 1. Swen Swenssons hustru, 2. Måns Johanssons hustru, 3. Smeden Jacob ?? hustru Karin. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 823 1711-..-.. 1711-01-23 M Andreas .. .. Corporal af Hr. Öfw. Pattkulls Reg. Håkan .. .. Marta Jonsdotter .. Oächta. Modern: Jon Slachtares dotter i hwilkens huus barnet döptes af Hr Bengt Dahlberg. Fadd: Jöns Slachtare, 2. Anders i Huhleby, 3. Simon Holljersson, 1. Sahl. Johan Anckars hustru, 2. Simon Holljerssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 824 1711-..-.. 1711-02-05 M Anders .. Lilla Ugglehult x/Uggelhult, Bäve .. Tohl Olufsson H. Börta Jfwarsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Tohl Persson i Ugglehult, 2. Anders Jfwarsson på Engebacken, 1. Anders hustru i Ugglehullt, 2. Anderses hustru på Sigelhullt, 3. Pehr Jfwarssons pijga i Fossumb Jngeborg. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 825 1711-..-.. 1711-02-10 M Arfwid .. .. Hr Rådman Samuel Reuterberg H. Ellsa Andersdotter .. Döptes hemma. 1. Hr Vice Borgmästar Lidberg, 2. Hr Giöran Heidemarck, 1. Hr Mårten Dreijers hustru, 2. Hr Borgmästaren Lars Silentz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 826 1711-..-.. 1711-02-12 M Helgie .. Lijstaskogen x/Listaskogen, Bäve .. Anders Helgiesson H. Marta Swensdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Johans hustru i Rackneboo, 2. Nills Anderssons hustru Dito, 3. des syster Martinsdotter i Fagerhullt, 4. Anders Ollssons dotter i Lijstaskogen, 1. Håkan i Rackneboo, 2. Johans dräng d:o, 3. Oluf Hellgeson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. i Grijnhullt, 4. Swen Skomakares son i Lijstaskogen.
Uddevalla (O) 1700-1724 827 1711-..-.. 1711-02-18 K Börta .. .. .. Arfwid Larsson H. Malin Gunnarsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Anders Ollsson i Wägge, 2. Pehr Pehrsson wid Porten, 3. Oluf Gunnarsson, 1. Skepper Oluf Simonssons hustru, 2. Oluf Halfwårdssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 828 1711-..-.. 1711-02-27 M Pehr .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve .. Jacob Erichsson H. Jngeborg Hansdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Oluf Hansson d:o, 2. Erich d:o, 3. Christen Hansson, 1. Per Hanssons hustru, 2. Oluf    Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 829 1711-..-.. 1711-03-10 K Elizabeth .. .. Mäster Anders Merling H. Regina Werner .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Willhelm Heine, 2. Giöran Werner, 3. Collegan Hr Bengt Åderwall, 1. Hr Erich Marckussons hustru, 2. Hr Oluf Marckussons hustru 3. Johan Swänssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 830 1711-..-.. 1711-03-18 M Hans .. Rosseröd x/Råsseröd, Bäve .. Christen Hansson H. Angiärd Jönsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Erich i Rosseröd, 2. Jacob dito, 1. Oluf Hanssons hustru, 2. Olof Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 831 1711-..-.. 1711-03-28 M Johan .. Fossum x/Fossum, Bäve Dragoun Swen Spånge H. Jngeborg .. .. Döptes i kyrckian. 1. Håka Funcke, 2. Gutorm Nillsson, 3. Pehr Persson, Esbiör Esperöd, 1. Pehr Jfwarssons hustru i Fossum, 2. Anderses hustru d:o. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 832 1711-..-.. 1711-03-30 M Gierdt .. .. Handellsman Hr Anders Bagge H. Margreta Jönsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Börgie Bagge, 2. Hr Rådman Holst, 3. Hr Lars Lemmicke, 1. Monsieur Kampes hustru, 2. Skepparens Hans Anderssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 833 1711-04-04 1711-04-06 M Christian .. .. Handellsman Hr Hind: Arfwidsson H. Maria Hammar .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Kyrckioherden Petrus Bundj, 2. Hr Arfwid Johansson, 3. Hr Anders Jonsson, 1. Hr Hammars hustru, 2. Hr Capt: Stiernbergs hustru, 3. Hr Goritz Schröders hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 834 1711-04-03 1711-04-08 M Bengt .. .. .. Engelbreckt Olufsson H. Marta Larsdotter .. Döptes hemma. 1. Lars Bengtsson Skräddare, 2. Lars Bengtson Snickare, 1. Swen Swenssons hustru på Hörnet, 2. Swens hustru i Tolleröd. Barnet födt d. 3 April om morgonen. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 835 1711-..-.. 1711-04-09 M Gabriel .. Wid Bulij x/Bulid, Bäve Huusman Anders Fast H. Anna Olsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Nils Swensson i Bulij, 2. Gab: på Ödegd. 1. Börgies hustru i Bulij, 2. Hanses hustru dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 836 1711-..-.. 1711-04-09 K Karin .. .. Dragon Jacob Arfwidsson H. Anna Ericksdotter .. 1. Båtzman Anders Lustig, 2. Nills Persson i Bräcke, 3. Oluf Helgiesson i Grinhullt, 4. Per Persson på Kullen, 1. Olufs hustru i Rossebohl, 2. Oluf Perssons hustru i Öfre Bräcke. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 837 1711-..-.. 1711-04-14 M Johan .. .. Hr Nills Johansson Bagge Mad: Helena Walldenström .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Krigs Commissarien Walldenströms hustru, 2. Hr Börge Bagges hustru, 3. Hr Arfwid Johanssons hustru, 4. Hr Anders Jonssons hustru, 1. Hr Rådman Johan Holst, 2. Hr Contr. Önnerman, 3. Hr Matthias Rodhe, 4. Mons: Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Friedrick Bagge.
Uddevalla (O) 1700-1724 838 1711-..-.. 1711-04-14 M Fridrick .. .. Sahl Fridrick Schultz H. Jngeborg .. .. Döptes hemma. 1. Jonas Groon, 2. Lars ??man, 3. Håkan Larsson, 1. Sahl. Johan Ankers hustru, 2. Anders Anderssons ?? hustru, 3. Sahl. Oluf Smedz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 839 1711-..-.. 1711-04-16 M Swen .. Biörbäck x/Björbäck, Bäve .. Börje Andersson H. Anna Olufsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Torsten Biörnsson, 2. Bengt Wallbeck, 3. Ryttaren Jon Schog, 4. Nills Andersson i Biörbäck, 1. Germundz hustru d:o, 2. Peder Germundssons hustru i Kurödh. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 840 1711-..-.. 1711-04-27 M Pehr .. Hungerhullt Emaus, Uddevalla .. Oluf Persson H. Margreta Elufsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. M:r Jonas Trägårdsmästare i Baggetoften, 2. Pehr i Lundebräcka, 3. Elufs son i Bratteröd, 1. Jon Skomakares hustru på Sörgatan, 2. Jons hustru i Bratteröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 841 1711-..-.. 1711-05-08 M Hermund .. .. .. Rasmus Mårtensson H. Jngeborg .. .. Döptes i kyrckian. 1. Lars Nillsson, 2. Jacob Månsson, 1. M:r Daniel Callmanders hustru, 2. Oluf Arfwidson Swartz hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 842 1711-..-.. 1711-05-09 K Annica .. .. Capellan Hr Bengt Dahlberg Mad: Maria Anckerström .. Döpelsen confirmerat i kyrckian af Hr Mag: Hasselquist. 1. Mag: Laurentius Arnerus, 2. Hr Rådman Pehr Schau, 3. Hr And: Arfwidsson, 4. Hr Anders Jonsson, 1. Mad: Dorothea Rodhe, 2. Hr Rector Sch: hustru i Bohus Clas Anckerströms Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. hustru. 3. Hr Matthias Rodhes hustru, 4. Hr Christen Hammars hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 843 1711-..-.. 1711-05-10 M Jon .. Sigelhullt x/Sigelhult, Bäve Sahl. Torbiörn Andersson H. Kari Biörnsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Eluf Jonsson i Ramseröd, 2. Jon Nilsson i Esperöd, 1. Anderses hustru i Sigellhullt, 2. Tolle Swenssons hustru i Esperöd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 844 1711-..-.. 1711-05-23 M Torgier .. .. Skräddare Anders Olsson H. Anna Thollesdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Oluf Simonsson, 2. Pehr Andersson, 3. Torsten Björnsson, 4. Pehr Pehrsson, 1. Nills Larssons hustru, 2. Skep. Goritz Schröders hustru, 3. Oluf Halfwårssons hustru, 4. Engellbreth Olufssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 845 1711-05-21 1711-05-26 K Maria Helena .. .. Hr Magistern och Kyrckioherden Andreas Hasselquist Madam Trina Holst .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Krigs Commissarien Walldenström, 2. Hr Inspecteur Petter Alltijn, 3. Hr Börgie Nilsson Bagge, 4. Hr Anders Jonsson, 1. Hr Krigz commissariens Walldenströms hustru, 2. Hr Rådman Holsts hustru, 3. Hr Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003 Forts. Arfwed Johanssons hustru, 4. Hr Niclas Bagges hustru.
Uddevalla (O) 1700-1724 846 1711-..-.. 1711-05-26 M Arfwed .. .. Båttzman Rassmus Jonsson H. Kierstin Arfwidzdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Hans Snickare, 2. Mårten Jonsson, 1. Sahl. Mattissons hustru, 2. Esbiörn Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 847 1711-..-.. 1711-06-03 K Elin .. Wägge Vägge, Uddevalla .. Anders Ollsson H. Gunnilla Gunnarsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Cass: Joh: Fegerman, 2. Visit: Arfvid Larsson, 3. Oluf Gunnarsson, 1. Skep. Oluf Simonssons hustru, 2. Oluf Halfwårssons hustru, 3. Trulls Erichssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 848 1711-..-.. 1711-06-04 M Jon .. Widh Kuröds Qwarn x/Kuröd, Bäve .. Torgier Giermunsson H. Anna Andersdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Lars Andersson i Kurödh, 2. Jon Nillson i Fossum, 1. Haralds hustru i Bräcke, 2. Oluf Anderssons hustru i Kurödh. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 849 1711-..-.. 1711-06-08 K Catharina .. .. Styreman från Marstrandh Clas Jacobsson .. Anna Clasdotter .. 1. Swen Sågskiärare, 2. Mårten Hansson, 1. Söfren Mattissons hustru, 2. Esbiörn Swenssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 850 1711-..-.. 1711-06-10 M Lars .. Engebacken x/Ängebacken, Bäve .. Anders Larsson H. Börta Andersdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Olufs hustru på Kodebacken, 2. Ryttarens Anders Jfwerssons hustru på Engebacken, 1. Nills Larssons Dito, 2. Jeans Dräng i Rackneboo, 3. Engebackens Ryttare. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 851 1711-..-.. 1711-06-13 K Christina .. .. Hr Handelsman Hans Arfwedsson H. Catharina Johansdotter .. Döptes i kyrckian. Hr Lieutnant Giers, 2. Hr Bengt Johansson, 3. Mons: Arfwed Wesslowius, 1. Hr Arfwid Johanssons hustru, 2. Hr Christen Heidemarcks hustru, 3. Hr Christopher Tacks hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 852 1711-..-.. 1711-06-16 M Zone .. .. .. Jfwer Rassmusson H. Kierstin Zonesdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Alexander Herman, 2. Anders Christensson, 3. Oluf Torstensson, 1. M:r Zone Pehrssons hustru, 2. Visit: Petter Winterkorns hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 853 1711-..-.. 1711-06-17 K Jngeborg .. .. Grafware Anders Erichsson H. Bengta Swensdotter .. Döptes i kyrckian. 1. M:r Zone Pehrsson, 2. Jfwar Rassmusson, 3. Oluf Swenson, 1. Anders Christenssons hustru, 2. Swen Swenssons hustru på Nordgatan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 854 1711-..-.. 1711-06-19 M Anders .. .. Skomakare Oluf Christensson H. Elisabeth Ollsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Pehr Pehrsson, 2. Bengt Wallbeck, 3. Anders Christensson, 4. Arfwed Larsson, 1. Nills Larssons hustru, 2. Oluf Simonssons hustru, 3. Oluf Halfwarssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 855 1711-..-.. 1711-06-22 K Hellwig .. .. .. Jon Mathisson H. Anna Helgiesdotter .. 1. Jacob Månsson, 2. Rassmus Mårtensson, 1. Jacob Bengtssons hustru, 2. Swen Swenssons hustru från Baggetofta. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 856 1711-..-.. 1711-06-23 M Petter .. .. Hr Christopher Tack H. Edella Clausdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Matthias Rodhe, 2. Hr Feltskiäraren under Artolleriet [Hellberg], 3. Hr Christen Heidemarck, 1. Hustru Dorothea Rodhe, 2. Hr Rådman Petter Schaus hustru, 3. Hr Anders Jonssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 857 1711-..-.. 1711-06-25 K Maria .. .. Hr Oluf Dahlkarl H. Jngeborg Marckusdotter .. Tvillingebarn döpta hemma af des fader, det ena strax genom döden aflidit. Dopet Confirmerat af Hr Elia Winterkorn. 1. Hr Dahlkarls moder, 2. Sahl. Mattis Ströms hustru, Manf: Hr Bengdt Johansson Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 858 1711-..-.. 1711-06-25 K Catharina .. .. .. Berthold Torstensson H. Anna Catharina Hansdotter .. Hemma döpt. 1. Hr Casten Werner, 2. Andreas Merling, 3. Anders Andersson Hattemakare, 1. Hr Erich Marckussons hustru, 2. Oluf Marckussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 859 1711-..-.. 1711-06-26 M Oluf .. .. Hr Bengt Johansson H. Kierstin Ollsdotter .. Döptes hemma. 1. Hr Lieutn. af Artollerie, 2. Hr Arfwed Johansson, 1. Hr Johan Fehmans hustru, 2. Andor Olufssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 860 1711-..-.. 1711-07-11 M Olle .. .. .. Erich Ollsson H. Judith Staffansdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Nills Hedman, 2. Pehr Pehrsson, 3.  Johan Swensson, 1. Johan Ollssons hustru, 2. Biörn Swenssons hustru, 3. Oluf Halfwårssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 861 1711-..-.. 1711-07-18 K Sara .. .. .. Johan Larsson Molijn H. Maria Jönsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Torsten Biörnsson, 2. Abraham Tidhman, 3. Jöns Jonsson, 1. Hr Bengt Dahlbergz hustru, 2. Nills Hedmans hustru, 3. Hindrich Månssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 862 1711-..-.. 1711-07-24 M Olle .. .. Ryttare Anders Kiettillsson H. Annika .. .. Döptes hemma. 1. Arfwed Larsson, 2. Jöns Jonsson, 1. Rassmus Skräddares hustru, 2. Anders Lundbacks hustru. 3. Simon Helgiessons [hustru]. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 863 1711-07-23 1711-07-26 K [??]a .. .. Hr Lieutnanten Mattis B?? H. Hedevig Jönsdotter .. [Döptes i kyr]kian. 1. Hr Hans Arf??, 2. Hr Christen Heidemarck, 3. Hr Christopher ??, 1. Hr Johan Fehmans hustru, 2. Hr Anders Jonssons hustru, 3. Skep. Goritz Schröders hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 864 1711-07-29 1711-08-01 K Anna Catharina .. .. .. Bengdt Wallbeck H. Anna Maria Clasdotter .. Döptes i kyrckian. Född kl. half 5 eftermiddagen. 1. Mons: Hindrich Rutenbäck, 2. M:r Johan Lagerberg, 1. Rådman Joachim Lemmichs hustru, 2. Bengt Åderwalls hustru, 3. Rear Påfwelssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 865 1711-..-.. 1711-08-02 M Hans Jacob .. .. Hr Lars Lemmich H. Thorbor Torgiersdotter .. Döptes hemma. 1. Rådman Joachim Larsson, 2. Fendrick Tedzler, 3. Anders Bagge, 1. Hr Börgie Bagges hustru, 2. Sal. Elias Anderssons hustru, 3. Skepper Andris Hanssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 866 1711-..-.. 1711-08-05 K Maria .. .. Bundtmakare Lars Mattisson H. Margretha Ollsdotter .. Tvilling. Döptes hemma. 1. Nills Ollson Bulij, 2. Bengt Wallbeck, 1. Joen Anderssons hustru, 2. Herman Olufssons hustru, 3. Swening Håkanssons hustru, 4. Oluf Pehrssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 867 1711-..-.. 1711-08-05 K Britta .. .. Bundtmakare Lars Mattisson H. Margretha Ollsdotter .. Tvilling. Döptes hemma. 1. Nills Ollson Bulij, 2. Bengt Wallbeck, 1. Joen Anderssons hustru, 2. Herman Olufssons hustru, 3. Swening Håkanssons hustru, 4. Oluf Pehrssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 868 1711-..-.. 1711-08-09 K Bengta .. Wid Fossums Qwarnar Fossum, Uddevalla .. Anders Pehrsson H. Malin Tollesdotter .. 1. Anders Skräddare, 2. Swen Jonsson i Esperöd, 3. Guttorm Dito, 1. Pehr Jfwarssons hustru i Fossum, 2. Jon Skomakares hustru på Sörgatan. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 869 1711-..-.. 1711-08-18 K Annika .. .. Ryttaren Manhaftig Oluf Persson H. Anna And:dotter .. Döptes i Pottemakarens Oluf Tollessons huss.  Fadern Ryttare under Wällborne Hr Ryttmästar Gyllenschougz Compagnie. 1, Mickel Heman, 2. And. ??, 1. Oluf Tollessons hustru, 2. Oluf ?? hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 870 1711-..-.. 1711-08-25 M Sören .. .. Hr Johan Sörensson H. Margreta Gabrielsdotter .. Döptes hemma. 1. Skepparen Zander Classon, 2. Nills Larsson, 1. Hr Erick Marckussons hustru, 2. Casseurens Fegermans hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 871 1711-..-.. 1711-08-27 M Anders .. Hattedahlen x/Hattedalen, Bäve .. Pehr .. H. Gunnilla .. .. Döptes i kyrckian. 1. Pehr Hansson i Rosseröd, 2. Sahl. Hanses änckias dräng wid Esperöds Qwarn, 1. Christen Hanssons hustru i Rosseröd, 2. Oluf Swenssons hustru dito. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 872 1711-..-.. 1711-09-03 M Swen .. Fagerhullt x/Fagerhult, Bäve Dragon Jon Andersson H. Karin Swensdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Anders Skomakares dräng Oluf, 2. Bryngell i Lijstaskogen, 3. Rassmus på Kiellegreen, 1. Sahl. Bryngells hustru i Bråten, 2. Gunnilla Hansdotter från Diurhullt. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 873 1711-..-.. 1711-09-05 M Jonas .. .. .. Halfwår Halfwårsson H. Jngeborg .. .. Döptes hemma. Mf: 2ne soldater, Qf: 1. Arfwed Muncks     hustru, 2. Lars Nillssons hustru på Hagarne, 3. Jon ??   hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 874 1711-..-.. 1711-09-06 M Olle .. .. Månadztienare Jon Olufsson H. Marichen Allbretzdotter .. Döptes hemma. 1. Hr Christian Uthfall, 2. Hind: Månsson, 1. Willhelm Bromans hustru, 2. Pehr Hanssons. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 875 1711-..-.. 1711-09-07 M Pehr .. .. .. Tohre Andersson H. Marta Bengtzdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Anders Thoresson, 2. Swen Sågskiärare, 3. Lars Bengtsson, 1. Repeslagarens Lars Anderssons hustru, 2. Jon Arfwidssons hustru, 3. Oluf Knutssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 876 1711-..-.. 1711-09-14 K Anna Margretha .. .. Skeppare Hans Andersson H. Jnger Knape .. Döptes hemma. 1. Hr Jöns Gierdtsson, 2. Hr Anders Wennerquist, 1. Hr Anders Knapes hustru, 2. Hr Anders Bagges hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 877 1711-..-.. 1711-09-16 M Andreas .. .. Hr Arfwid Johansson H. Bodella Bagge .. Döptes i kyrkian. 1. Hr Vice Borgmäst. Arfwid Lidberg, 2. Hr Anders Schoug, 3. Mons: Fried: Bagge, 1. Hr Nills Jeansson Bagges hustru, 2. Hr Rådman Petter Schaws hustru, 3. Hr Hans Arfwidssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 878 1711-..-.. 1711-09-17 K Anna .. .. Månadztienare Peder Mårtensson H. Jngrid Jönsdotter .. Döptes hemma. 1. Anders i Huhlebyn, 2. Nills i Tryckhåhlan, 3. Jon Slachtare, 1. Sal. Johan Anckers hustru, 2. Rassmus Dahlgreens hustru, 3. Jon Slachtares hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 879 1711-..-.. 1711-09-19 M Lars .. Kuröd x/Kuröd, Bäve .. Peder Gärmundsson H. Börta Toresdotter .. Döptes i kyrkian. 1. Anders i Nöthullt, 2. Nills Ammunsson i Kuröd, 3. Lars Andersson d:o, 1. Haraldz hustru i Bräcke, 2. Oluf Anderssons hustru i Kuröd. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 880 1711-..-.. 1711-09-26 K Mätta Maria .. .. Hr Jonas Wennerquist Fru Cecilia Plath .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Anders Wennerquist, 2. Hr Christian Uthfall, 3. M:r Johan Hindrich Dawer?, 1. Hr Mag: Hasselquists hustru, 2. Hr Christopher Tacks hustru, 3. Hr Hindrich Arfwidssons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 881 1711-..-.. 1711-09-30 K Kierstin .. .. .. Oluf Andersson H. Anna Biörnsdotter .. Döptes hemma. 1. Jöns Jonsson, 2. Swen Swensson från Baggetofta, 1. Anderses hustru i Sörwijk, 2. Jordemodern Bengta. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 882 1711-..-.. 1711-10-06 M Petter Olaus .. .. Hr Mattias Rodhe H. Maren Lembak .. Döptes i kyrckian. 1. Hr Börge Nillsson, 2. Hr Arfwe Lidberg, 3. Hr Petter Schau, 1. Madam Dorothea Rodhe, 2. Hr Nills Bagges hustru, 3. Hr Oluf Marckussons hustru. Henny och Wilhelm Ängermark, Uddevalla 2003
Uddevalla (O) 1700-1724 883 1711-..-.. 1711-10-06 M Oluf .. .. .. Tohre Swensson H. Börta Arfwidsdotter .. Döptes i kyrckian. 1. Lars Gunnarsson, 2. Oluf i Swartebäcken, 1. Anders Christenssons hustru, 2. Joen Arfwidssons hustru. Henny och Wilhel