Bokenäs

Foto av Bokenäs gamla kyrka.Bokenäs socken ligger på Bokenäset väster om Uddevalla mellan Kalvöfjorden och Gullmarn och gränsar i sydväst mot Dragsmarks socken och i nordost mot socknarna Högås och Skredsvik. Här finns bland annat Bokenäs gamla kyrka (se bilden) som är från 1100-talet med takmålningar från 1700-talet och Bokenäs gamla prästgård vars huvudbyggnad uppfördes 1824 och som numera är hembygdsgård och intill denna ligger en adjunktsbyggnad från 1600-talet.  Strax norr om den gamla prästgården ligger naturreservatet Svartedalen med en vacker bokskog och en djup bäckravin. Vid Berg finns två gånggrifter från senare delen av stenåldern.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Bokenäs socken och var man kan få tag i informationen (Hänvisningar inom parentes se slutet av sidan).

Mikrokort
Kyrkböcker F, V och D 1860-1933
- SVAR (F)
Församlingsböcker 1900, 1910, 1920, 1930 - SVAR (F)

Rullfilm
Mantalslängder 1669-1860
(F)

Litteratur
Folk och gårdar i Bokenäs och Dragsmark
av Bengt Elling (B, L)
Bokenäs och Dragsmark i gången tid av Bengt Elling (B)
Ortnamnen i Lane härad. 2 : Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar av David Palm (B)
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin (L)
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz (B)

Internet
Gårdar och torp i Bokenäs
(se Register)
Genline - Kyrkböcker på Internet
(BD)
Arkiv Digital - Kyrkböcker på Internet
(LD)

Hänvisningarna inom parentes upplyser om var man kan finna informationen och har följande betydelse:
B = Uddevalla stadsbibliotek, BD = I dator på biblioteket, F = Forskarrummet på biblioteket, FD = I dator i forskarrummet, L = Lokalen Parkgatan, LD = I dator i lokalen. 

Bokenäs Bäve Dragsmark Forshälla
Grinneröd Herrestad Högås Lane-Ryr
Ljung Resteröd Skredsvik Uddevalla förs.
Bohusläns regemente

Senast uppdaterad 2011-01-15