Pandemin ställer till det på olika sätt för oss alla. Utgivningen av vår tidning Uddevalla Bladet blir försenad eftersom vi inte kunnat fastställa vårens program ännu. Vi arbetar med att försöka hitta en fungerande form för årsmöte och övriga aktiviteter. Tidningen kommer ut så fort vi vet mer.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid föreningens aktiviteter. Vi har handsprit i lokalen, avstånd skall hållas och att man är frisk.

Parkgatan 8 (karta, källarplanet på baksidan).

Forskarplatser med ArkivDigital, Svar och många cd-/dvd-skivor samt böcker och avskrifter om släktforskning står till förfogande.

Dessutom finns tidskriftshyllor och blad från ett flertal släktforskarföreningar i lokalen- läs gärna!

Lokalen är utrustad med ett trinettkök, WC, datasalar och fika plats där vi har kaffeservering till självkostnadspris.