Lördag 20/1 kl. 11-14

Släktforskningens dag

Mari Trollvik informerar oss om vad vi kan hitta i arkivet på Bohusläns museum

Plats: Lokalen

Onsdag 7/2 kl. 18-20

DNA-Cafe med Inga-Lill Fjällström för medlemmar som har fått svar på sina DNA-kit. Vi hjälps åt, ”ger och tar”

Plats: Lokalen-Parkgatan 8

Torsdag 15/3 kl. 18.30

Årsmöte

Stefan Bergendahl pratar om kvarteren utmed Bäveån och en och annan ruskighet

Plats: Lotcen