Lane-Ryr

Foto av Lane-Ryrs kyrkaLane-Ryrs socken ligger norr om Uddevalla och gränsar i söder mot Uddevalla, i väster mot Bäve och Herrestads socknar, i norr mot Torps socken, i nordost mot Frändefors socken och i sydost mot Väne-Ryrs socken. Lane-Ryrs nuvarande kyrka uppfördes 1874. Strax intill kyrkan ligger Lane-Ryrs hembygdsmuseum som är uppfört 1836 i en byggnadsstil som var vanlig i bygden under 1800-talet.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Lane-Ryrs socken och var man kan få tag i informationen (Hänvisningar inom parentes se slutet av sidan).

Mikrokort
Kyrkböcker till och med 1933
- SVAR (F)
Församlingsböcker 1900, 1910, 1920 - SVAR (F)

Rullfilm
Personregister till vigsel- och lysningsböcker 1778-1836
(F)
Mantalslängder 1669-1860
(F)

Litteratur
Ortnamnen i Lane härad. 1 : Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad
av Carl Sigfrid Lindstam (B, L)
Lane-Ryr : hembygdsbok sammanställning och utformning Kia Sörqvist (B)
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin (L)
Gället kring Bäveån 800 års kyrkohistoria av Axel Hellman (B)
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz (B)

Renskrivna kyrkböcker
Kan även läsas på Föreningen Släktdatas hemsida http://www.slaktdata.org
Dödbok 1711 - 1920
(FD, LD)
Födelsebok 1717 - 1920
(FD, LD)
Vigselbok 1711 - 1926
(FD, LD)

Internet
Gårdar och torp i Lane-Ryr se Register
Genline - Kyrkböcker på Internet
(BD)
Arkiv Digital - Kyrkböcker på Internet
(LD)
 

Hänvisningarna inom parentes upplyser om var man kan finna informationen och har följande betydelse:
B = Uddevalla stadsbibliotek, BD = I dator på biblioteket, F = Forskarrummet på biblioteket, FD = I dator i forskarrummet, L = Lokalen Parkgatan, LD = I dator i lokalen. 

Bokenäs Bäve Dragsmark Forshälla
Grinneröd Herrestad Högås Lane-Ryr
Ljung Resteröd Skredsvik Uddevalla förs.
Bohusläns regemente

Senast uppdaterad 2011-01-16