Som medlem i föreningen Uddevalla Släktforskare får Du möjlighet till hjälp med att börja släktforska, att närvara vid medlemsmöte med föredrag och anbyte, att deltaga i föreningens resor till för släkt- och hembygdsforskare intressanta platser, att nyttja föreningens litteratur, avskrifter av kyrkböcker, tidskrifter och mikrokort.

Dessutom får Du föreningens tidning  Uddevalla-bladet  hem i brevlådan.

Meddela redaktören solveig.lyckberg@comhem.se om du vill ha tidningen som PDF-fil.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år för enskild medlem.

Om Du vill bli medlem så tag antingen kontakt med vår sekreterare Hilding Jacobsson per e-post hilding.jacobsson@comhem.se  eller mobilnr 070-628 38 17. Du kan även betala direkt med inbetalningskort till vårt plusgiro 481 27 52-6 eller bankgiro 5961-9700. Glöm då inte att uppge namn och adress!

gustavsberg