Uddevalla släktforskare

Årsmöte kommer att hållas onsdag 19/5 kl 18:00
Platsen blir Societetssalongens veranda på Gustafsberg
Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet
Förslag på ärende skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet
Anmälan till Gösta Andersson tel 073-639 35 23 eller webmaster@uaslektforskare.se senast onsdag 12/5