Uddevalla släktforskare

Årsmöte kommer att hållas onsdag 19/5 kl 18:00. Platsen blir Societetssalongens veranda på Gustafsberg. Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet. Förslag på ärende skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet. Anmälan till Gösta Andersson tel 073-639 35 23 eller webmaster@uaslektforskare.se senast onsdag 12/5