Pandemin ställer till det på olika sätt för oss alla.  Vi arbetar med att försöka hitta en fungerande form för årsmöte och övriga aktiviteter.