Pandemin ställer till det på olika sätt för oss alla. Vi arbetar med att försöka hitta en fungerande form för årsmöte och övriga aktiviteter. Vår tidning Uddevalla Bladet utkommer och distribueras i dagarna (v 10-11).

 

Logo

 

Föreningen Uddevalla Släktforskare bildades 1983 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning.
Som medlem får Du hjälp av erfarna släktforskare, tillgång till föreningens material i vår lokal på Parkgatan 8 och i släktforskarrummet på Uddevalla Stadsbibliotek,
föreningens tidning Uddevalla-Bladet och möjlighet att träffa likasinnade vid medlemsmöten med föredrag och mycket annat. Om Du har förslag på föredragshållare
eller resor eller andra goda idéer så ta gärna kontakt med oss i styrelsen via 
e-post till gostaan@gmail.com, telefon eller brev eller på medlemsmötena.
Alla förslag mottages tacksamt.