Uddevalla släktforskare

Årsmöte kommer att hållas onsdag 19/5 kl 18:00
Platsen blir Societetssalongens veranda på Gustafsberg
Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet
Förslag på ärende skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet
Anmälan till Gösta Andersson tel 073-639 35 23 eller webmaster@uaslektforskare.se senast onsdag 12/5
 

Logo

 

Föreningen Uddevalla Släktforskare bildades 1983 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning.
Som medlem får Du hjälp av erfarna släktforskare, tillgång till föreningens material i vår lokal på Parkgatan 8 och i släktforskarrummet på Uddevalla Stadsbibliotek,
föreningens tidning Uddevalla-Bladet och möjlighet att träffa likasinnade vid medlemsmöten med föredrag och mycket annat. Om Du har förslag på föredragshållare
eller resor eller andra goda idéer så ta gärna kontakt med oss i styrelsen via 
e-post till gostaan@gmail.com, telefon eller brev eller på medlemsmötena.
Alla förslag mottages tacksamt.