Årsmöte torsdag 17/9 kl 18:30 på Café Ryttaren Södra Drottninggatan 16. Anmälan senast måndag 14/9 till berit.berntsson@telia.com eller tel 070-680 35 57

Öppet hus i lokalen Parkgatan 8 tisdagar kl 15-19 från och med 15/9. På grund av Coronapandemin önskar vi anmälan till Ulrika Ekberg tel 0736-22 77 00. Välkomna

Logo

Föreningen Uddevalla Släktforskare bildades 1983 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning.
Som medlem får Du hjälp av erfarna släktforskare, tillgång till föreningens material i vår lokal på Parkgatan 8 och i släktforskarrummet på Uddevalla Stadsbibliotek,
föreningens tidning Uddevalla-Bladet och möjlighet att träffa likasinnade vid medlemsmöten med föredrag och mycket annat. Om Du har förslag på föredragshållare
eller resor eller andra goda idéer så ta gärna kontakt med oss i styrelsen via 
e-post till berit.berntsson@telia.com, telefon eller brev eller på medlemsmötena.
Alla förslag mottages tacksamt.