Föreningen Uddevalla Släktforskare bildades den 6 december 1983. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
Vi träffas vid medlemsmöten med föredrag om intressanta ämnen, gör studiebesök och deltar i andra föreningars arrangemang.

Föreningen har lokaler som ligger i södra Uddevalla i källarplanet på Parkgatan 8 ( karta ). Alla är välkomna på de öppettider som står angivna under Aktuellt och som även annonseras i tidningen 7Dagar. I lokalen finns läsapparater för mikrokort och rullfilm, dator, kopiator, diverse litteratur och mycket annat som kan vara till hjälp i släktforskningen.Foto, Susann Sannefjäll 2009
Här finns, Släktdatas avskrivna kyrkoböcker över födda, vigda och döda från ett flertal socknar i Sverige, Demo av Disgen 8.
Sotenäs Personhistoriska rekonstruktion av brunna kyrkoböcker.
Register över anställda på Uddevalla Tändsticksfabrik och Kampenhofs Bomullsspinneri.
Här finns även internetuppkoppling med tillgång till Arkiv Digital och SVAR.

Vi ger dessutom två gånger om året ut ett eget medlemsblad Uddevalla-Bladet som sänds ut till samtliga medlemmar och som vi även ”byter” med andra föreningar över hela landet. Innehållet utgörs av nyheter, artiklar, egen och närliggande föreningars verksamhet mm. Bidrag i form av artiklar, egna antavlor och släktforskningshistoria, anekdoter, efterlysningar, köpes och säljes eller annat av släktforskarintresse är välkommet.
Redaktör  och ansvarig utgivare är  Solveig Lyckberg .

Meddela redaktören solveig.lyckberg@comhem.se om du vill ha tidningen som PDF-fil.

 

Foto, Susann Sannefjäll 2009

 I Uddevalla Stadsbiblioteks släktforskarrum har vi  ”öppet hus” för nybörjare och andra som vill ha hjälp med  att komma igång eller som behöver annan hjälp. Under fliken Aktuellt  kan Du läsa mer om dessa aktiviteter. I släktforskarrummet  finns både mikrokort, avskrifter, tidskrifter och mycket annat som Du kan läsa mer om  under Biblioteket.  Du är välkommen att bli medlem i en ständigt  växande  skara av släktforskare.